Copy
Nieuwsbrief Maart 2019
Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk in browser


Voorwoord


Terwijl ik dit schrijf en naar buiten kijk zie ik een druilerige regen bijdragen aan het probleem van een te lage grondwaterstand en dan dwalen mijn gedachten af naar India. Hoezo een probleem in Nederland? In India regent het soms 2 jaar niet met alle gevolgen van dien, vooral voor de arme mensen, die moeten leven van wat het land opbrengt. Dan dringt het besef weer door hoe goed wij het hier hebben en hoe belangrijk het is kansarme kinderen in India te helpen. En stemt het ons blij dat de eerste stappen zijn gezet om te komen tot een nieuw schoolgebouw in Walajabad. En dat dankzij de gulle gaven van onze weldoeners met wie wij ons verbonden voelen.

Met een succesvol jaar achter ons, waarin o.a. twee nieuwe schoolgebouwen zijn opgeleverd, in Pannaikadu en in Sri Kalahasti, staat ons in 2019 weer voldoende te wachten. Het belangrijkste is het project in Walajabad, waarvan de voorbereiding vooral in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden en waarvoor het geld inmiddels beschikbaar is. Voorbereiding betekende vooral overleg met de overheid om te komen tot een door alle instanties acceptabele oplossing. Overleg met de zusters in India en opmetingen van het terrein hebben geleid tot het ontwerp, dat nu wordt uitgewerkt.

Inmiddels is in Walajabad begonnen met de bouw van een scheidingsmuur, die de primary school en high school van elkaar moet scheiden, aldus de nieuwe richtlijnen van de overheid. Vervolgens kan het oude, afgekeurde schoolgebouw worden gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe gebouw.

Belangrijk is het besluit van het bestuur om ná het project in Walajabad, de volle aandacht te richten op het verbeteren van de sanitaire voorzieningen zowel bij de scholen als bij de kindertehuizen, onder de naam “Safe & Clean”, waarbij aan een belangrijke eis van de overheid moet worden voldaan. Die houdt in dat bij scholen er één toilet per 20 kinderen moet zijn en bij de kindertehuizen, één toilet op 10 kinderen. Op verschillende plaatsen zijn al voorbereidingen getroffen en we zijn hard aan het sparen om zo snel mogelijk met het eerste project te beginnen. Mede namens de zusters en de kinderen in India danken wij u, onze sponsors, die onze plannen financieel mogelijk hebben gemaakt. En natuurlijk hopen wij dat u ons in de toekomst blijft steunen……zonder u kunnen wij immers niets.

Namens het bestuur,
Anne Reijenga, projectleider


Een terugblik op 2018


Het jaar 2018 was voor de Stichting Thomas Bouwprojecten een jaar waarop we met gemengde gevoelens terugkijken: Enerzijds moesten we toch nog onverwacht, afscheid nemen van Hans Schiebroek. Hans was éen van de grondleggers van onze stichting en heeft zich meer dan 25 jaar lang, met veel gedrevenheid en energie ingezet voor de belangen van de stichting en daarmee voor de kansarme kinderen in India.

9f86e159-d58e-4655-abf6-86b286e84832.jpg

Anderzijds was er in 2018 sprake van een hoog activiteiten niveau. De totale baten bedroegen € 116.000,- waardoor we in staat waren de projecten in Chebrolu (schooluitbreiding met 4 klassen), in Pannaikadu (schooluitbreiding met 4 klassen) en in Oddangtanghel (nieuw toiletgebouw) af te ronden. Tevens werd het nieuwe schoolgebouw in Sri Kalahasti opgeleverd. Ook hebben we eind 2018 weer een uitgave van het THOMAS magazine kunnen realiseren. Over de Jaarrekening 2018 is reeds een beoordeeldelingsverklaring afgegeven en binnenkort zullen we het complete jaarverslag ter beschikking stellen op onze website.


Reisverslag Anne Reijenga


In januari vertrok onze projectleider Anne Reijenga weer voor zijn jaarlijkse rondreis langs onze projecten in India. Tussen 7 januari en 8 februari bezocht hij achtereenvolgens Chennai, Avadi, Sri Kalahasti, Jolarpet, Pannaikadu, Singampunari, Perambalur, Thiruvalanthurai, Pathiavaram, Walajabad, Egmore en Veperi. Een kleine greep uit de reisverslagen:

Avadi


fd435a34-d43f-4f68-80e4-3773dc82f064.jpeg

Vorig jaar is gestart met de renovatie van de toiletten van het kindertehuis in Avadi, Lucy’s Home for children, het eerste gebouwde kindertehuis genoemd naar de initiator van de stichting. De lekkages zijn verholpen en renovaties van de elektriciteitsvoorziening uitgevoerd. Maar wat ons te wachten staat is de oplossing van het regenwater probleem. Het kindertehuis en de toiletten daarachter staan op het laagste punt van het terrein. Al het water van het terrein stroomt daar naartoe, zodat er ieder jaar wateroverlast is. Nu geschiedt de afvoer met een pomp via pijpleidingen naar de voorzijde van het terrein, waar zich een grote goot bevindt langs de openbare weg. Aan de achterzijde grenst het terrein aan een privéterrein en men is in onderhandeling om de afvoer door dit terrein te laten lopen, wat veel goedkoper en eenvoudiger is. Pas nadat de uitkomst van de onderhandelingen bekend is kunnen er plannen worden gemaakt voor de oplossing.

Sri Kalahasti


48fc87e4-a2f9-4d86-8525-a142d18af34e.jpeg

Bij het nieuwe schoolgebouw in Sri Kalahasti, staat een oud toiletgebouw dat in slechte staat verkeert. Deze locatie is gekozen als een van de eerste projecten van het Safe & Clean programma. Het nieuwe toiletgebouw zal een lengte van 12 meter hebben, met aan de noordzijde de ingang naar de jongenstoiletten en aan de zuidzijde de ingang naar de meisjestoiletten. Er worden 2 maal 5 toiletten gemaakt. Verder zal er een toilet voor de vrouwelijke docenten en een voor de leraren gemaakt worden.

Thiruvalantarai


e9ed2582-7ad3-4f27-8772-3779fb68c50d.jpeg

Dit is een boarding waar 38 jongens en 30 meisjes wonen. Het is een oud gebouw, waar wel wat kleine reparaties moeten worden doorgevoerd. Maar wat geheel vernieuwd moet worden is het toiletgebouw en de wasruimten. Er is behoefte aan 5 toiletten plus twee wasruimtes voor de meisjes en hetzelfde aantal voor de jongens. Verder moet er beter en frequenter gecontroleerd worden hoe de ruimtes na gebruik worden achtergelaten.

Singampunari


af74e3bb-3c66-4142-9a54-a09c60b8d8cd.jpeg

Dit jaar zijn er 100 studentes begonnen op het college. Voor het tweede jaar zal de eerste verdieping in gebruik worden genomen en voor het derde jaar is er behoefte aan een tweede verdieping, die nog gebouwd moet worden. De bouw van een hostel bij het college is reeds gestart door de zusters FSJ.
color-twitter-48.png
color-facebook-48.png
color-link-48.png
Copyright © 2019 Stichting Thomas Bouwprojecten, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@thomasbouwprojecten.nl
IBAN: NL47 RABO 0149 3087 87

schrijf u uit


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Thomas Bouwprojecten · Langeakker 29 · Aarle-Rixtel, Nb 5735 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp