Copy
Bekijk deze mail in uw browser

 
Nieuwsbrief 2017 - 5

Te gek voor woorden ....

Met verbazing, wat al gauw omsloeg in boosheid en verontwaardiging is dinsdag 30 mei geconstateerd dat 8 van de 14 naambordjes Dorpsprijswinnaars, die onlangs feestelijk zijn onthuld bij de bomen in het park De Goudvink, op brute wijze uit de grond zijn getrokken en verdwenen. Het is toch te gek voor woorden .....
lees hier verder

Algemene Ledenvergadering

Vereniging Dorpsraad Ugchelen 2017

Op 11 april jl. werd de ALV van de Dorpsraad gehouden. Een 70-tal geïnteresseerden waren hiervoor aanwezig in het dorpshuis. Onder de aanwezigen was ook onze “eigen” wethouder dhr. Johan Kruithof en de voor Ugchelen verantwoordelijke Stadsdeelmanager en Stadsdeelregisseur openbare ruimte. Blij verrast was het bestuur door de aanwezigheid van een drietal raadleden en een fractievertegenwoordiger. Het geeft een goed gevoel dat Ugchelen in de belangstelling staat van de Apeldoornse politiek....
Lees hier het hele artikel

Waardering voor "schoonmakers" Ugchelen

Omdat John Hu van Chinees Restaurant Sha Tin dit jaar al 30 jaar met veel plezier in Ugchelen is gevestigd, wilde hij iets voor het dorp doen. Hij wilde daarbij zijn waardering laten blijken voor de vele Ugchelenaren die hun best doen om Ugchelen zo schoon mogelijk te houden....
Lees hier verder

Seniorenwoningen in Ugchelen?

De gemeente Apeldoorn mag van de provincie volgend jaar 600 woningen extra bouwen. Plannen hiervoor konden bij het gemeentebestuur worden ingediend. De animo was groot: meer aanvragen dan beschikbare woningen.

De dorpsraad had het gemeentebestuur verzocht maximaal 10 seniorenwoningen (maximale bouwhoogte 2 lagen met kap) te bouwen op het zgn. Breustedt-terrein aan de Ugchelseweg; dit terrein, inmiddels gesaneerd, is gemeente-eigendom.

Waarom deze aanvraag?

Uit de beschikbare cijfers en gelet op de leeftijdsontwikkeling, bevolkingsopbouw en bestaande woningvoorraad in Ugchelen is duidelijk dat er ook in Ugchelen een grote behoefte bestaat en gaat ontstaan aan seniorenwoningen, al dan niet in combinatie met zorgverlening. De gemeente is het met de dorpsraad hierover eens ......

Lees hier verder

Rondom de molens op 't Hattem

De geschiedenis van de papierindustrie en later de wasserijen met hun bijbehorende molens vormt ook een belangrijk stuk historie van Ugchelen.

De dorpsraad heeft nu het 5e deel in de serie van de molens in Ugchelen via boekvorm gepubliceerd: “Rondom de molens op ’t Hattem”; het verhaal over de molens De Bouwhof, Klein Hattem en Methusalemlaan aan de Ugchelsebeek.

Een geschiedenis die nu nog zichtbaar en toegankelijk is op de locatie gelegen tussen Bouwhofweg en Klein Hattem.

In woord en beeld worden opkomst en ondergang van de molens en hun eigenaren / gebruikers behandeld.

De huidige bewoners hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze publicatie.

Het boekje is te koop bij Primera in Ugchelen en kost € 7,50.

Bomen en Ugchelen

“Grote bomen horen niet in een stad!  Ze geven alleen maar overlast.”

Een uitspraak die we tegenwoordig steeds vaker horen. Tot ongenoegen van de Commissie Groen van de Dorpsraad. Met een inspraaknotitie op de door de gemeente voorgestelde groenstructuurkaart, heeft deze commissie recent, met  goed resultaat het voor elkaar gekregen dat heel Ugchelen nu kapvergunning-plichtig is geworden. Het doel van de kapvergunningplicht is om te voorkomen dat grote bomen uit Ugchelen verdwijnen zonder dat er gegronde redenen voor zijn ......

Lees hier verder

Verslagen DR op de website

Het bestuur van de Dorpsraad vergadert maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen.
Benieuwd? Kijk hier!

Berichten over uw buurt

Via onderstaande link kan op postcode worden gezocht naar berichten over uw buurt. Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies..
Berichten over uw buurt

Een bordje bij de rode beuk bij Ugchelens BelangIn november 2015 kreeg de Commissie Groen van de dorpsraad een verzoek om een bordje te plaatsen bij de monumentale rode beuk bij het dorpshuis.
De toen 88-jarige oud inwoner van Ugchelen vertelde dat hij in 1937 aanwezig was geweest bij het planten van de boom......
lees hier verder

Eerste stap op weg naar het Klompenpad Ugchelen.Bijna 20 bewoners waren op dinsdag 18 april aanwezig op de informatieavond over het Klompenpad Ugchelen. De Commissie Groen van de Dorpsraad is samen met Restaurant de Cantharel initiatiefnemer om tot dit Klompenpad te komen. Stichting  Landschapsbeheer Gelderland is in onze provincie verantwoordelijk voor de aanleg van Klompenpaden en heeft een projectleidster benoemd.  Zij informeerde de aanwezigen over het doel van de avond.
lees hier verder

