Copy
Fietsflits Haagse regio
 

Inhoud
- Helmplicht snorfiets vanaf 1 januari 2023
- Minder fietsgebruik door groei deelscooters
- Fietsvoorzieningen station Moerwijk
- Geslaagde bijeenkomst nieuwe leden Haagse regio  5 juli 2022
- Halvering autogebruik Den Haag mogelijk door fors hogere parkeertarieven
- Verbreding fietsoversteek Waldeck Pyrmontkade /Laan van Meerdervoort 

 


  
 HELMPLICHT SNORFIETS PER 1 JANUARI 2023


 
 
Met ingang van 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde helm op een snorfiets wettelijk verplicht. Snorfietsen mogen ook na 1 januari 2023 nog wel op het fietspad blijven rijden met uitzondering van Amsterdam en Utrecht.
In de raadsvergadering van 4 november jongstleden hebben de CU/SGP en de Partij voor de Dieren voorgesteld om in Den Haag met de invoering van de helmplicht ook de snorfiets naar de rijbaan over te hevelen. Wethouder van Asten had eerder besloten dit niet te doen omdat dit te duur en te lastig zou zijn. Verder zou de invoering van de helmplicht voor snorfietsen naar verwachting leiden tot een sterke daling van het aantal snorfietsen (zie ook Fietsflits 2021/5).
in Amsterdam is na de invoering van de snorfiets op de rijbaan het aantal ongelukken met een snorfiets fors gedaald: van 154 in 2017 tot 25 in 2021:  
https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Snorfiets-naar-de-rijbaan-19-000-boetes,-minder-on?URLReferrer=sort%3d0%253b%26itemtypeid%3d(int)58%253b%26page%3d4%26aliaspath%3d%252fKennisbank


 
MINDER FIETSGEBRUIK DOOR GROEI DEELSCOOTERS
 
 

 

Het gemak van een deelscooter zorgt ervoor dat er minder gebruik gemaakt wordt van de fiets en dat er minder gelopen wordt. De actiegroep Scootervrij heeft aan de hand van overheidsevaluaties en data van de aanbieders van deelscooters uitgerekend dat er in Nederland 10 miljoen km minder gefietst wordt door de komst van de deelscooter. Voor Den Haag geldt dat door het gebruik van circa 1350 deelscooters jaarlijks 736 duizend km minder gefietst wordt en voor Rijswijk is dat jaarlijks 41duizend km. .https://www.scootervrij.nl/wp-content/uploads/2022/07/Scootervrij-2022-rapport-verloren-fiets-en-wandelkilometers.pdf 

 
 
FIETSVOORZIENINGEN TREINSTATION MOERWIJK

 


Arthur Marquard en Nol Witte hebben namens de Fietsersbond Haagse regio onderzoek gedaan naar de fietsvoorzieningen bij diverse treinstations. Voor treinstation Moerwijk is de conclusie dat het  voor fietsers moeilijk bereikbaar is en dat de stalling overvol is. Er wordt daarom geadviseerd de capaciteit fors uit te breiden en de stalling volledig te overkappen. Ook is het belangrijk daar de OV-fiets te introduceren. 
https://haagseregio.fietsersbond.nl/stationsschouw-deel-iii-station-den-haag-moerwijk/

 
GESLAAGDE BIJEENKOMST NIEUWE LEDEN HAAGSE REGIO OP 5 JULI 2022


 
Op 5 juli jongstleden heeft de Fietsersbond Haagse regio een bijeenkomst georganiseerd voor de nieuwe leden om ze te betrekken bij de activiteiten van de bond. Voorzitter Jos de Jong van de Haagse regio stond stil bij de fietsveiligheid in Den Haag met een oplopend aantal fietsslachtoffers in de regio. Landelijke voorzitter Esther van Garderen pleitte voor meer activisme. Schrijfster van het boek 'Het recht van de snelste', Thalia Verkade, wil een radicaal andere manier van kijken naar de mobiliteit. 
Na de zomerperiode komt er een vervolgbijeenkomst voor leden die actief willen worden bij de Fietsersbond Haagse regio. Aanmelden hiervoor kan via denhaag@fietsersbond.nl.
Meer informatie:
 https://haagseregio.fietsersbond.nl/verslag-nieuwe-ledenbijeenkomst-met-thalia-verkade/ 
HALVERING AUTOGEBRUIK IN DEN HAAG DOOR HOGER PARKEERTARIEF EN BETER OV
 


Een studie van bureau Goudappel en HTM personenvervoer wijst uit dat een verhoging van de parkeerkosten van € 4/uur naar € 6/uur leidt tot een afname van het autogebruik met ongeveer een derde. In combinatie met een verbetering van het ov in de vorm van gegarandeerde zitplaats en een hogere ov-frequentie en een verkleining van de reistijd voor de fietser zou het aandeel van de auto in het verkeer richting centrum van Den Haag potentieel gehalveerd kunnen worden.

https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/OV-en-fiets-hebben-de-potentie-om-het-autogebruik?URLReferrer=sort%3d0%253b%26itemtypeid%3d(int)58%253b%26page%3d10%26aliaspath%3d%252fKennisbank 
FIETSOVERSTEEK WALDECK PYRMONTKADE MET LAAN VAN MEERDERVOORT VERBREED
In de Fietsflits 2022/5 maakten we melding van werkzaamhden aan diverse wegen in Den Haag waardoor fietsers op veel plaatsen moesten omrijden. In de meeste gevallen is dit inmiddels afgerond waaronder de Laan van Meerdervoort. Onderdeel van de werkzaamheden daar was een behoorlijke verbreding van de fietsoversteek bij de Waldeck Pyrmontkade waardoor er nu meer ruimte is voor het overstekend fietsverkeer.

Our mailing address is:                                                                      

fietsflits@gmail.com
Klik hier:
als u zich wilt afmelden


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fietsersbond afdeling Haagse regio · Stephensonstraat 11 Den Haag · Den Haag, 2561XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp