Copy
Nieuwsbrief nr. 252
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 252, 26 januari 2022


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 252 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over de oproep van paus Franciscus om vandaag te bidden voor vrede vanwege de grote internationale spanningen aan de grens van Oekraïne. Ook in deze Nieuwsbrief: het tweede interview met mgr. Hoogenboom over het synodale proces, een bijzonder jaar in het bedevaartsoord Brielle: daar wordt herdacht dat de Martelaren van Gorcum in 2022 precies 450 jaar geleden om het leven kwamen, een onderzoek van Actie Kerkbalans waaruit blijkt dat kerkgangers na bijna twee jaar corona het fysiek samenkomen het meest missen en de kloosterdag voor jongeren in maart. Veel leesplezier!

Oekraïne: paus doet indringende oproep tot gebed


Vanwege de grote internationale spanningen aan de grens van Oekraïne vraagt paus Franciscus om gebed voor vrede op woensdag 26 januari. De paus hoopt dat velen op die dag willen bidden. Paus Franciscus deed zijn oproep afgelopen zondag 23 januari aan het eind van het angelusgebed in Rome.
 
Lees meer

Kloosterdag voor jongeren bij Franciscanen in Den Bosch


Jong Aartsbisdom (JA) organiseert op zondag 13 maart een kloosterdag voor jongeren. Deze dag vindt plaats bij de Franciscanen in het stadsklooster San Damiano in Den Bosch. De datum is niet toevallig gekozen: het is dan de dag van de pauskeuze van paus Franciscus.
 
Lees meer/aanmelden

Nieuw model Risico-Inventarisatie en -Evaluatie


Van parochies wordt gevraagd in beeld te brengen welke risico’s werknemers in en rond de parochie lopen door middel van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Hiervoor is een erkend model beschikbaar. Het ‘Model RI&E voor parochies – 2021 – 2024’ is deze week beschikbaar gekomen via rkkerk.nl.
 
Lees meer/downloaden

Mgr. Hoogenboom over het synodale proces: deel 2


In het januarinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ staat het slot van een tweeluik waarin mgr. Hoogenboom (contactpersoon voor de organisatie van het synodale proces in het aartsbisdom) de Bisschoppensynode 2023 en de richtvragen toelicht.
 
Lees het interview

Video: diaken Jouke Schat actief voor Voedselbanken Nederland


Jouke Schat is bestuurslid van Voedselbanken Nederland en diaken van het Aartsbisdom Utrecht. In een nieuwe video op katholiekleven.nl vertelt hij bij het distributiecentrum van de Voedselbank in Utrecht dat 172 Voedselbanken met 13.000 vrijwilligers in Nederland ongeveer 150.000 mensen helpen. “Een derde van al ons voedsel in Nederland wordt verspild. Wist je dat er 235 miljoen broden per jaar worden weggegooid?”
 
Lees meer

Onderzoek Kerkbalans: kerkgangers missen fysieke samenzijn


Na bijna twee jaar corona missen kerkgangers het fysiek samenkomen in de kerk het meest. Dat blijkt uit een onderzoek van Actie Kerkbalans, waarvan de resultaten op 21 januari tijdens een digitale persconferentie zijn gepresenteerd. Bijna de helft van de ondervraagde kerkleden noemt het fysiek aanwezig zijn bij diensten en vieringen als grootste gemis.
 
Lees meer

Brielle herdenkt dood Martelaren van Gorcum 450 jaar geleden


In 2022 is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle de Martelaren van Gorcum om het leven kwamen. Met een folder nodigt de Bisschoppelijke Brielse Commissie met name ook groepen uit om in 2022 op pelgrimage te gaan en het nationale heiligdom te bezoeken. In het bedevaartsoord kan de kerk worden bezocht, die alleen tijdens het bedevaartseizoen (dit jaar: 14 mei t/m 29 oktober) geopend is en waar in een rijk versierde vergulde schrijn de relieken van de martelaren worden bewaard. Buiten is de plek aangegeven waar de martelaren in 1572 stierven. Daar staat ook een ciborium (altaaroverkapping) en kan binnen de ommegang de kruisweg worden gebeden. De folder noemt enkele belangrijke data in 2022, zoals op 9 juli de Nationale Bedevaart.
 
Lees meer/download de folder

Waarvoor bidden we in 2022?


Zondag 23 januari werd de Zondag van het Woord van God gehouden. Het is een nieuwkomer onder de wereld(gebeds)dagen die de Kerk viert. Aan het begin van 2022 geeft katholiekleven.nl antwoord op de vraag: ‘Welke dagen kunnen we in onze agenda noteren?’.
 
Lees meer

Huiskerken en meer in januarinummer ‘Op Tocht’


Vorige week verscheen het januarinummer van het bisdomblad ‘Op Tocht’. Deze editie bevat onder meer een bijdrage van Leo Fijen, die een lans breekt voor huiskerken. Hij deed er tijdens de coronabeperkingen ervaring mee op in zijn eigen geloofsgemeenschap Sint Maarten te Maartensdijk (parochie HH. Martha en Maria).
 
Lees meer

Naamlijst 2022 Aartsbisdom Utrecht verschenen


De Naamlijst 2022 van het Aartsbisdom Utrecht is begin januari verschenen. Dit handzame naslagwerk bevat informatie over het bisdom, centrale afdelingen, diocesane raden enzovoorts. Daarnaast bevat de Naamlijst een overzicht van alle parochies en de kerklocaties, inclusief contactgegevens, geordend per vicariaat.
 
Lees meer/bestellen

Zondag 30 januari: Wereld lepra dag


“Misschien dacht u: die ziekte is toch al lang onder controle. In de Bijbel wordt vaak over de ziekte (melaatsheid) gesproken. Helaas, de ziekte bestaat vandaag de dag ook nog. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat de ziekte uit te roeien is. Maar daarvoor moet nog wel het nodige worden gedaan,” aldus diaken Jouke Schat. Hij schrijft erover op de website van het RK Diaconaat Utrecht.
 
Lees meer

Emeritus pastoor J.H. Klein Zeggelink overleden


Te Rijssen is op 19 januari in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Johannes Henricus Klein Zeggelink, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Eibergen op 6 december 1931.
 
Lees meer

“Meer menselijke maat” in gemeente Enschede


Bisdomblad ‘Op Tocht’ besteed deze maand aandacht aan onderzoek van de gemeente Enschede naar menselijke maatvoering in het sociaal domein. In deze gemeente werd in september 2021 het Diaconaal Platform Enschede opgericht.
 
Lees het artikel

Van Heukelumpenning eert vrijwilligers Nieuwegein


Binnen de gemeenschap van de H. Nicolaaskerk in Nieuwegein (H. Drie-eenheid parochie) zijn zo’n 200 vrijwilligers op allerlei terreinen actief. Sommigen doen dit al jarenlang, anderen hebben bijzondere verdiensten geleverd. Voor deze speciale vrijwilligers heeft de Kerkcommissie als blijk van waardering de Van Heukelumpenning in het leven geroepen. Parochieblad BIJeen besteedt er aandacht aan (zie blz. 25).

Roepingenweekenden: Roeping? Tijd om te luisteren!


Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert in februari en oktober 2022 roepingenweekenden. Deze worden gehouden in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland) en staan ook open voor jongeren van buiten het bisdom Groningen-Leeuwarden.
 
Lees meer

Nieuwe datum WJD@Home


Er is een nieuwe datum gevonden voor de WJD@Home op Ameland: 29 april t/m 1 mei. Meld je dus snel aan!
 
Lees meer

Bedevaart: ‘Naar de bronnen van het vroeg-christelijk geloof’


Het Aartsbisdom Utrecht gaat in 2022 op bedevaart naar Ierland, en wel van 27 mei t/m 2 juni. Zie www.aartsbisdom.nl/ierland voor het programma en om aan te melden.

Kinderkamp en tienerkamp 2022


Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2022 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle en worden gehouden van 6 t/m 11 augustus. Het thema van het kinderkamp is ‘Beestenbende’ en dat van het tienerkamp ‘Reis door de tijd’. De aanmelding is geopend, dus wees er snel bij!
 
Meer info/aanmelden
Facebook Facebook
Website Website
2022 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.