Copy

 
Nieuwsbrief 2018 - 5
              
5 januari 2019, aanvang 16.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie Ugchelens Belang en de Dorpsraad
+ uitreiking Dorpsprijs 2018
Komt u ook!!

Dat is ook Noaberschap ….

    

Vanuit ons eigen Ugchelen kwam het verzoek om eens wat aandacht te schenken aan het vrijhouden van de trottoirs. Door overhangend groen is het voor onze minder mobiele dorpsgenoten met rollator of rolstoel moeilijk om vrij te bewegen. Ook jonge gezinnen met kinderwagen ondervinden hier hinder van . Het is voor deze groep niet altijd makkelijk om maar even de weg op te gaan om hun weg te vervolgen. Het vriendelijke verzoek dus vanuit ons zelf aan ons zelf is om hier een beetje op te letten en bij tijd en wijle de snoeischaar even op te pakken. Dit niet omdat er in de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat “het verboden is beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of dat het op andere wijze hinder of gevaar oplevert”, maar gewoon omdat we er voor elkaar willen zijn. Je eigen beplanting snoeien en bijhouden is dus ook gewoon Noaberschap. 

In gesprek met de wethouder.
 

Op donderdag 1 november ging wethouder Jeroen Joon weer ons dorp in om met inwoners te spreken. Vanwege de weersomstandigheden kreeg hij samen met Stadsdeelmanager Harriët Althof een warm onthaal bij de koffiecorner in Albert Hein Van den Heuvel. Onder het genot van koffie en koek heeft hij daar talrijke inwoners/bezoekers even gesproken. Overwegende boodschap van de bezoekers was dat ze erg tevreden waren over het wonen in Ugchelen en als er al wat opmerkingen kwamen, waren dat kleine dingen.

Drankje als bedankje.

      

 "Wat leuk en gezellig dat jullie  ons uitnodigen voor een hapje en een drankje”, was de reactie van verschillende vrijwilligers van het Noaberschap. Elk najaar nodigen we de vrijwilligers van het Noaberschap uit als dank voor hun inzet. Dit jaar hebben wij hen op 29 oktober in Back in Town bijgepraat: hoeveel dorpsbewoners hebben we kunnen helpen, welke vragen kwamen er binnen, enz.  Ook is Annemieke Debets voorgesteld. Zij is al een tijdje actief in de organisatie.

lees hier het hele artikel

Wat gebeurt daar nu weer?
 

Een logische vraag als u als voorbijganger via De Cloese komt en ziet dat er hard gewerkt wordt bij de Ugchelse beek. Vanuit het waterschap wordt er namelijk groot onderhoud gepleegd aan de bestaande beek, worden poelen, paden en loopvlonders aangelegd en een groot deel afgraven ten behoeve van natuurontwikkeling. Zeker gaan kijken als het werk gedaan is.


Verslagen DR op de website
 
Het bestuur van de Dorpsraad vergadert maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen.
Benieuwd? Kijk hier!
Berichten over uw buurt
Via onderstaande link kan op postcode worden gezocht naar berichten over uw buurt. Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies..
Berichten over uw buurt
AGENDA
 
Klik onderstaand voor de speciefieke agenda Dorpsraad of voor de evenementenkalender van Ugchelen
 
agenda dorpsraad
agenda Ugchelen
Vrijwilligers bedankt!!


In de afgelopen maanden is er door vele vrijwilligers weer enthousiast en hard gewerkt in onze beken, sprengen en parken.
Op 2 okt werden de Geurtssprengen schoongemaakt. 3 nov werden de handen in elkaar geslagen door de commissie Groen en Water om De Goudvink onder handen te nemen. Tenslotte werden op 11 dec de koppelsprengen schoongemaakt.
Via onderstaande links komt u bij het betreffende artikel en kunt u de foto's en filmpjes bekijken.

schoonmaakactie Geurtssprengen
schoonmaakactie Goudvink
schoonmaakactie Koppelsprengen

Wegwerkzaamheden N304 Otterloseweg/Europaweg.
 Het zal u niet ontgaan zijn dat er momenteel gewerkt wordt aan de N304 Otterloseweg/Europaweg. Door omleidingen en afsluitingen geeft dit vooral in de spitsmomenten wel enige overlast. Op verzoek van de uitvoerder van het project, Van Gelder, zal vanuit de Dorpsraad de communicatie hierover worden ondersteund. In januari 2019 zal een bewoners informatieavond worden georganiseerd. De uitnodiging hiervoor volgt t.z.t. via De Bron en andere media.
Om op de hoogte te blijven van de voortgang van het project vindt u informatie op de speciale website van de projectuitvoerder https://vangelder.com/projecten/n304-otterloseweg-europaweg/


Bordje bij de lindeboom bij de brandweerkazerne.
 


Deze oude leilinde staat een beetje verstopt, schuin achter de brandweerkazerne. De boom is met een stamomvang van ruim 6 meter (gemeten op hoogte 1.30) een van de dikste en ook oudste bomen van Apeldoorn.  Vermoedelijk heeft de linde voor de gevel van een woning of boerderijtje gestaan en is geplant tussen 1750 en 1800. Reden om er een bordje bij te plaatsen met een verwijzing aan de weg zodat passanten er ook op worden gewezen. De gemeente heeft er jaren geleden al een bankje geplaats om rustig van de boom en mooie omgeving te kunnen genieten. De Commissie Groen van de Dorpsraad is tevreden met dit resultaat. Weer een mooi stukje Ugchelen onder de aandacht gebracht.Het verhaal van de boom en ook dat van de brandweerkazerne is op de website Het Geheugen van Apeldoorn geplaatst.

Portaalborden Ugchelen

Het activiteitenjaar 2018 zit er voor de Portaalborden in Ugchelen bijna op. Binnenkort zullen de vaste deelnemers worden benaderd om de plannen voor het volgend jaar bekend te maken. De Portaalborden staan bij de invalswegen van ons dorp en maken inwoners en bezoekers attent op wat er hier te beleven valt. Wil je voor jouw instelling of vereniging ook een vermelding van een evenement of actie op de Portaalborden? Bijvoorbeeld m.b.t. een open dag, een introductie toernooi of een activiteit om geld voor je club te verdienen. Neem dan eens contact op met coördinator Jan Visser over de mogelijkheden. Hij is te bereiken via tel.nr. 06-10519031.

Dit is alweer de 5e en laatste Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen in 2018. Opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad. Heb je suggesties, we horen ze graag. Laat het ons via onderstaand emailadres.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in ons dorp, wordt dan gratis lid van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met jouw steun, zal onze Ugchelse stem nog "luider" klinken binnen de gemeente Apeldoorn.

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan
.
AVG: Lees hier de privacy-verklaring Vereniging Dorpsraad Ugchelen
KLIK HIER OM U UIT TE SCHRIJVEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEFEmail Marketing Powered by Mailchimp