Copy

 
Nieuwsbrief 2018 - 4

Wie ontvangt de papierschepper

Het is weer zover. De commissie Dorpsprijs roept alle Ugchelenaren op personen of organisaties te nomineren voor de Dorpsprijs 2018. Hoe meer hoe beter. Er zijn genoeg actieve, betrokken mensen in ons dorp te vinden want Ugchelen heeft niet alleen een rijk verleden voor wat betreft vrijwilligerswerk, nog steeds zetten tientallen mensen zich in ten behoeve van het leefbaar houden van ons dorp.
Denk na – u kent ze vast wel – en stuur voor 1 december de met feiten onderbouwde nominaties naar Wilma van Wijk, secretaris van de Commissie Dorpsprijs, email: m.vanwijk1@chello.nl

lees hier het hele artikel

Ugchelen wint Apeldoornse zwerfvuilactie.
 

22 september werd de gemeentelijke zwerfvuilactie “Heel Apeldoorns Rein” gehouden. Op verzoek hebben wij met onze Ugchelse zwerfvuilactie daarbij aangesloten. Ondanks de datumwissel en de samenloop met Theaterstraat Ugchelen hebben 27 vrijwilligers zich, samen met onze dorpswedhouder Jeroen Joon en een aantal raadsleden, weer ingezet om kadastraal Ugchelen schoon te maken. 27 zakken restafval en 10 zakken blikjes en flesjes werden ingezameld. Samen met wat bouwhoutafval was dit goed voor 128 kilo. Daarmee bleven we het Matenpark (2e met 112 kilo) en andere buurten voor. Burgemeester John Berends maakte aan het eind van de middag in Werkgebouw Zuid, onder het genot van een glaasjes fris en een hapje, de uitslag bekend. De uitslag van de “wedstrijd” is -wat betreft deelnemers, duur en werkgebied- appels met peren vergelijken maar ons resultaat is weer mooi. Allen weer hartelijk dank daarvoor. De volgende actie is weer volgens onze eigen planning op 30-03-2019.

klik  voor meer foto's

WAT VINDEN WIJ VAN UGCHELEN?
Dat wilde onze nieuwe wijkwethouder van Ugchelen graag weten.
Wat maakt het fijn om in dit dorp te wonen? Wat zou er verbeterd kunnen worden. Wat vraagt om nog wat meer aandacht? Zijn er nog wensen?
Wethouder Jeroen Joon, vergezeld door onze stadsdeelmanager Harriët Althof, ging vrijdagmiddag 28 september op een bijzondere wijze antwoorden zoeken op deze vragen. Er kwam een praattafel op het terras van ’t Achterhuus. Voorbijgangers werden gevraagd om onder het genot van een kopje koffie/thee in gesprek te gaan met de wethouder. Laagdrempeliger kan het bijna niet. Verschillende dorpsbewoners hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De algemene teneur was toch zeker dat men erg tevreden is over het wonen in ons dorp: rustig, veilig voor opgroeiende kinderen, voorzieningen zijn op orde, dichtbij de stad en de snelwegen.


Uiteraard kreeg de wethouder ook een paar aandachtspunten mee, o.a. het tekort aan woningen voor ouderen, het verfraaien van het dorpscentrum en te weinig vermaak voor kinderen en jeugd.
De Dorpsraad herkent deze punten en die hebben al een tijd onze aandacht. Het was goed dat deze punten ook werden aangekaart door enkele dorpsgenoten, zodat de noodzaak nog duidelijker wordt.
De wethouder waardeerde het contact met de bewoners en stond erg open voor hun zienswijze. Dit vraagt zeker om herhaling.

Eindelijk……..er wordt gewerkt aan het viaduct G.P. Duuringlaan.


 

  


Eind 2016 heeft de Dorpsraad de actie op zich genomen om zich in te zetten voor het opknappen van het viaduct van de G.P. Duuringlaan. Dit punt van Ugchelen is een van de entrees van Ugchelen en een belangrijke doorgang naar de begraafplaats Heidehof.  Veel mensen passeren dit viaduct en het aanzicht van deze plek was niet fraai: in de winter donkere, grauwe pilaren en ‘een zwart gat’ met op de pilaren niet bepaald mooie “graffiti”.
De Dorpsraad heeft toen Ugchelenaren verzocht om ideeën aan te leveren hoe dit viaduct te verfraaien. Tevens is de Dorpsraad gaan onderzoeken wat mogelijk was en wie de eigenaar was. Rijkswaterstaat bleek de eigenaar en betitelt dit soort bouwwerken als “kunstwerk”, waarbij wij als Dorpsraad dit nog even ter discussie hebben gesteld. Via gemeente Apeldoorn, Rijkswaterstaat en langdurige gesprekken en procedures is het uiteindelijk gekomen tot het besluit om het viaduct aan te pakken. Alle mooie ideeën die er eerder waren, van maken van een kunstwerk, betegelen of laten beschilderen door kunstenaar, hebben we aan de kant moeten schuiven: te duur of niet toegestaan. Wat resteerde was het belangrijkste n.l. het opknappen (schilderen) en beter verlichten van het viaduct, zodat het gevoel van sociale onveiligheid op deze plek zou worden verminderd .


Verslagen DR op de website
 
Het bestuur van de Dorpsraad vergadert maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen.
Benieuwd? Kijk hier!
Berichten over uw buurt

Via onderstaande link kan op postcode worden gezocht naar berichten over uw buurt. Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies..
 
