Copy

 
Nieuwsbrief 2018 - 3

DRUK BEZOCHTE ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSRAAD UGCHELEN

 

 

De zaal zat vol!

Het bestuur van de Dorpsraad was aangenaam verrast dat veel dorpsbewoners, leden van politieke partijen en gemeenteambtenaren (in totaal ongeveer 100) de moeite hadden genomen de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen.

Na het welkom werd het zeer professioneel uitziende jaarverslag doorgenomen aan de hand van de commissies. Er kwamen uit de zaal geen vragen. Voorzichtig trekken we hieruit de conclusie dat men tevreden is over de gang van zaken.

Het was een avond die voor een deel in het teken stond van afscheid nemen: Stefani Hilferink, André van de Heuvel, notuliste Mirjam de Vries en voorzitter  Harry Vos. Harry werd voor zijn werkzaamheden, inzet en betrokkenheid beloond met de Zilveren Erepenning van Apeldoorn. Een blijk van waardering die hem zeker toekomt. Gelukkig hebben we inmiddels ook een nieuw bestuurslid kunnen verwelkomen: Vicky Huysdens.

Na de pauze heeft Ton Essenstam van Stichting SprengenParc een interessante presentatie gehouden over levensloopbestendige woningen. Zijn plan is om op het terrein van Texoclean en Breustedt aan de Ugchelseweg een aantal (huur)bungalows te bouwen, die voldoen aan de modernste eisen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

We kijken terug op een goede en informatieve avond.

Namens de overgebleven bestuursleden bedank ik nogmaals de bestuursleden die afscheid namen voor hun zeer gewaardeerde bijdrage.

Wineke Blom
De (nieuwe) voorzitter van Dorpsraad Ugchelen

lees hier het hele artikel

Even voorstellen .....
 

Goedendag, ik wil mij graag aan u voorstellen als nieuw bestuurslid van de dorpsraad Ugchelen.
Vicky Huijsdens is mijn naam en ik mag al bijna 15 jaar samen met mijn man en mijn zoon van 13  in het mooie Ugchelen wonen. Ik woon mijn hele leven (bijna 50 jaar) al in de gemeente Apeldoorn.

Ik heb weliswaar een drukke, fulltime baan als financieel manager bij de Nationale Politie, maar het verrijkt mij om daarnaast vrijwilligerswerk te doen. Ik doe dat vrijwilligerswerk het liefst in mijn nabije (werk)omgeving. In de afgelopen jaren heb  ik mij ingezet bij personeelsverenigingen, als schuldhulpmaatje en op de basisschool in Ugchelen waar mijn zoon heen ging.  Daarnaast heb ik samen met 2 medebewoners van Ugchelen en onze wijkagente de whatsapp buurtpreventie groepen opgezet. Daar blijf ik mij ook de komende jaren nog voor inzetten.

Sinds 4 jaar geniet ik samen met onze Duitse staande kortharige hond nog meer van de mooie natuur die ons omringt. Het wandelen en trainen met deze hond heeft weer een nieuwe interesse op mijn pad gebracht. Ik ben daarom vorig jaar gestart met een cursus Jacht & Faunabeheer. Die hoop ik dit jaar af te ronden. Met die kennis en vaardigheden hoop ik mij in de toekomst ook in te kunnen zetten voor het behoud en beheer van de flora en fauna om ons heen.

Vanwege het vertrek van de huidige penningmeester en de financiële achtergrond die ik heb, neem ik de functie van penningmeester over.

Ik heb voordat ik mij verkiesbaar stelde als bestuurslid een tijdje mogen meedraaien en ben getroffen door de passie waarmee de dorpsraad zich inzet. Het motiveert mij enorm om met hen te mogen samenwerken.

De dorpsraad kan nog bestuursleden gebruiken, dus mocht u zich ook in willen zetten voor Ugchelen, meldt u zich dan aan.
U kunt ook als lid uw stem laten gelden. U kunt zich voor het gratis lidmaatschap lid aanmelden via https://dorpsraadugchelen.nl/lid-worden.

Het nieuwe bestuur stelt zich aan u voor.


Van links naar rechts: Leo Mooijman (secr), Ron Brummelkamp, Wineke Blom (vz), Henk Laurens, Vicky Huisdens (pm)

Verslagen DR op de website
 
Het bestuur van de Dorpsraad vergadert maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen.
Benieuwd? Kijk hier!
Berichten over uw buurt

Via onderstaande link kan op postcode worden gezocht naar berichten over uw buurt. Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies..
 
Berichten over uw buurt
AGENDA
 
Klik onderstaand voor de speciefieke agenda Dorpsraad of voor de evenementenkalender van Ugchelen
 
agenda dorpsraad
agenda Ugchelen
Zwerfvuilactie een week eerder!!
 

De traditionele zwerfvuilactie eind september wordt een week eerder gehouden op 22 september 2018. We sluiten daarmee aan bij de gemeentelijke Burendag die dit jaar ook in het kader van heel Apeldoorn Rein wordt gehouden. Onze actie wijzigt verder niet: we starten weer om 09.30 uur bij Gon en Toon in café Back in Town met koffie/thee en wat lekkers erbij. Van 10 tot 12 uur gaan we in groepjes aan het werk en daarna sluiten we af met soep en een broodje.
Om 16.00 uur zijn alle deelnemers door de gemeente uitgenodigd voor een afsluitend hapje en drankje bij Werkgebouw Zuid aan de Aruba 4 te Apeldoorn. Wil je mee doen? Meld je dan voor de actie en de borrel aan bij Jan Visser via visser-heijnen54@kpnmail.nl of 06-10519031.
Als je op de fiets naar Back in Town komt dan ben je sneller op de plek waar schoongemaakt gaat worden. Neem zelf een paar werkhandschoenen mee. Voor grijpers en vuilniszakken wordt gezorgd.

Schoonmaken Geurtssprengen  
 Beste sprengenliefhebbers,
 
Wij hopen dat iedereen van deze prachtige zomer heeft genoten.  Nu is het alweer september en dan wordt het tijd om weer aan het schoonmaken van onze sprengenbeken te denken. De eerste schoonmaakactie is op dinsdag 2 oktober. Wij gaan dan de Geurtssprengen weer schoonmaken.
We starten om 9.00 uur bij het hek langs het fietspad van de Europaweg.  Je komt hier door op de hoek van de Europaweg - Hoog Buurloseweg, bij het friettentje, rechtsaf het fietspad op te gaan. De auto of fiets kan hier geparkeerd worden. Zoals altijd staat hier de koffie klaar. Wij verwachten om ongeveer 12 uur klaar te zijn en zoals altijd sluiten wij af met een gezellige lunch. Deze keer verzorgt door de familie Geurts.

lees hier het hele artikel
Nieuwe privacyverklaring online 
 Naar aanleiding van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor de Vereniging Dorpsraad Ugchelen een nieuwe privacy-verklaring opgesteld.

lees hier de privacy-verklaring
Dit is alweer de 3e Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen in 2018. Opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad. Heb je suggesties, we horen ze graag. Laat het ons via onderstaand emailadres.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in ons dorp, wordt dan gratis lid van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met jouw steun, zal onze Ugchelse stem nog "luider" klinken binnen de gemeente Apeldoorn.

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan
.
AVG: Lees hier de privacy-verklaring Vereniging Dorpsraad Ugchelen
KLIK HIER OM U UIT TE SCHRIJVEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEFEmail Marketing Powered by Mailchimp