Copy

 
🎅🎄✨🍾🥂     Nieuwsbrief 2019 - 3      🥂🍾✨🎄🎅
       
🥂 NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2020 🥂
Graag heffen wij het glas op het nieuwe jaar om met alle dorpsbewoners een gezamenlijke start te maken.Daarom nodigen wij u uit voor een gezellige en informele nieuwjaarsborrel op
4 januari in de het Dorpshuis Ugchelens Belang

   
vanaf 16.00 uur staan de deuren voor u open.
Rond 17.00 uur wordt de dorpsprijs winnaar bekend gemaakt
Wij zouden het zeer op prijs stellen jullie te mogen begroeten. Graag tot ziens in het nieuwe jaar en alvast een fijne kerst en jaarwisseling toegewenst.

Dorpsraad Ugchelen
Ver. Ugchelens Belang
Gon & Toon
Tekort aan basisschoolplekken

Komen er genoeg schoolplekken voor de kinderen in ons dorp? Dat is de vraag die menig (jonge) ouder in Ugchelen stelt.
Het probleem dat er voor kinderen niet genoeg  plek is op onze basisscholen speelt al langer. Er zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de betreffende wethouder en schoolbesturen. Helaas tot nu toe zonder concreet resultaat. Er wordt veel begrip getoond voor het probleem, maar dat lost nog niets op. Als je in Ugchelen op korte afstand van een basisschool woont en je moet vervolgens je kind naar een school sturen in een andere wijk of een ander  dorp is dat buitengewoon frustrerend om tal van redenen.

Als Dorpsraad Ugchelen valt deze situatie niet uit te leggen aan ouders. De Dorpsraad heeft daarom de besturen van het PCBO (Christelijk onderwijs) en de Veluwse Onderwijsgroep (Katholiek onderwijs) uitgenodigd uitleg te geven over de stand van zaken.
Is het bijvoorbeeld mogelijk postcodebeleid in te voeren? Het blijkt immers dat  een vrij groot aantal leerlingen van buiten Ugchelen naar onze scholen gaat. Zijn er mogelijkheden  om meer capaciteit te creëren? Deze vragen zullen deze avond aan de orde komen.
De Dorpsraad hoopt van harte dat u van deze gelegenheid gebruik maakt wanneer u met deze problematiek nu of in de toekomst van doen heeft. U bent van harte welkom in ons dorpshuis Ugchelens Belang op 23 januari 2020 vanaf 19.00uur.

Verslagen DR op de website
 
Het bestuur van de Dorpsraad vergadert maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen.
Benieuwd? Kijk hier!
Berichten over uw buurt
Via onderstaande link kan op postcode worden gezocht naar berichten over uw buurt. Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies..
 
Berichten over uw buurt

AGENDA
 

Klik onderstaand voor de speciefieke agenda Dorpsraad of voor de evenementenkalender van Ugchelen

 
agenda dorpsraad
agenda Ugchelen

Sprengenvrienden, namens de beekprikken alvast bedankt!
 
 


Op vrijdag 13 december, stonden ondanks het regenachtige weer, ‘s morgens dertig vrijwilligers ’s aan de koffie bij de Hamermolen. Ook Dennis Dorman, gebiedsbeheerder van  Waterschap Vallei-Veluwe, was aanwezig met enkele collega’s om ons te begeleiden en de sprengkoppen te controleren.
Na de koffie is er door iedereen drie uur lang keihard gewerkt om het dikke pakket van blad en de nodige takken uit de spreng te verwijderen. Het is altijd leuk om te zien hoe de stroomsnelheid dan weer toeneemt, maar vooral ook dat de zand- en grindrijke plaatsen weer tevoorschijn komen, want dit zijn de plekken waar de beekprikken binnenkort weer gaan paaien.

Namens de Commissie Water wens ik alle sprengenliefhebbers fijne feestdagen toe en een goed en gezond 2020.

Namens de Commissie Water,
Coby Kuipers


 
lees hier het hele artikel
Dit is de 3e en laatste Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen in 2019. Opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad. Heb je suggesties, we horen ze graag. Laat het ons via onderstaand emailadres.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in ons dorp, wordt dan gratis lid van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met jouw steun, zal onze Ugchelse stem nog "luider" klinken binnen de gemeente Apeldoorn.

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan
.
AVG: Lees hier de privacy-verklaring Vereniging Dorpsraad Ugchelen
KLIK HIER OM U UIT TE SCHRIJVEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEFEmail Marketing Powered by Mailchimp