Het Dorpsmeldpunt stopt .....Na heel veel jaren op dinsdagavond het dorpsmeldpunt bemand te hebben gaan we stoppen met het dorpsmeldpunt. Verleden jaar kwamen er nog 7 meldingen binnen op de dinsdagavonden en dit jaar hebben we nog geen enkele melding gehad. Aan de ene kant is dat jammer, want je hoopt met dit meldpunt signalen uit ons dorp te krijgen, aan de andere kant zijn de inwoners van ons mooie dorp Ugchelen blijkbaar zo tevreden dat zij niets hebben om aan de dorpsraad mee te geven als aandachtspunt. We gaan dus stoppen met het dorpsmeldpunt van de dorpsraad .....
lees hier verder

Bordjes Dorpsprijswinnaars weer terecht.

Maandag 19 juni zijn, onder tropische omstandigheden, zeven van de acht uitgerukte bordjes terug geplaatst. De bordjes met de naam van de dorpsprijswinnaar waren uit de grond gerukt en bleken in de nabijgelegen struiken en bosjes te liggen. Er is nu nog één bordje zoek. Het bordje van de eerste dorpsprijswinnaar, Frans Munters is nog niet teruggevonden. De hoogbejaarde winnaar was net terug uit het ziekenhuis toen hij hoorde van het weghalen van de bordjes. Hij hoopt dat de daders zijn bordje zullen terugbrengen, zodat ook dat bordje terug gezet kan worden. Terug op de plek waar het hoort: voor de rode beuk in het park De Goudvink.

Het bestuur van De Dorpsraad bedankt iedereen die betrokken is geweest bij de zoekactie en het terugplaatsen van de teruggevonden naambordjes.

29-6-2017: Na een tip van een omwonende van het park de Goudvink is ook het laatste naambordje teruggevonden in de sprengkop. Vermoedelijk bewust teruggebracht, aangezien een eerdere zoektocht hier geen resultaat had opgeleverd. Na controle en eventueel herstel door het Houthuus, zal ook dit bordje zsm worden teruggeplaatst.
 


Noaberschap: Vele handen ..
 

Zaterdag 6 mei was het weer zover. Een groepje vrijwilligers hebben zich ingezet om de tuin van een dorpsbewoner in orde te maken. Zoals al eerder vermeld is het niet gebruikelijk om vanuit het Noaberschap een tuin flink aan te pakken. Echter, eenmaal per jaar maken we een uitzondering voor een dorpsgenoot, die door omstandigheden daartoe zelf niet in staat is.

De vier heren hebben flink de handen uit de mouwen gestoken en binnen een paar uur was de klus geklaard. Ze lieten zich de soep en de broodjes daarna goed smaken.

Fijn dat zoveel mensen zich belangeloos voor een ander inzetten!
 

Prachtige afsluiting project "Bomen voor Dopsprijswinnaars"
 

Het in 2016 begonnen project “een boom voor een dorpsprijswinnaar” kreeg zaterdag 8 april een mooie afsluiting. Door het onthullen van een naambordje werden veertien bomen aan een dorpsprijswinnaar gekoppeld. De handeling vond plaats in het dorpspark De Goudvink. Daar waren dit voorjaar veertien bomen geplant door de gemeente. Het betreft één rode beuk en verder groene beuken, lindebomen en zomer- en wintereiken. Boomsoorten die bij het karakter van het dorpspark passen.
De Commissie Groen van de dorpsraad heeft het voorstel om een boom voor de dorpsprijswinnaar te planten in 2016 uitgewerkt. Als eerste werd er door de dorpsraad gezocht naar de financiën. De wijkwethouder Kruidhof vond het een prachtig initiatief en heeft toegezegd om te zorgen dat de bomen geplant konden worden. Daarvoor moest eerst goede en voedzame plantgaten worden gecreëerd. De arme bosgrond in De Goudvink geeft anders weinig kans aan een boom.
Bij de dorpsraad bleek ook nog ongebruikt budget waar de bomen en de naambordjes van betaald konden worden. Het project werd uitgevoerd, met de onthulling van de naambordjes als afsluiting.
De hardhouten naambordjes zijn geleverd door het Houthuus. Wim Hartgers heeft ze prachtig en gratis afgewerkt. Bewoners en medewerkers van het Leger des Heils (Caesarea) hebben de bordjes geplaatst.

Lees hier het hele artikel
HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD UGCHELEN WENST IEDEREEN ...
 

 

Dit is alweer de 5e Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen in 2017. Opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad. Heb je suggesties, we horen ze graag. Laat het ons via onderstaand emailadres.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in ons dorp, wordt dan gratis lis van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met jouw steun, zal onze Ugchelse stem nog "luider" klinken binnen de gemeente Apeldoorn.
KLIK HIER OM U UIT TE SCHRIJVEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEFEmail Marketing Powered by Mailchimp