Copy
Nieuwsbrief nr. 248
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 248, 17 november 2021


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 248 van de nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over de meest recente coronamaatregelen in de rooms-katholieke kerkgebouwen, een brief van mgr. Woorts waarin hij wijst op de “unieke kansen die de maand januari biedt om de geestelijke familiebanden tussen joden en christenen bij onze gelovigen onder de aandacht te brengen,” de novembereditie van bisdomblad ‘Op Tocht’ en het (foto)verslag van de diakenwijding van Erik Rozeman. Ook is er bedevaartnieuws: het Aartsbisdom Utrecht hoopt in 2022 de vanwege corona uitgestelde bisdombedevaart naar Ierland te organiseren. Veel leesplezier!

Mgr. Woorts: ‘Januari biedt kansen voor joods-christelijke ontmoetingen’


In een recent verstuurde brief aan alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en catecheten in de Nederlandse bisdommen wijst mgr. Woorts op de “unieke kansen die de maand januari biedt om de geestelijke familiebanden tussen joden en christenen bij onze gelovigen onder de aandacht te brengen.” Zo heeft paus Franciscus de Zondag van het Woord van God ingevoerd op de derde zondag door het jaar en is er de Dag van het Jodendom op 17 januari.
 
Lees meer

Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in


De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
 
Lees meer

Campagnemateriaal Vier Kerstmis voor parochies: let ook op de coronamaatregelen!


Met de landelijke campagne VierKerstmis.nl willen de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om Kerstmis te vieren, bij voorkeur door naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te gaan. Via de bisdommen is hiervoor campagnemateriaal naar de parochies gestuurd. Met de recente aanscherping van de coronamaatregelen in de R.-K. Kerk geldt dat de campagne daar op moet worden afgestemd.
 
Lees meer

AVG-nieuws: parochies signaleren oplichtingspoging via WhatsApp


Vanuit parochies komen berichten dat criminelen geld proberen af te troggelen door een WhatsApp berichtje te sturen uit naam van bijvoorbeeld de pastoor. Internetcriminelen geven zich in zo’n bericht of in een e-mail uit voor parochiepriester en sporen de ontvangers aan om geld over te maken. Ze misbruiken in deze berichten de naam van de pastoor.
 
Lees meer

Vaccinatie: een morele plicht, maar geen juridische


Onlangs hield kardinaal Eijk in Rome een lezing waarin hij inging op de vragen ‘Is het een morele plicht om je te laten vaccineren tegen Covid-19, zoals wel wordt gezegd? En zo ja, kan een overheid of werkgever mensen dan ook juridisch tot vaccinatie verplichten?’. Het Katholiek Nieuwsblad publiceerde vorige week een ingekorte versie van deze lezing.
 
Lees meer

Hans Zuijdwijk commandeur in Orde St. Gregorius de Grote


Bij gelegenheid van zijn afscheid op 9 november als kanselier-econoom van het Ordinariaat van de Nederlandse Strijdkrachten, is Hans Zuijdwijk onderscheiden als Commandeur in de Orde van Sint Gregorius de Grote.
 
Lees meer

Restauratie bisschopshuis in novembernummer bisdomblad


Vorige week verscheen het novembernummer van het bisdomblad ‘Op Tocht’. Hierin veel aandacht voor de restauratie van het bisschopshuis, die onlangs is afgerond. Een noodzakelijke restauratie: het behang was versleten, het schilderwerk was aangetast en het stucwerk leek een lichte aardbeving te hebben doorstaan. En toen tijdens een vergadering een stuk pleisterwerk omlaag kwam en op tafel belandde, was duidelijk dat er niet langer gewacht kon worden.
 
Lees meer

Vacature voor adviseur vastgoed


Het Aartsbisdom Utrecht zoekt een adviseur vastgoed (1,0 fte). De werkzaamheden bestaan onder meer uit het mede voorbereiden, uitwerken, adviseren over en realiseren van vastgoed- en onderhoudsbeleid van het aartsbisdom, parochies, parochiële caritasinstellingen en begraafplaatsinstellingen.
 
