Copy
Bekijk deze mail in uw browser

 
Nieuwsbrief 2017 - 6

Red de Veluwe!!

 

 
Zeer waarschijnlijk heeft u al gehoord over de plannen voor de vliegroutes vanaf Lelystad Airport, die dan laag over de Veluwe zullen komen te liggen. Dit zal zeker voor de nodige overlast gaan zorgen, ook voor ons mooie Ugchelen.
De Dorpsraad Ugchelen steunt daarom het initiatief vanuit het Dorpenplatform Apeldoorn en is medeondertekenaar van een brief aan de vaste Kamercommissie met daarin een oproep om de plannen van de staatssecretaris af te wijzen en te zoeken naar betere alternatieven.
Ook als inwoner van Ugchelen kunt u uw ongenoegen hierover kenbaar maken door het ondertekenen van de petitie “Red de Veluwe – Aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger” op de website  https://petities.nl/petitions/red-de-veluwe-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger?locale=nl. 
Doe dit voor 12 september!

Schoonmaakactie Geurtssprengen

 

 
Op dinsdag 12 september gaan wij de Geurtssprengen weer schoonmaken. Het zal fijn zijn dat jullie ons als sprengenliefhebbers weer komen helpen.
We starten om 9.00 uur bij het hek langs het fietspad van de Europaweg.  Je komt hier door op de hoek van de Europaweg - Hoog Buurloseweg, bij het friettentje, rechtsaf het fietspad op te gaan. De auto of fiets kan hier geparkeerd worden. Zoals altijd staat hier de koffie klaar, waarna we tot ongeveer 12.00 uur aan het werk gaan. We sluiten af met een gezellige lunch.
Nodig zijn: rubber laarzen, werkhandschoenen, een hark of greep. Wij brengen zelf ook nog enkele grepen mee. 
Wij hopen weer op een goede opkomst. In verband met de consumpties graag even opgeven bij Coby Kuipers, kuipers.coby@gmail.com tel: 055-5338436 of bij Herman Geurts,
tel: 06-13280437

Verslagen DR op de website

Het bestuur van de Dorpsraad vergadert maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen.
Benieuwd? Kijk hier!

Berichten over uw buurt

Via onderstaande link kan op postcode worden gezocht naar berichten over uw buurt. Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies..

 
Berichten over uw buurt
Zwerfvuilactie Ugchelen

Op zaterdag 7 oktober a.s. is er weer een Zwerfvuilactie in Ugchelen.
We starten om 09.30 uur bij café “Back in Town” met koffie, waarbij de gebieden voor de schoonmaak verdeeld zullen worden.
Voor hulpmiddelen wordt gezorgd.  Breng wel het “Ugchelen Samen” Hesje mee,  heb je die nog niet, dan krijg je die van ons.
Het is – voor een snelle verspreiding over het dorp -  handig om op de fiets te komen.
Voor de onderlinge communicatie is een mobiele telefoon handig. Om 12.00 uur verzamelen we weer bij Back in Town en sluiten af met een kop soep en broodjes.
Wil je meehelpen? Geef dan, liefst vóór 27 september a.s.  je naam en telefoonnummer door aan Jan Visser. Dit kan via e-mail naar: visser-heijnen54@kpnmail.nl of mobiel naar 06-10519031.
Graag tot 7 oktober!
 
Dit is alweer de 6e Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen in 2017. Opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad. Heb je suggesties, we horen ze graag. Laat het ons via onderstaand emailadres.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in ons dorp, wordt dan gratis lis van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met jouw steun, zal onze Ugchelse stem nog "luider" klinken binnen de gemeente Apeldoorn.
KLIK HIER OM U UIT TE SCHRIJVEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEFEmail Marketing Powered by Mailchimp