Copy
Bekijk deze mail in uw browser

 
Nieuwsbrief 2017 - 7

Herinrichting Richtersweg gaat niet door.

 

Tijdens een bewogen bijeenkomst met bewoners van de Richtersweg op dinsdag 21 november is uiteindelijk het voorstel om door middel van een herinrichting van de Richtersweg deze veiliger te maken, met een ruime meerderheid van stemmen afgewezen.

Lees hier het hele artikel

Schoonmaakactie Koppelsprengen

 

 

Voor zaterdag 9 december nodigen wij  graag iedereen uit om ons te komen helpen met het schoonmaken van de Koppelsprengen. Het is dankbaar werk, omdat met het opruimen van blad en takken de paaibedjes voor de beekprikken weer zichtbaar worden, zodat deze zeldzame dieren hier weer kunnen komen paaien. Misschien al in januari, want het lijkt erop dat de beekprikken in de Koppelsprengen  ieder jaar vroeger hun bruidsbed opzoeken.

Wij verzamelen ons op zaterdag 9 december om 9.00 uur bij de Hamermolen.

In verband met de consumpties en verzekering graag even je naam  per e-mail of telefoon opgeven. Per e-mail: kuipers.coby@gmail.com  Liever telefonisch aanmelden of heb je nog vragen? Bel dan Herman Geurts, tel: 06-13280437 of Coby Kuipers, tel: 055-5338436

Wij hopen jullie allen weer te zien.

Commissie Water van de Dorpsraad Ugchelen

Lees hier het hele artikel

Blikjes en flesjes project Gemeente Apeldoorn bij Albert Heijn van den Heuvel in Ugchelen

 

 

Sinds mei 2016 doet Albert Heijn van den Heuvel mee met het blikjes en flesjes project van gemeente Apeldoorn. Gemeente Apeldoorn besloot begin 2016 om te starten met een pilot met als doel het verminderen van blikjes en petflesjes in en rond Apeldoorn. De gemeente wilde dit samen met verenigingen binnen gemeente Apeldoorn oppakken. Het geheel valt onder het project Apeldoorn Rein. Als vereniging kon en kan je je opgeven om hier aan mee te doen. De vereniging kan zich opgeven en krijgt bij aanvang al een start bedrag van 250 euro. De vereniging kan per jaar met het project 1000 euro binnen halen. De vereniging bepaald zelf een gebied in Ugchelen/Apeldoorn die ze schoon willen houden van zwerfafval en blikjes en flesjes. Dit kan een groot gebied zijn maar ook een klein gebied dit is aan de vereniging zelf. In totaal zijn er zo’n  76 verenigingen in heel Apeldoorn die hier aan mee doen.

“Dit jaar gaan we waarschijnlijk naar de 1 miljoen ingeleverde blikjes en flesjes in Apeldoorn” aldus Pedro van den Heuvel”.

Albert Heijn van den Heuvel in Ugchelen is na het bulk inleverpunt aan de vlijtseweg  de grootste in nemer.  Ruim 35% van het totaal aantal ingeleverde blikjes en flesjes wordt bij het milieu park van Albert Heijn van den Heuvel ingeleverd.

Lees hier het hele artikel

Veel vragen tijdens informatieavond Methusalemlaan 

 

Op woensdagavond 25 oktober was de Bronkerk aardig bezet door omwonenden van het Groene Hart, met name de Methusalemlaan en de Marten Orgeslaan. Doel van de avond was om informatie te verstrekken over de sanering van de bodemverontreiniging op het voormalige Van Kampen terrein.

Na de opening door wethouder Kruithof werd door de provincie de resultaten van het nadere onderzoek toegelicht. De grondwaterpluim met vervuiling is nu goed in beeld en strekt zich uit tot halverwege de velden van Columbia. De bron van de vervuiling is een zogenaamde smeerlaag van 1 à 1,5 meter dik bestaande uit aromaten en minerale olie.

De sanering van deze verontreiniging is een zaak van de gemeente. Voor dit project zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld, Zo mag de sanering maximaal 3 jaar duren; er moet zo min mogelijk overlast zijn; het dient een effectieve sanering te zijn die binnen het toegekende budget blijft.

Na raadpleging van diverse deskundigen heeft de gemeente gekozen voor de beste optie: de techniek van in-situ reiniging....

Lees hier het hele artikel

Jonge Beekruimers gediplomeerd 

 

Op zaterdagochtend 4 november hebben wij met zo’n 35 vrijwilligers en 11 kinderen de Eendrachtspreng en het park de Goudvink schoongemaakt door enorme hoeveelheden blad in en rond de spreng te verwijderen, zodat het water goed kan blijven stromen.

De kinderen hebben op deze ochtend geleerd hoe zij met een greep om moeten gaan, hoe zij blad moeten scheppen en wat voor een diertjes er allemaal in de spreng leven. Ook leerden zij hoe zij de hoogte van een boom kunnen meten.

Na afloop werd door Toon Hartgers een door hem ontworpen beekruimersdiploma aan de kinderen uitgereikt. 

Lees hier het hele artikel

Verslagen DR op de website
 
Het bestuur van de Dorpsraad vergadert maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen.
Benieuwd? Kijk hier!
Berichten over uw buurt

Via onderstaande link kan op postcode worden gezocht naar berichten over uw buurt. Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies..
 
Berichten over uw buurt
Agenda van Ugchelen
 

Klik hier voor het overzicht van de evenementen in Ugchelen.
evenementenkalender
Nieuwe wildobservatieplaats 

In het prachtige Hoog Buurlo op de Veluwe is een populaire wildobservatieplaats. Steeds meer mensen weten de plek te vinden om te genieten van het Veluwse wild.

In navolging van het crowdfundingproject uitkijktoren Kootwijkerzand is er onlangs een nieuw project van start gegaan. Samen met ondernemers, bezoekers en andere partijen willen we graag een nieuwe wildobservatieplaats gaan bouwen aan de Alverschotensweg in Hoog Buurlo.

Op de website van het buitenfonds.nl staat het project inmiddels online.

http://www.buitenfonds.nl/nieuwewildobservatieplaatsvoordeveluwe

Mocht u het project willen ondersteunen met een donatie of het willen delen met u omgeving via email of sociale media dan ben ik u erg dankbaar.

Lees hier het hele artikel
Vistrap defect .....?


Het kan zijn dat u het heeft gehoord of dat het u is opgevallen dat de vistrap aan de G.P Duuringlaan het niet doet. De gebiedsbeheerder van het waterschap, heeft laten weten dat dit komt omdat er véél te weinig water is. onlangs heeft hij de Koppelsprengen nog extra laten schoonmaken, maar waarschijnlijk blijft er te weinig water komen.

Lees hier het hele artikel
Nog op zoek naar een leuk Sint- of Kerstcadeau?

Wat dacht u van een stukje geschiedenis van Ugchelen?
Het 5e deel in de serie van de molens in Ugchelen, “Rondom de molens op ’t Hattem”; het verhaal over de molens De Bouwhof, Klein Hattem en Methusalemlaan aan de Ugchelsebeek is nog te koop bij Primera in Ugchelen en kost € 7,50.
Wie doet u een plezier met dit collectors-item dat slechts in een beperkte oplage beschikbaar is.

Bouwplannen bij het ziekenhuis

Met een informatieavond op 25 oktober werden de direct omwonenden in de gelegenheid gesteld om zich te laten informeren over de plannen van de Radiotherapie groep om aan de achterzijde van het Gelre ziekenhuis een behandellocatie voor radiotherapie te bouwen.....

Lees hier het hele artikel
Zwerfvuilactie helaas weer een succes

Zaterdag 7 oktober hebben 33 vrijwilligers weer zo’n 25 kilometer berm en aangrenzend natuurgebied in en rond Ugchelen schoongemaakt. Dat leverde 35 vuilniszakken vol restafval en 15 vuilniszakken met blikjes en flesjes op. De opbrengst hiervan is dit keer voor de CV De Zuidervestzakjes. De voor- en napraat waren weer gezellig bij Gon in café Back in Town. De volgende zwerfvuilactie in het kader van “Ugchelen doet het Samen” staat 31 maart 2018 op de agenda.

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze bestuursfunctie iets voor u ...

De dorpsraad is op zoek naar nieuwe bestuursleden. De dorpsraad is het aanspreekpunt voor en intermediair naar de gemeente, om daarmee het woon- en leefklimaat in “ons dorp” Ugchelen te bevorderen.
Een bestuurslid verzorgt een goede en open communicatie tussen dorpsraad en de gemeente Apeldoorn. Om dit te kunnen doen is er contact met bewoners, instellingen, verenigingen en bedrijven in Ugchelen. Er is regelmatig overleg met de betrokken wethouder over zaken die Ugchelen aangaan.
Zoekt u de uitdaging, solliciteer en maak deel uit van een inspirerend team. Uw interesse graag kenbaar maken op info@dorpsraadugchelen.nl
Voor meer informatie kijk op de website www.dorpsraadugchelen.nl
 

Zijn jullie nog druk met het Noaberschap? Worden jullie vaak benaderd om hulpvragen op te lossen? Jazeker!  Het Noaberschap loopt goed en begint echt te leven in Ugchelen.

Het project Noaberschap, gestart vanuit de Dorpsraad Ugchelen, loopt nu ruim twee jaar en we zijn tevreden over de gang van zaken. Steeds meer mensen weten ons te vinden met de meest uiteenlopende vragen: vervoer, boodschappen, wandelen, gezelschap, helpen bij een hobby, ………….

Veel dorpsbewoners hebben zich in 2 jaar aangemeld als vrijwilliger, zij willen graag iets doen voor de ander. Toch is een aantal nog niet actief ingezet, bijvoorbeeld de vrijwilligers die hebben aangeboden formulieren in te vullen of zij die willen helpen bij de computer. Daar blijkt weinig vraag naar. We kunnen ons voorstellen dat die vragen wel leven onder een aantal bewoners van Ugchelen. Dus… meld u aan.

Ondanks het feit dat we een lange lijst met vrijwilligers hebben, zou het toch nog fijn zijn wanneer een aantal vrouwen/mannen zich aanmeldt om af en toe bij iemand op bezoek te gaan. Ook in ons dorp komt eenzaamheid meer voor dan we denken………..

Ook willen we u vragen om eens in uw buurt te kijken of er buurtbewoners zijn die wellicht hulp kunnen gebruiken van een vrijwilliger om het leven net iets aangenamer te maken. Wat is het fijn als je gezien wordt en dat je voelt dat je er bij hoort in Ugchelen.

Floortje van der Heijden                                               Wineke Blom
06 41808328                                                                06 41816541

floortje@tresling.nl                                                       wineke.jager@gmail.com

Lees hier het hele artikel
Dit is alweer de 7e Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen in 2017. Opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad. Heb je suggesties, we horen ze graag. Laat het ons via onderstaand emailadres.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in ons dorp, wordt dan gratis lid van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met jouw steun, zal onze Ugchelse stem nog "luider" klinken binnen de gemeente Apeldoorn.
KLIK HIER OM U UIT TE SCHRIJVEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEFEmail Marketing Powered by Mailchimp