Copy
Fietsflits Haagse regio
 

Inhoud:
Hart voor Den Haag wil een fietspad door de Grote Marktstraat
Goudenregenstraat levensgevaarlijk voor fietsers
Wanneer verdwijnen de metalen drempels uit de Weimarstraat?
Gewonde fietser blijft vaak buiten beeld
Moeten we LEV's wel toelaten?
Een E-bike of toch de gewone fiets?
 

 
HART VOOR DEN HAAG WIL EEN FIETSPAD DOOR DE GROTE MARKTSTRAAT 
 
Groep de Mos/Hart voor Den Haag in de Haagse gemeenteraad wil dat er snel actie wordt ondernomen om een eind te maken aan de chaos in de Grote Marktstraat. Een fietspad met een kleur in het verdiepte deel in de straat zorgt ervoor dat er duidelijk wordt waar gefietst kan worden en dat het veiliger wordt.  https://denhaagfm.nl/2021/08/03/hart-voor-den-haag-wil-einde-aan-fietschaos-grote-marktstraat-en-pleit-voor-duidelijk-fietspad/
Ook Hagenaar Niels Dekker vindt dat er een duidelijk afgescheiden fietspad door de Grote Marktstraat moet komen en heeft een petitie gestart onder de naam: 'Het is een fietspad'. Zie:

https://denhaagfm.nl/2021/09/01/hagenaar-start-petitie-voor-fietspad-grote-marktstraat-het-kan-zoveel-beter/De Fietsersbond heeft er altijd op aangedrongen om de verdiepte strook in de Grote Marktstraat duidelijk te markeren met een andere kleur en met fietssymbolen om de voetganger erop te attenderen dat ze niet zonder te kijken moeten oversteken. De gemeente heeft dit tot nu toe geweigerd met het argument dat dit niet past in het beeld van de dure bestrating en dat het niet mooi is. Er is inmiddels zelfs een voetgangersgebied van gemaakt waarbij de fietser nog slechts gedoogd wordt. We zien wat hiervan het gevolg is: een onoverzichtelijke situatie voor voetgangers en fietsers die zich niet veilig voelen.
Wethouder van Asten is nu op zoek naar een alternatief via de Lutherse Burgwal en de Gedempte Gracht.

.
 
Maar het is hoogst onzeker of dit een veilige en comfortabele fietsroute kan worden. Zelfs als hij het voor elkaar krijgt alle geparkeerde auto's er uit te halen is er nog het rijdende autoverkeer zolang er niets gedaan wordt aan de twee parkeergarages en het parkeerterrein van de Bijenkorf.
Als het niet lukt om een veilige en comfortabele alternatieve route te vinden dan is een duidelijk aangegeven fietspad door de Grote Marktstraat het meest voor de hand liggende alternatief.


 
GOUDENREGENSTRAAT LEVENSGEVAARLIJK VOOR FIETSERSIn Fietsflits 2019/7 maakten we melding van een actie van het Wijkberaad Bloemenbuurt  tegen de onveilige situatie voor fietsers in de Goudenregenstraat . De ruimte tussen de tramrails en de geparkeerde auto's is veel te krap voor de passerende fietser. Zo is er enerzijds het gevaar om in de tramrails terecht te komen en anderzijds de mogelijkheid dat de bestuurder van een geparkeerde auto ineens het portier opent.
Het was wachten op een ongeval en dat gebeurde begin augustus jongstleden toen een vrouw in de tramrails terecht kwam en door een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd werd.

Het wijkberaad Bloemenbuurt bepleitte toendertijd het aanleggen van vrijliggende fietspaden in combinatie met weghalen van autoparkeerplaatsen en/of versmalling van trottoirs.
Ondanks het feit dat wethouder van Asten  april 2020 in een nieuwe 'verkeersveiligheidsstrategie' aankondigde dat hij voor verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers kiest ten koste van de auto is er in de Goudenregenstraat nog niets veranderd.
Is het autoparkeren in de Goudenregenstraat belangrijker dan de veiligheid van de fietser?


