Copy
Nyhetsbrev #3, september 2016  
 
View this email in your browser

Nyhetsbrev från Energikontor Norr
Föregångare i strategiskt klimatarbete och gröna affärer!

Samverkan med Almi för utveckling av det klimatsmarta företagandet


Almi Företagspartner Nord och Energikontor Norr har tidigare arbetat tillsammans i projektet Klimatsmart = Affärssmart som avslutades i slutet av 2015. Nu har Almi beviljats finansiering för en förstudie för att undersöka förutsättningarna för ett större samverkansprojekt för utveckling av det klimatsmarta företagandet. Förstudien, som genomförs i nära samverkan med Energikontor Norr, ska besvara ett antal frågeställningar kring hur energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor tydligare kan kopplas till företagens affärsutveckling samt involvera och engagera olika typer av företag.

 Läs mer om Grönt Driv
 

Energieffektiviseringsnätverken har startat!
Energieffektiviseringsnätverken har startat i både Västerbotten och Norrbotten. I slutet av augusti hölls uppstartsmöten i Vindeln och i Luleå. Nätverkens namn är EEnet Västerbotten och #FörnyaNorrbotten. Under projektets första del är det stort fokus på energikartläggningar där konsultföretagen Aktea Energy och ÅF agerar energiexperter och har tillsammans med Energikontor Norr och länsstyrelsernas koordinatorer en viktig roll att hjälpa företagen.

 Läs mer om EEnet
 

Konferens i Boden om strategiskt energi- och klimatarbete för kommuner


Den 11 oktober anordnar Energikontor Norr CoMferensen - en dag för alla kommuner i Norrbotten som är engagerade i arbetet för en mer hållbar värld. CoMferensen är tänkt som ett årligen återkommande evenemang och ska handla om energi- och klimatarbete med fokus på vikten av att arbeta strategiskt för att nå uppsatta klimatmål. Föreläsningar kommer att varvas med diskussioner, erfarenhetsutbyte och grupparbete. Alla kommuner i Norrbotten har blivit inbjudna att ta med sig ett par politiker tillsammans med ett par tjänstemän. Vi ser fram emot en givande dag!

 Läs mer om kommunalt strategiskt energi- och klimatarbete
 

Brett utbud av hållbara energilösningar


Av över 90 inkomna förslag på hållbara energilösningar i Norrbotten som kommit in till projektet Gröna energiinvesteringar har det nu skett en första gallring varefter drygt 40 förslag återstår. Dessa rymmer allt från bioenergi och sol till energilagring och fossila ersättare. Vi vill dock gärna ha in ytterligare förslag. Till våren ska antalet förslag som projektet valt att jobba vidare med vara nere i cirka 8-10 stycken. Dessa ska ingå i projektets fördjupning och där få hjälp av expertis att vidareutvecklas till intressanta investeringar. 

 Läs mer om Gröna energiinvesteringar och hur du anmäler din idé
 

Kändistät nätverksträff i fjällen


De kommunala energi- och klimatrådgivarna möttes upp i Hemavan för årets tredje nätverksträff. Första dagen hälsade Björn Ferry och Heidi Andersson på oss och berättade om sin satsning Fossilfri 2025 och det diskuterades samt tipsades om hur de skulle kunna gå tillväga på bästa sätt.Den andra dagen var Stig Strand på besök och berättade om sitt företagande genom åren och hur de jobbar med hållbarhet.

 Kom i kontakt med din kommunala energi- och klimatrådgivare
 

Bodens kommun skrev på Borgmästaravtalet


I och med att Bodens kommun skrev på Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) den 27 juni har mer än hälften av Norrbottens kommuner nu skrivit på avtalet. Det innebär att de åtar sig att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 procent till 2020 (gamla avtalet) eller minst 40 procent till 2030 (nya avtalet). Detta ska göras genom att kommunerna strategiskt arbetar med energi och klimat - dvs inventera källor, undersöka åtgärder och prioritera bland dessa för att genomföra viktiga åtgärder. Resultaten följs upp och så fortsätter arbetet tills målet är nått.

Avtalet innebär ett stöd för kommunerna i deras energi- och klimatarbete och Energikontor Norr har uppdraget att stötta de kommuner i länet som vill och har skrivit på Borgmästaravtalet.

 Läs mer om Borgmästaravtalet och hur vi kan hjälpa dig


Är du intresserad av vad som händer inom energiområdet här uppe i norr och i övriga världen? Följ oss!Följ Energikontor Norr på Mynewsdesk 

energikontornorr.se

Energikontor Norr AB
Kungsgatan 46, 972 41 Luleå
0920-20 02 60


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Energikontor Norr · Kungsgatan 46 · Luleå 972 41 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp