Copy
Nieuwsbrief 1 - Maart 2020
Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk in browser


Voorwoord


Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit jaar. We besteden hierin o.a. aandacht aan het jaarlijkse reisverslag van Anne Reijenga; een update van het Safe & Clean programma. En onze nieuwe penningmeester, die wij in het THOMAS magazine van december 2019 al aankondigden, stelt zichzelf hierbij kort aan u voor:

“Mijn naam is Snam Vromans, ik ben 61 jaren jong en geboren in Tilburg. Ik heb theologie gestudeerd in Nijmegen en ben sinds 1992 woonachtig in Oirschot, alwaar ik samen met mijn echtgenote, haar en mijn kinderen verder heb proberen op te voeden. Na wat omzwervingen op diverse uiteenlopende gebieden ben ik puur bij toeval terechtgekomen in het financiële circuit. Enkele tientallen jaren heb ik het genoegen mogen hebben mede-eigenaar te zijn van een accountantskantoor, gevestigd te Schijndel. Wij bedienden daar een uiteenlopend scala aan cliënten. Zo’n tien jaren geleden had ik daar genoeg van en ben vervroegd uitgetreden. Sindsdien vul ik het grootste gedeelte van mijn tijd met diverse soorten vrijwilligerswerk. De met deze Thomas Stichting verbonden termen als meisjes, educatie, achterstand en India spraken mij dusdanig aan, dat ik kortgeleden toegezegd heb daar een gedeelte van mijn tijd als bestuurslid met aandachtsveld financiën aan te gaan wijden. Ik hoop dat ik mijn expertise hierin, in samenwerking met de andere bestuursleden ten nutte kan maken voor de stichting en aldus een klein steentje kan bijdragen aan haar doelstellingen.”

Ook dit jaar proberen wij u door onze nieuwsbrieven op de hoogte te houden van onze activiteiten en actuele ontwikkelingen. Wij willen al onze sponsoren en donateurs danken voor hun bijdrage, die ons werk voor de kinderen in India mogelijk maken.

Mede namens het bestuur wens ik u veel leesplezier !
Siet Egas Repáraz


Her - certificering CBF


Ieder jaar toetst het CBF (Toezichthouder Goede Doelen) of wij nog aan de kwaliteitsnormen voldoen. In januari jl. ontvingen wij het bericht dat we ook in 2019 aan alle normen voldeden, incl. aan de nieuwe norm betreffende “informatie beveiliging”. Meer informatie vindt u door te klikken op dit logo:

0145583b-3000-4fdf-8ccf-536219dba777.png


Reisverslag Anne Reijenga


Ook dit jaar heeft onze projectleider Anne weer de nodige kilometers gereisd om diverse plaatsen te bezoeken. Voor een update over de eerste 3 projecten van het Safe & Clean programma, Sri Kalahasti, Avadi en Pathiavaram, die Anne bezocht, zie verder in deze nieuwsbrief. Naast deze 3 plaatsen bezocht hij nog 9 andere steden, m.n. om de behoefte aan de sanitaire verbeteringen in kaart te brengen.
 • Vandavasi: hier hebben de zusters een school met ruim 1000 leerlingen. Er was ook een groot internaat, maar door nieuwe regelgeving van de overheid, die zegt dat kinderen alleen binnen hun eigen district in een internaat mogen wonen, hebben veel kinderen van buiten het district het internaat en daarmee ook de school moeten verlaten.
  236e5d0c-c162-4e18-b4e3-087f58be0e9d.png Walajabad: 3 klassen krijgen nu les in dezelfde ruimte…..
 • Walajabad: na veel vertraging kunnen we eindelijk beginnen aan de bouw van de nieuwe school, renovatie van het oude gebouw en de uitbreiding van toiletten.236e5d0c-c162-4e18-b4e3-087f58be0e9d.png
 • Vegiwada: hier bekeek hij ter plekke de behoefte aan nieuwe sanitaire voorzieningen en kwam hij tot de conclusie dat een nieuw toiletblok de beste oplossing zou zijn, mede gegeven de beschikbare ruimte.
 • P.T. Parru: het aantal toiletten bleek hier voldoende en ze worden goed schoongehouden; alleen zijn de deuren in zeer slechte staat, dus die moeten vervangen worden.236e5d0c-c162-4e18-b4e3-087f58be0e9d.png
 • Thiruvalanthurai: het bestaande toiletgebouw is er zeer slecht aan toe, hier moet net als in Sri Kalahasti een nieuw gebouw neergezet worden, met aan een kant de ingang voor de meisjes en aan de andere kant voor de jongens.
 • Olagadam: hier zijn voldoende en goede toiletvoorzieningen.
 • Oddanthangel: hier zijn zowel voor de school als voor het meisjes- en het jongensinternaat verbeteringen nodig (bijv. nieuwe deuren) maar geen nieuwbouw of uitbreiding van de sanitaire voorzieningen.
 • Damarcherla: hier moeten de bestaande voorzieningen van zowel de school als het internaat verbeterd worden, (deuren en vloeren) maar nieuwbouw of uitbreiding is niet noodzakelijk.
 • Chebrolu: hier moeten de toiletten voor de meisjes en voor de docenten uitgebreid worden.

