Copy
Nieuwsbrief Juni 2019
Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk in browser


Voorwoord


Hierbij alweer de tweede nieuwsbrief van Stichting Thomas Bouwprojecten van dit jaar. We zijn blij dat we al onze activiteiten op deze manier met u kunnen delen.

Allereerst gaan we in op de ontwikkelingen van het Singampunari College, tevens praten we u bij over de stand van zaken met betrekking tot het project Walajabad en het eerste project binnen het Safe & Clean programma. Via een link kunt u ons jaarverslag, met jaarrekening lezen.

Bijzondere aandacht willen we vragen voor een fantastisch initiatief van Elise Zoetmulder. Zij loopt deze zomer de pelgrimstocht van La Verna naar Assisi en heeft een sponsoractie opgezet. De opbrengst van deze sponsoractie schenkt ze geheel aan de Stichting Thomas Bouwprojecten. Wij wensen haar veel succes!

Met dank aan u allen, sponsoren en vrijwilligers, die samen het werk van onze Stichting mogelijk maken, wens ik u veel leesplezier bij deze nieuwsbrief.

Namens het bestuur,
Wilma Martens Liefrink


Singampunari College


In het THOMAS magazine van 2018 besteedden we een uitgebreid artikel aan het Singampunari College van de zusters. In het eerste studiejaar 2018 – 2019 hadden zich 100 studentes ingeschreven: deze gaan per 1 juni door naar hun tweede jaar. Voor het komende studiejaar, 2019 – 2020 heeft het college reeds 120 nieuwe aanmeldingen en verwachten ze in totaal 200 nieuwe studentes.

Het nieuwe studiejaar betekent tevens een utibreiding van het programma. Vorig jaar werd gestart met opleidingen in 5 richtingen, namelijk: Tamil taal & literatuur, Engelse taal & literatuur, Wiskunde, Handel en ICT. Daar worden nu twee richtingen aan toegevoegd, te weten: Natuurkunde en Scheikunde.

c890bc48-2906-45ad-9e08-dcc4c349fa07.pngStatus Walajabad: schoolrenovatie


De start van de schoolrenovatie in Walajabad heeft helaas wat vertraging opgelopen. De verwachting was dat we een extra verdieping boven op het gebouw van de highschool konden bouwen. Controle en berekeningen lieten echter zien dat de bestaande fundamenten dat niet zouden kunnen dragen. Tevens eiste de overheid dat er nog vóor de examenperiode een scheidingsmuur gebouwd zou worden op het schoolplein, om de highschool van de primaryschool te scheiden. De muur is inmiddels op tijd voltooid en een nieuw te bouwen schoolgebouw is inmiddels ontworpen. Op basis hiervan zijn er nu aanvragen voor offertes naar aannemers uitgegaan en de verwachting is dat we over twee maanden met de bouw kunnen starten.

De ontwerptekeningen van zowel de plattegrond als de gevelaanzichten, die door onze architect zijn gemaakt, kunt u bekijken via deze link.


Elise Zoetmulder loopt van La Verna naar Assisië: een sponsorloop


Toen Elise Zoetmulder in 2012 haar studie interieurarchitectuur afrondde aan de Willem de Kooning academie in Rotterdam, vroeg ze zich af op welke wijze zij met haar werk van betekenis zou kunnen zijn voor anderen. Ter inspiratie, bracht Marcel van der Linden, een vriend van haar moeder Jeanne Dekkers, haar in contact met Hans Schiebroek: ze besloot om met hem zijn jaarlijkse reis langs alle projecten van de stichting in zuid India, te maken. Het werk van Hans ter plekke had veel raakvlakken met haar studie en ze hielp Hans met het inmeten van bouwgrond en de controle van de werkzaamheden.

c890bc48-2906-45ad-9e08-dcc4c349fa07.png

Mede door deze ervaring ging ze inzien wat haar rol en toegevoegde waarde kon zijn bij het helpen creëren van mooie dingen. Nu, 7 jaar later heeft zij enerzijds haar bedrijf “Studio Elise Zoetmulder” en via “zoetmulder.eu” een bureau voor de bouwkunst, werkt ze samen met haar broer Anton, die architect is. Samen maken ze mooie projecten en ontwerpen ze complete interieurs, meubels, woningen en objecten.

