Copy

 
Nieuwsbrief 2019 - 2
              
Op 23 april 2019 zal vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis Ugchelens Belang de openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden gehouden. De betreffende vergaderstukken kunt u via onderstaande link downloaden.
klik hier voor de vergaderstukken ALV 2019
Wat is belangrijk voor de inwoners van Ugchelen?
De afgelopen maanden is stadsdeelwethouder Jeroen Joon meerdere keren onverwachts het dorp ingegaan om met bewoners te praten. Centraal stond daarbij hoe de bewoners het ervaren om in Ugchelen te wonen. Wat is er prettig en wat zou beter kunnen? Op vrijdag 12 april zal de wethouder wederom ZW in gaan. Tussen 10.30 en 12.00 uur zal hij bij de winkels aan de Molencatenlaan in Ugchelen graag met u in gesprek gaan
   


 
Een nieuw dorpshart ....…
 
dat is de wens van de Dorpsraad Ugchelen en Ugchelen Plaza.
Vaak is er nagedacht over het aantrekkelijker maken van ons winkelcentrum. Helaas bleef het bij dromen. De aanwezigheid van het LPG tankstation van de Witte stond verdere ontwikkeling in de weg. De bijbehorende wettelijke hindercirkel beperkt het aantal activiteiten en bewoners.
De gemeente en de Dorpsraad zijn al jaren in overleg met de eigenaar. Het bleek moeilijk om tot overeenstemming te komen en een sluiting, liefst van het hele tankstation,  goed te regelen.  Vanuit Henri de Witte gezien heel begrijpelijk dat hij dit goed geregeld wilde hebben. Het is tenslotte zijn bron van inkomsten.
De Dorpsraad complimenteert Henri de Witte en de gemeente dat men er uiteindelijk toch uit is gekomen. Dit betekent dat we verder kunnen met het ontwikkelen van ons centrum.
lees hier het hele artikel
Blije gezichten bij beheerders van het Ugcheler Markepad
 

Op de bijeenkomst van de beheerders op 7 februari jl werd een feestje gevierd.

Het Ugcheler Markepad, open vanaf  vorig jaar april, valt erg goed in de smaak bij de wandelaars.  De klompenpad app werd 4.400 keer opgehaald en de verkooppunten bestelden 1.000 folders. Saskia Glas van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft uitgerekend dat er tot nu toe ongeveer zo'n 3.000 wandelaars het pad helemaal of gedeeltelijk hebben gelopen. Ron Brummelkamp van de Dorpsraad spreekt daarom ook van een groot succes en bedankt de aanwezigen hiervoor.

Jan Nijhuis, coördinator van de beheerders,  moet helaas door de gevolgen van een ongeval zijn functie neerleggen. Hij heeft vanaf het begin van het Ugcheler Markepad deze rol actief en met veel plezier en passie vervuld. Hij werd hiervoor gepast in de bloemetjes gezet. We wensen hem veel sterkte en een voorspoedig herstel toe. Ton van den Berg neemt per direct zijn taken over.

lees hier het hele artikel
NLDOET
DOE JE SAMEN!
 

Het waaide hard en het was niet warm, maar gelukkig wel een paar uurtjes droog.  Op zaterdagmiddag 16 maart, de vrijwilligersdag van NLDoet, bezorgden vrijwilligers en begeleiders ongeveer twintig bewoners van Randerode een leuke middag. Een lange rij rolstoelen toog door Ugchelen op weg naar Ugchelens Belang. Daar wachtte hen heerlijke koffie en thee.....

lees het hele artikel
 
Fruitbomen in de Beektuin


De Beektuin, gelegen aan de Ugchelseweg tegenover het IJskaffee is al sinds 2012 “geadopteerd” door een aantal vrijwilligers. Om de Beektuin nog aantrekkelijker te maken zijn er nu negen fruitbomen en een aantal struiken voor rode aalbessen geplant. Alle fruitbomen zijn zelf bestuivend en zijn geënt. Dat betekent dat er eerst een wortelstelsel ....

lees het hele artikel

Verslagen DR op de website
 
Het bestuur van de Dorpsraad vergadert maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en wat er zoal besproken wordt in de vergaderingen.
Benieuwd? Kijk hier!
Berichten over uw buurt
Via onderstaande link kan op postcode worden gezocht naar berichten over uw buurt. Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies..
 
Berichten over uw buurt

AGENDA
 

Klik onderstaand voor de speciefieke agenda Dorpsraad of voor de evenementenkalender van Ugchelen

 
agenda dorpsraad
agenda Ugchelen
 
Project Ugchelse Beek Noord afgesloten
 

In aanwezigheid van de Dorpsraad, Commissie Water en de Wijkraad Zuid is het project Ugchelse Beek Noord afgesloten. Heemraad Frans ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe en wethouder Mark Sandmann hebben met vertegenwoordigers van de Dorpsraad en Wijkraad Zuid de openingshandeling bij de stuw in het Carousselpark verricht.
lees hier het hele artikel
 
Ugchelen Bloeit!
 

In het najaar 2018 werd de dorpsraad benaderd door een inwoonster die vroeg of er iets gedaan kan worden met het openbare groen. Ze was geïnspireerd door een TED-talk van Pam Warhurst ( www.ted.com  - “ how we can eat our landscape” ) dat in het Engelse plaatsje Todmorden tot uitvoer was gebracht. Een manier van mensen met elkaar verbinden en in contact laten komen met als resultaat een dorp waar op elk stukje openbaar groen iets groeit en bloeit.
De Commissie Groen van de dorpsraad heeft  de voorstellen besproken met de indienster.  Het genoemde voorbeeld in Todmorden  wordt daar inmiddels door de hele bevolking ondersteund, maar hier in Ugchelen zijn we deze vorm van burgerinitiatieven helemaal niet gewend.
Besloten werd om een voorbeeld veldje te gaan uitproberen: op de hoek van de Bogaardslaan en de Hulkestein wordt een gedeelte van het grasveld omgeploegd zodat er planten kunnen gaan groeien. En bij die planten ligt het accent vooral op bloeien en niet op het eetbaar zijn.
Er is inmiddels een groepje van acht direct omwonenden die samen het project gaan uitvoeren. De Gemeente staat positief tegenover dit soort burgerinitiatieven. Ze ondersteunt dit project door het gras te verwijderen en de grond “plantrijp” op te leveren. Als u mensen aan het werk ziet, aarzel niet om een praatje te maken, want “ontmoeten” is een van de pijlers van het project.

 
Gele hesjes protest in Ugchelen
 
Zaterdag 30 maart protesteerden 26 vrijwilligers in gele hesjes in Ugchelen. Niet door lawaai te maken en rotzooi te trappen, maar door rommel op te ruimen. 35 zakken met afval en 9 zakken met blikjes en flesjes werden weer uit de bermen en het bos in en rond Ugchelen gehaald. Bijzondere vangsten waren een fietsframe, een verkeersbord, tuingaas en een binnenband van een vrachtwagenwiel. De start en de afsluiting van deze actie vond voor de laatste keer plaats in het gezellige café Back in Town. Gon en Toon hartelijk dank voor de goede verzorging! We zien elkaar weer op zaterdag 28 september in ons dorpshuis Ugchelens Belang.
 
Dit is alweer de 2e Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen in 2019. Opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad. Heb je suggesties, we horen ze graag. Laat het ons via onderstaand emailadres.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in ons dorp, wordt dan gratis lid van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met jouw steun, zal onze Ugchelse stem nog "luider" klinken binnen de gemeente Apeldoorn.

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan
.
AVG: Lees hier de privacy-verklaring Vereniging Dorpsraad Ugchelen
KLIK HIER OM U UIT TE SCHRIJVEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEFEmail Marketing Powered by Mailchimp