Oproep projectleider


Heeft dit korte reisverslag van Anne u geïnspireerd? Wij zijn opzoek naar een nieuwe projectleider! We zoeken iemand met bouwkundige ervaring, die het bestuur kan adviseren, zowel technisch als qua kosten. Éen keer per jaar maakt de projectleider een rondreis langs onze projecten in zuid India. Projecten die gepland zijn, óf in uitvoering om ter plekke de voortgang en kwaliteit te controleren.

Mocht je geïnteresseerd zijn neem dan contact op via ons Secretariaat

Safe & Clean programma: een update


236e5d0c-c162-4e18-b4e3-087f58be0e9d.png Binnen het Safe & Clean programma is het eerste project, in Sri Kalahasti bijna voltooid! We verbeteren hier de sanitaire situatie door de bouw van een nieuw toiletblok, aan de ene zijde voor de 109 meisjes en aan de andere zijde voor de 119 jongens en separaat toiletten voor de docenten. Op de foto ziet u dat de hurktoiletten zijn geplaatst. Inmiddels is het stucwerk voltooid, de muren worden nu wit betegeld en er komen lichtblauwe vloertegels. Op onze website vindt u nog meer foto’s en de volledige projectbeschrijving via deze link

Project nummer 2 in Avadi zal in april van start gaan, als de kinderen daar vakantie hebben. Dit betreft eigenlijk een waterbeheersingsproject: De toiletten en de keuken bevinden zich op een lagergelegen stuk grond, waar al het water in geval van regen naar toe stroomt en de toiletten en omgeving regelmatig onder water komen te staan. Bovendien loopt de afvoer van de douches over het terrein van de buren, die dit niet langer accepteren. Er moeten twee pompen geïnstalleerd worden en een zinkput, om overstroming te voorkomen. De afvoeren worden verlegd, zodat de buren daar geen last meer van hebben. Tevens zal de lekkage van het dak gerepareerd worden.

Het 3de project betreft 4 nieuwe badkamers voor de meisjes van het internaat in Pathiavaram. Een gedeelte van de omheiningsmuur moet vervangen worden, omdat de muur in slechte staat verkeert. Dan kan deze muur tevens als muur voor de badkamers dienstdoen.

Zowel voor het project in Avadi als in Pathiavaram zijn de benodigde financiële middelen inmiddels beschikbaar.

Doneer met belastingvoordeel


Weet u dat, als u ons 5 jaar lang een vast bedrag per jaar schenkt, u dat bedrag als Periodieke Gift volledig kunt aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit in tegenstellig tot de aftrek van eenmalige giften, waarbij u te maken heeft met drempel-en plafondbedragen. Een rekenvoorbeeld van een Periodieke Gift bij een belastingtarief van 38.1% laat zien hoe het werkt.
 • U geeft 808 euro per jaar
 • Teruggave belastingdienst 308 euro
 • U betaalt netto 500 euro per jaar
Let op. Een periodieke Gift moet altijd worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst. Wilt u ook profiteren van dit fiscaal voordeel? Download de Overeenkomst Periodieke Gift op de site van de belastingdienst. Of ga naar onze website, www.thomasbouwprojecten.nl. U vindt daar de link naar de Overeenkomst als u op de - DONEER NU - knop klikt. Print de Overeenkomst uit, vul hem in en stuur hem naar ons secretariaat. Ook dit adres vindt u op de website.

color-twitter-48.png
color-facebook-48.png
color-link-48.png
Copyright © 2020 Stichting Thomas Bouwprojecten, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@thomasbouwprojecten.nl
IBAN: NL47 RABO 0149 3087 87

Schrijf u uit


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Thomas Bouwprojecten · Langeakker 29 · Aarle-Rixtel, Nb 5735 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp