Copy

 
Nieuwsbrief 2018 - 2

Geslaagde wandeltocht voor cliënten van Randerode in het kader van NLDOET.

 

Op zaterdag 10 maart 2018 hebben 20 vrijwilligers van www.nldoet.nl er voor gezorgd dat 15 cliënten van Zorggroep Apeldoorn e.o. locatie Randerode een mooie wandeltocht hebben beleefd. Samen erop uit! Door de 1 op 1 begeleiding werd de tocht voor allen bijzonder! De wandeling met een lengte van ong. 3,5 km leidde door het mooie Ugchelen. Halverwege de wandeltocht werd er gepauzeerd in het Dorpshuis Ugchelens Belang. Vanuit dorpsvereniging Ugchelens Belang is het initiatief genomen dat de gasten geheel belangeloos door uitbater Gerlof van den Heuvel werden voorzien van een kop koffie of thee. Over een versnapering bij de koffie/thee hebben zich vijf leden van Noaberschap Ugchelen bekommerd
( www.dorpsraadugchelen.nl ). Zij hebben door huisvlijt gezorgd voor een heerlijk stuk cake of koek.
Uitgerust en tevreden over de koffie/thee met lekkernij werd de wandeling voortgezet in de richting van Randerode.

Nieuwbouw ’ t Beekveld te Ugchelen

 

 

Wethouder Johan Kruithof van de gemeente Apeldoorn en Arthur van Neerijnen van Lunee vastgoed hebben op 15 maart 2018 de overeenkomst getekend voor de realisatie van het project ’t Beekveld aan de G.P. Duuringlaan.

Op het braakliggende terrein worden 6 karaktervolle woningen gerealiseerd. Door architect Doeke van Wieren van TWA is een fantastisch ontwerp gemaakt voor invulling van deze plek. Het project zal door Plegt-Vos worden gerealiseerd.

De start verkoop is 22 maart as. vanaf 16.30 uur, locatie Bronkerk.
Informatie over de woningen is te vinden op de website: www.beekveld-ugchelen.nl.

Bodemsanering Methusalemlaan gaat van start
 


Tijdens een informatieavond in De Duiker op maandag 12 maart zijn omwonenden ingelicht over de aanpak van de sanering van de bodemverontreiniging aan de Methusalemlaan.
De geselecteerde aannemer, NPT Milieu Enschede, liet aan de hand van kaarten en een presentatie zien hoe de sanering in zijn werk zal gaan. In de eerste fase, die binnenkort van start zal gaan, worden een groot aantal bodemfilters geplaatst die door middel van een leidingsysteem verbonden worden met de saneringsunit. Deze bestaat uit een goed geïsoleerde container, waarin pompen en doseringsinstallaties worden geplaatst. Door een combinatie van fysische en biologische sanering moet de bestaande smeerlaag in drie jaar tijd voor minstens 90% verwijderd zijn, waardoor de voeding van de verontreingingspluim verdwenen is.

Verslagen DR op de website
 
Het bestuur van de Dorpsraad vergadert maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen.
Benieuwd? Kijk hier!
Berichten over uw buurt

Via onderstaande link kan op postcode worden gezocht naar berichten over uw buurt. Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies..
 
Berichten over uw buurt
AGENDA
 
Klik onderstaand voor de speciefieke agenda Dorpsraad of voor de evenementenkalender van Ugchelen
 
agenda dorpsraad
agenda Ugchelen
Schoonmaken Geurtssprengen  
 


De Commissie Water van de Dorpsraad bedankt alle vrijwilligers voor hun enorme inzet bij het schoonmaken van de Geurtssprengen op afgelopen dinsdag 6 maart. Een grote hoeveelheid hout is er bij elkaar geraapt en door de mannen van het waterschap versnipperd. Echt een enorme hoeveelheid. Hoewel wij deze keer niet helemaal zijn klaar gekomen en de versnipperraar niet bij al het hout heeft kunnen komen, is er toch veel bereikt. Dankzij jullie inspanningen stroomt het water in de Geurtssprengen weer goed door en het is weer een genot om er langs te lopen.
Gon en Daniëlle worden uiteraard weer bedankt voor de koffie met allerlei lekkers en zoals altijd de heerlijke lunch.
De eerstvolgende schoonmaakactie zal worden gehouden  op 2 oktober en dan staan weer de Geurtssprengen op het programma. Voor nu wensen wij alle vrijwilligers een mooi voorjaar en een warme zomer toe en hopen iedereen weer in een goede gezondheid in oktober terug te zien.

Ugchelen op z'n paasbest schoon
 


Zaterdag 31 maart –de dag voor Pasen- wordt de volgende zwerfvuilactie gehouden. We starten weer om 09.30 uur bij Gon en Toon in café Back in Town met koffie/thee en wat lekkers erbij. Van 10 tot 12 uur gaan we in groepjes aan het werk en daarna sluiten we af met soep en een broodje. Iedereen kan helpen door zijn eigen straatje schoon te vegen. Wil je meer doen ? Meld je dan aan bij Jan Visser via visser-heijnen54@kpnmail.nl of 06-10519031.
Als je op de fiets naar Back in Town komt dan ben je sneller op de plek waar schoongemaakt gaat worden. Neem zelf een paar werkhandschoenen mee. Voor grijpers en vuilniszakken wordt gezorgd.

17 APRIL 2018
 

AANVANG 19.30 UUR IN UGCHELENS BELANG

De formele uitnodiging hiervoor is als los inlegvel in deze De bron nr. 5 gevoegd. Dit jaar zal er geen aparte uitnodiging aan de leden worden verzonden, anders dan dit inlegvel.

De diverse vergaderstukken (agenda, notulen en jaarverslagen) zijn vanaf 27 maart beschikbaar op de website van de Dorpsraad,
www.dorpsraadugchelen.nl
Dit is alweer de 1e Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen in 2018. Opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad. Heb je suggesties, we horen ze graag. Laat het ons via onderstaand emailadres.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in ons dorp, wordt dan gratis lid van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met jouw steun, zal onze Ugchelse stem nog "luider" klinken binnen de gemeente Apeldoorn.
KLIK HIER OM U UIT TE SCHRIJVEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEFEmail Marketing Powered by Mailchimp