Lees meer

Aartsbisdom zet stappen in diocesane fase synodaal proces


De diocesane fase van de Algemene Bisschoppensynode 2023 ging op 17 oktober van start. Sindsdien zijn in het Aartsbisdom Utrecht de nodige stappen gezet. Zo hebben de pastoors in het aartsbisdom inmiddels materiaal gekregen waarmee ze in hun parochies bijeenkomsten kunnen houden in het kader van het synodaal proces.
 
Lees meer

‘MISSA CONSOLATRIX AFFLICTORUM’ nog verkrijgbaar


In 2018 heeft Tom Löwenthal, in opdracht van de NSGV-aartsbisdom, zijn ‘MISSA CONSOLATRIX AFFLICTORUM’ gecomponeerd. Met deze mis, die op initiatief van het koor Cantilene uit Houten tot stand kwam, werd het lijstje Nederlandstalige missen aangevuld. Intussen ontvangt de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia signalen dat deze mis in steeds meer parochies gezongen wordt. Het is een compositie voor gemengd koor en piano. De partituur is, tegen portokosten, nog steeds (gratis) te bestellen.

Bestellen: Bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht, tel.: 06 49957318, e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Kerkmusicus III examen koordirectie in Wageningen


In de r.-k. kerk van Wageningen was op zaterdag 6 november het KM-III examen koordirectie. Vanwege de coronaviruspandemie was het examen uitgesteld naar dit najaar. De twee kandidaten, Michal de Jong en Marian Overmaat, kwamen goed beslagen ten ijs.
 
Lees meer

Oriëntatie- en basiscursus koordirectie: er is nog plaats


De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht start op 27 november met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021-2022) op verschillende locaties binnen het bisdom.
 
Lees meer

Kardinaal Eijk wijdt Erik Rozeman tot diaken


De aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk heeft op 13 november in de St. Catharinakathedraal Erik Rozeman tot diaken gewijd. Rozeman werd tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar zijn priesterwijding op 18 juni 2022. Op het Hoogfeest van St. Willibrord (7 november) was in de Nederlandse Kerkprovincie de Nationale Roepingenweek gestart. Deze diakenwijding vormde in het Aartsbisdom Utrecht het hoogtepunt en het sluitstuk van deze bijzondere week.
 
Lees meer

Bedevaart: ‘Naar de bronnen van het vroeg-christelijk geloof’


Het Aartsbisdom Utrecht gaat in 2022 op bedevaart naar Ierland, en wel van 27 mei t/m 2 juni. Vorige week is het programma gepubliceerd op www.aartsbisdom.nl/ierland.

Naamlijst 2022 nu te bestellen


De Naamlijst 2022 van het Aartsbisdom Utrecht verschijnt begin januari. Dit handzame naslagwerk bevat informatie over het bisdom, centrale afdelingen, diocesane raden enzovoorts. Daarnaast bevat de Naamlijst een overzicht van alle parochies en de kerklocaties, inclusief contactgegevens, geordend per vicariaat. Ook zijn diverse personenregisters opgenomen, zoals een alfabetische naamlijst, plus een handig zaakregister en een alfabetische lijst van de parochies. De Naamlijst is onmisbaar voor secretariaten en mensen die actief zijn in de parochies.
De Naamlijst kost € 17,95 (inclusief verzenden); een abonnement kost € 15,50. Bestellen kan in de webwinkel of via tel.: 030 2361570.

Pater Th.H.A. Roelofs s.d.b. (85) overleden


Het Aartsbisdom Utrecht ontving het bericht dat op 10 november 2021 te Wijchen is overleden pater Theodorus Hermanus Arnoldus Roelofs s.d.b.. Hij werd geboren te Valburg op 22 januari 1936.
 
Lees meer

Huwelijk en gezin: ‘Advent: op weg naar Kerstmis’


In haar november-artikel schrijft medewerker Huwelijk en Gezin Elise Bangma-Mertens over de Advent. Die begint weliswaar pas op 28 november, “maar voor die tijd is het handig en goed om al na te denken over de manier waarop je Advent wilt vieren in je gezin. Zo kun je op tijd alles voorbereiden en indien nodig alle spullen in huis halen,” aldus Bangma-Mertens.
 
Lees meer
Facebook Facebook
Website Website
2021 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.