Berichten over uw buurt
AGENDA
 
Klik onderstaand voor de speciefieke agenda Dorpsraad of voor de evenementenkalender van Ugchelen
 
agenda dorpsraad
agenda Ugchelen
Schoonmaakactie De GoudvinkOp de Landelijke Natuurwerkdag van 3 november slaan de Commissie Water en de Commissie Groen   weer de handen ineen om ons Ugchelse park De Goudvink schoon te maken. Deze activiteit start  ‘s  morgens om 9.30 bij Back in Town waar voor iedereen een kop koffie en voor de kinderen chocolademelk klaar staat. Van 10.00- tot 12.00 uur gaan we aan het werk, waarna we afsluiten met iets lekkers in Back in Town.
 De Commissie Groen gaat deze ochtend al het blad bij elkaar harken om dit op één plaats  deponeren . Heeft u zin om een ochtend  in de natuur te werken, neem dan een hark en als het kan een kruiwagen mee. Verder is het handig om hierbij een paar werkhandschoenen te dragen. Vrijwilligers voor het bladruimen kunnen zich aanmelden bij: Wilma Pothoven, e-mail: wilma.pothoven@gmail.com of tel. 055-5337700.
De Commissie Water nodigt al haar vrijwilligers uit om de spreng te helpen schoonmaken, maar ook nieuwe mensen zijn hierbij van harte welkom. Nodig zijn : rubberlaarzen, werkhandschoenen en een greep of hark. Wij hebben zelf ook enkele grepen. Vrijwilligers die willen helpen met het schoonmaken van de spreng kunnen zich aanmelden bij: Herman Geurts, tel. 06-13280437 of bij Coby Kuipers, e-mail: kuipers.coby@gmail.com
 
Ook dit jaar is er voor de kinderen een activiteit waarbij zij het beekruimersdiploma kunnen halen.  De kinderen die al een beekruimersdiploma hebben worden beloond met een medaille.  Begeleiding van ouders is welkom.  Nodig zijn: rubber laarzen, (werk)handschoenen en kleding die vies mag worden. De jonge beekruimers kunnen zich aanmelden bij Coby Kuipers, e-mail: kuipers.coby@gmail.com of tel. 055-5338436.
 


Van paardenpoep tot centrumontwikkeling.....
 Op 26 september 2018 ging wethouder Jeroen Joon, begeleid door de stadsdeelmanager Harriët Althof en de stadsdeelregisseur openbare ruimte Wim Mulder, in gesprek met de Dorpsraad. Tijdens dit periodiek overleg tussen de wijkwethouder voor Ugchelen en het bestuur van de Dorpsraad passeerden weer een hele reeks onderwerpen de revue. In een open sfeer werd onder andere gesproken over de voortgang van de centrumontwikkeling, de opties voor beter onderhoud en waterloopverbetering in de Goudvink, de voortgang van het project SprengenParc op het terrein Texoclean, wat de mogelijkheden zijn voor speeltoestellen, de geruchten rondom de buslijn naar het ziekenhuis, maar ook de overlast van paardenpoep in de Veldekster en het voetpad bij Randerode werd besproken.
Niet voor alle punten zijn direct concrete oplossingen gekomen, maar de toezeggingen dat er een en ander onderzocht zal worden en men met mensen in gesprek zal gaan, zijn positieve stappen. Deze acties liggen zowel bij de gemeente als de dorpsraad. Wel concreet is de vervroeging van het opknappen van het wegdek GP. Duuringlaan en de toezegging dat er in de Goudvink enkele prullenbakken geplaatst kunnen worden. Voor deze prullenbakken moet de dorpsraad dan wel eerst een adoptant of adoptanten vinden om deze te legen. Een oproep wordt bij deze dan ook gedaan.
Zodra meer over de besproken onderwerpen is te melden, zal de vanuit de Dorpsraad hierover gecommuniceerd worden.
 

Ook is in het plan opgenomen dat het  wegdek verbeterd dient te worden, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Apeldoorn.
Wat eerst een zeer stroperig proces was, kwam na de zomer in een enorme stroomversnelling. Vanuit de gemeente zijn ploegen vrijgemaakt om het viaduct eerst te reinigen en nadien te schilderen, met als laatste een anti-graffiti behandeling. In week drie van september is hiermee gestart. Ook zal nadien de verlichting worden aangepast.
In een laatste vergadering met de gemeente Apeldoorn is aangegeven, dat gepland onderhoud aan de weg medio 2019 zal gaan plaatsvinden. Daarbij wordt het laatste punt van de actielijst Dorpsraad ten aanzien van dit onderwerp ook aangepakt. De vangrail zal worden verwijderd, het wegdek plaatselijk verhoogd én tot 30km zone aangepast. Daarbij zal  dus het laatste stukje Ugchelen ook  30  km zone worden. Komende vanuit het centrum zal aan de rechterhand een voetpad worden aangelegd  onder het viaduct door tot aan de bushalte. Buurtbewoners zullen te zijner tijd daarover worden ingelicht.
Wij zijn er trots op dat in samenwerking met de gemeente Apeldoorn en Rijkswaterstaat dit plan tot realisatie is gekomen. Wij danken hen voor de bereidheid en uiteindelijke voortvarendheid om dit viaduct weer een ‘kunstwerk’ te laten zijn. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het een mooi ‘kunstwerk’ blijft.
Dit is alweer de 4e Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen in 2018. Opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad. Heb je suggesties, we horen ze graag. Laat het ons via onderstaand emailadres.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in ons dorp, wordt dan gratis lid van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met jouw steun, zal onze Ugchelse stem nog "luider" klinken binnen de gemeente Apeldoorn.

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan
.
AVG: Lees hier de privacy-verklaring Vereniging Dorpsraad Ugchelen
KLIK HIER OM U UIT TE SCHRIJVEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEFEmail Marketing Powered by Mailchimp