Copy
Bekijk deze mail in uw browser

 
Nieuwsbrief 2017 - 3

Algemene Ledenvergadering

 


Op dinsdag 11 april 2017 zal de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De Dorpsraad Ugchelen plaatsvinden in het dorpshuis Ugchelens Belang. Aanvang 19.30 uur.

Informatieavond Methusalemlaan.

Veel belangstelling en veel vragen tijdens informatieavond Methusalemlaan.

Op 13 januari vond in UB een informatieavond plaats over de grondwaterverontreiniging aan de Methusalemlaan. Gemeente en Provincie trokken hier gezamenlijk in op. Een groot deel van de uitgenodigde omwonenden was aanwezig. 
Na de opening door wijkwethouder Johan Kruithof volgde korte inleidingen van Adrie Luykx van de Provincie Gelderland en René van Dijk projectleider bij de Gemeente.
Na het vertrek van het garagebedrijf is de bodemverontreiniging gesaneerd en de grondwaterverontreiniging gemonitord. Vervolgens is de woningbouw gestart in het Groene Hart.  Lees hier het hele artikel.
Verslagen DR op de website

Het bestuur van de Dorpsraad vergadert maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen.

 
Benieuwd? Kijk hier!

 
Berichten over uw buurt

Via onderstaande link kan op postcode worden gezocht naar berichten over uw buurt. Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies..
 
Ugchelen doet het! Samen: De zwerfvuilactieZaterdag 25 maart a.s., gelijktijdig met de landelijke opschoondag, gaan we weer zwerfvuil opruimen. De actie start om 09.30 uur bij café Back in Town met koffie/thee met wat lekkers erbij. 
Vrijwilligers zijn weer van harte uitgenodigd om te komen  helpen. 
Je kunt je aanmelden bij Jan Visser -bij voorkeur- via e-mail: visser-heijnen54@kpnmail.nl  of telefonisch via 06-10519031.                                                 Lees hier het hele artikel


 

Plannen Europaweg Apeldoorn

Er komen verkeerslichten op de Europaweg (N304) bij de aansluiting met de A1 en op de kruispunten Hoog Buurloseweg en Ugchelsegrensweg. Daarnaast krijgt de Europaweg tussen de Laan van Westenenk en de A1 dubbele rijstroken in beide richtingen. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden. Dit zijn de maatregelen die provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn en Rijkswaterstaat hebben afgesproken. De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd. 
Op de website www.gelderland.nl/N304-Apeldoorn-A1 staat een schets van de nieuwe situatie.

Persoonlijke toelichting tijdens bijeenkomst

Wie nog vragen heeft, of een persoonlijk toelichting wil, is welkom op donderdag 9 maart van 19.00 uur tot 20.30 uur in het dorpshuis “Ugchelens Belang” Bogaardslaan 81, Ugchelen. Medewerkers van provincie, gemeente en Rijkswaterstaat beantwoorden dan vragen.

Dit was alweer de 3e Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen in 2017. Opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad. Heb je suggesties, we horen ze graag. Laat het ons via onderstaand emailadres.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in ons dorp, wordt dan gratis lis van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met jouw steun, zal onze Ugchelse stem nog "luider" klinken binnen de gemeente Apeldoorn.
KLIK HIER OM U UIT TE SCHRIJVEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEFEmail Marketing Powered by Mailchimp