Deze zomer loopt ze samen met haar 75 jarige vader Martin, haar zus Rosalie en broer Anton de pelgrimstocht van La Verna naar Assisië, de zog. Cammino di Francesco. Een looptocht van 9 dagen waarbij in totaal 200 kilometer wordt afgelegd. Hier kunt u de route in detail bekijken.

De voorbereidingen deden haar denken aan de reis die ze met Hans door zuid India had gemaakt. Ze besloot daarop er tevens een sponsoractie aan te verbinden, ten bate van het programma Safe & Clean van onze stichting.

c890bc48-2906-45ad-9e08-dcc4c349fa07.png

Ze vertrekt 12 juli, de hele weg is al uitgestippeld en de overnachtingen zijn gepland in mooie kloosters langs de route. Via onze Facebook pagina zal zij ons o.a. met foto’s op de hoogte houden en eind dit jaar zullen we in het THOMAS magazine uitgebreid terugblikken op haar ervaringen.

Wilt u Elise ook sponsoren? Dat kan via de doneerknop op de sponsorpagina van Elise.
Safe & Clean: eerste project Sri Kalahasti


In overleg met de zusters hebben we besloten om de sanitaire verbeteringen die hard nodig zijn bij de school in Sri Kalahasti als eerste project binnen het Safe & Clean programma aan te pakken. Op de school in Sri Kalahasti zitten 178 kinderen: 84 meisjes en 94 jongens. Inmiddels zijn de ontwerptekeningen van onze architect Keeris al naar India gestuurd en zijn er offertes aan meerdere aannemers gevraagd. Hier kunt u de ontwerptekeningen voor het toiletgebouw bekijken.


ASER rapport


De sterke economische groei van India over de afgelopen jaren, 7.5% per jaar en ook investeringen in zowel publieke als particuliere scholen en universiteiten, hebben in delen van India geleid tot een hogere levensstandaard. Echter, in enkele deelstaten (zoals Utar Pradesh, Orissa, Bihar) en op het platteland is dit niet het geval. Er leven nog 270 miljoen mensen in armoede (< 1.25 US$ per dag) waarvan de helft in grote armoede. Meisjes en vrouwen zijn het meest getroffen en hebben nog steeds veel minder kansen. Op het platteland worden wel scholen bijgebouwd, maar die zijn van slechte kwaliteit en missen voorzieningen: 40% heeft computers, 20% van de scholen heeft geen drinkwater, 30% onvoldoende sanitair en er is gebrek aan speelplaatsen.

Ondanks de groeiende “instroom” van kinderen (onder Millennium Goal 2) is er nog steeds sprake van schooluitval van kinderen, vooral meisjes in grade V (ze zijn dan 10-11 jaar oud). Deze schooluitval loopt op onder oudere meisjes (14-16 jaar) tot wel 13%. Voor meer informatie en de meest recente cijfers over het onderwijs in India brengen wij graag het zog. ASER rapport onder uw aandacht.


Jaarverslag 2018


Het jaar 2018 is voor de Stichting Thomas Bouwprojecten een jaar waar we met gemengde gevoelens op terugkijken. Enerzijds was er het afscheid van Hans Schiebroek, anderzijds was er sprake van een hoog niveau van activiteiten, zoals u via deze link kunt lezen in ons Jaarverslag, de Jaarrekening en de bijdrage van het projectteam.

c890bc48-2906-45ad-9e08-dcc4c349fa07.png

color-twitter-48.png
color-facebook-48.png
color-link-48.png
Copyright © 2019 Stichting Thomas Bouwprojecten, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@thomasbouwprojecten.nl
IBAN: NL47 RABO 0149 3087 87

schrijf u uit


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Thomas Bouwprojecten · Langeakker 29 · Aarle-Rixtel, Nb 5735 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp