Copy

 
Nieuwsbrief 2018 - 1

Wie helpt er mee om het Ugcheler Markepad te beheren?

U heeft ongetwijfeld al in De Bron gelezen dat de Dorpsraad bezig is met het ontwikkelen van een Klompenpad rond Ugchelen. Samen met medewerkers van de Cantharel, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en een aantal enthousiaste vrijwilligers is het ons gelukt om op 2 april a.s. (Tweede Paasdag) het Klompenpad, dat de naam Ugcheler Markepad heeft gekregen, officieel te openen.
Vòòr die tijd moet er nog een hoop werk verzet worden, maar na 2 april kunnen we ook niet achterover gaan leunen. We hebben namelijk een beheergroep nodig die regelmatig het Ugcheler Markepad controleert. Deze controle moet éénmaal per maand plaatsvinden en houdt het volgende in: ........

Lees hier het hele artikel

Veel vragen over de Ugchelese beek.

 

 

Bij de Dorpsraad komen veel vragen binnen over de werkzaamheden rond de Ugchelsebeek. Met name het kappen van een groot aantal bomen langs het stuk achter de Bogaardslaan wekt verbazing.
In de vorige editie van De Bron is al uitgebreid aandacht besteed aan de plannen om de Ugchelsebeek te herstellen. Daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn de taak het openbaar groen te onderhouden.  Het bosgebied(je) langs de beek ter hoogte van de Bogaardslaan nr. 40 – 84 moet uitgedund worden. De bewoners van deze huizen zijn hierover per brief door de gemeente ingelicht. In die bewonersbrief staat o.a. dat het om ongeveer 25 bomen zal gaan, die gekapt zullen worden.
De gemeente realiseert zich dat na het kappen van deze bomen het er ineens open uit ziet. Maar door de nieuwe aanplant langs de beek door het Waterschap zal de strook weer fraai dichtgroeien, waarbij de privacy van de aanwonenden weer gewaarborgd is. .....
 

Lees hier het hele artikel

Ugchelen op z'n paasbest schoon 


Zaterdag 31 maart –de dag voor Pasen- wordt de volgende zwerfvuilactie gehouden. We starten weer om 09.30 uur bij Gon en Toon in café Back in Town met koffie/thee en wat lekkers erbij. Van 10 tot 12 uur gaan we in groepjes aan het werk en daarna sluiten we af met soep en een broodje. Iedereen kan helpen door zijn eigen straatje schoon te vegen. Wil je meer doen ? Meld je dan aan bij Jan Visser via visser-heijnen54@kpnmail.nl of 06-10519031.
Als je op de fiets naar Back in Town komt dan ben je sneller op de plek waar schoongemaakt gaat worden. Neem zelf een paar werkhandschoenen mee. Voor grijpers en vuilniszakken wordt gezorgd.
 

Verslagen DR op de website
 
Het bestuur van de Dorpsraad vergadert maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen.
Benieuwd? Kijk hier!
Berichten over uw buurt

Via onderstaande link kan op postcode worden gezocht naar berichten over uw buurt. Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies..
 
Berichten over uw buurt
Agenda van Ugchelen
 

Klik hier voor het overzicht van de evenementen in Ugchelen.
evenementenkalender
Schoonmaken Geurtssprengen  

Op dinsdag 6 maart gaan wij de Geurtssprengen weer schoonmaken. Dit is altijd een pittig karwei en wij hopen dan ook op een goede opkomst.
We starten om 9.00 uur bij het hek langs het fietspad van de Europaweg.  Je komt hier door op de hoek van de Europaweg - Hoog Buurloseweg, bij het friettentje, rechtsaf het fietspad op te gaan. De auto of fiets kan hier geparkeerd worden. Zoals altijd staat hier de koffie klaar, waarna we tot ongeveer 12.00 uur aan het werk gaan. We sluiten af met een gezellige lunch.
Nodig zijn: rubber laarzen, werkhandschoenen, een hark of greep. Wij brengen zelf ook nog enkele grepen mee. 
In verband met de consumpties graag even opgeven bij Coby Kuipers, kuipers.coby@gmail.com tel: 055-5338436 of bij Herman Geurts, tel: 06-13280437
 

Wilt u iets voor Ugchelen betekenen? Dan is deze bestuursfunctie iets voor u….

De dorpsraad is op zoek naar nieuwe bestuursleden. De dorpsraad maakt zich sterk om het woon- en leefklimaat in “ons dorp” Ugchelen te bevorderen.
Een bestuurslid verzorgt een goede en open communicatie tussen dorpsraad en de gemeente Apeldoorn.
Uw inzet betekent echt iets voor Ugchelen, solliciteer en maak deel uit van een inspirerend team. Wij zorgen graag voor een warm welkom. Uw interesse graag kenbaar maken op info@dorpsraadugchelen.nl
Voor meer informatie kijk op de website www.dorpsraadugchelen.nl
 

17 APRIL 2018
 

AANVANG 19.30 UUR IN UGCHELENS BELANG
Voorjaarsboden en Lentekriebels

De lente is nog ver weg, maar de eerste voorjaarsbodes hebben zich gemeld, zoals de Beekprik in de Koppelspengen en op Hoog Buurlo is herder Wilfried Buitink trots op het eerste lam. Lammetjesdag is dit jaar op 18 maart.
Dit is alweer de 1e Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen in 2018. Opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad. Heb je suggesties, we horen ze graag. Laat het ons via onderstaand emailadres.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in ons dorp, wordt dan gratis lid van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met jouw steun, zal onze Ugchelse stem nog "luider" klinken binnen de gemeente Apeldoorn.
KLIK HIER OM U UIT TE SCHRIJVEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEFEmail Marketing Powered by Mailchimp