 
WANNEER VERDWIJNEN DE METALEN DREMPELS UIT DE WEIMARSTRAAT?

In Fietsflits 2021/5 (april 2021) konden we melden dat wethouder van Asten had toegezegd dat de 5 metalen drempels in de Weimarstraat binnen enkele maanden door de gemeente zouden worden vervangen door plateaus. Inmiddels zijn we een half jaar verder en de drempels liggen er nog steeds. Deze drempels in het deel tussen Valkenboslaan en Beeklaan waren bedoeld om de snelheid van de autos af te remmen. Maar hier hebben fietsers veel last van en automobilisten niet of nauwelijks.


 
 GEWONDE FIETSER BLIJFT VAAK BUITEN BEELD
           

Dagblad Trouw maakte op 8 september melding van een ondertelling van de fietsverkeersongevallen in de officiële registratie in Nederland:   https://www.trouw.nl/binnenland/drie-keer-meer-fietsers-ernstig-gewond-dan-gedacht-50-000-in-2019~b6eb9066/
De reguliere cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de politie maar ongevallen worden alleen door de politie geregistreerd als deze ter plaatse van het ongeluk komt. Op basis van steekproeven bij spoedeisende hulpafdelingen en ambulancediensten heeft VeiligheidNL een berekening gemaakt van 50.000 ernstige fietsgewonden in 2019 in plaats van de 14.000 uit de reguliere telling. 
Van de fietsgewonden zijn 40% het gevolg van enkelvoudige ongevallen: fietsers die vallen of een obstakel raken zonder op een andere weggebruiker te botsen. Dit gebeurt meestal binnen de bebouwde kom en vaak door (hoge) stoepranden. De oplossing hiervoor is de 'vergevingsgezinde' stoeprand: een schuine/glooiende rand die ervoor zorgt dat je niet onderuit gaat als je er tegen aan komt maar dat je zachtjes terug rolt op de weg. 
De Fietsersbond pleit al heel lang voor het aanbrengen van vergevingsgezinde randen langs fietspaden en fietsstroken. In Den Haag zijn verreweg de meeste randen nog niet vergevingsgezind,

 

MOETEN WE LEV's TOELATEN?
 De licht electrische voertuigen (LEV's) zijn op dit moment nog niet toegestaan. Het gaat om de electrische step en andere e-voertuigen. De meeste modellen kosten tussen de 350 en 1.000 Euro maar luxe modellen soms wel 2.500 Euro.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de LEV's per 1 januari 2023 op fietspaden toelaten onder bepaalde voorwaarden. Zo mag deze niet meer dan 25 kilo wegen, maximaal 25 km/uur rijden, maximaal 1 meter breed zijn en je moet minimaal 16 jaar zijn om erop te mogen rijden. Er geldt geen helmplicht en je hebt geen rijbewijs nodig. Het ministerie wil de LEV's alleen op het fietspad laten rijden omdat de snelheid een stuk lager ligt dan die van een auto.
Als dit allemaal door gaat wordt het nog veel drukker op de fietspaden en dit zal de veiligheid niet ten goede komen. Daarnaast valt te verwachten dat  er ook aanbieders van deelsteps zullen komen en dat deze deelsteps her en daar achter gelaten zullen worden, net als de deelscooters. 
Meer informatie in het artikel van Trouw hierover: 
https://www.trouw.nl/nieuws/is-er-wel-plek-voor-elektrische-deel-step-grote-steden-zijn-er-nog-niet-over-uit~becaa2ac/
Al met al kun je je de vraag stellen of het niet beter zou zijn de electrische step niet toe te laten en dan zeker niet op het al overbevolkte fietspad. 
Als de LEV's wel op de fietspaden toegelaten worden is het aan de gemeenten om te proberen dit in goede banen te leiden. Er zal in dat geval veel gedaan moeten worden aan de infrastructuur zoals verbreding van de fietspaden.
 

 
EEN E-BIKE OF TOCH DE GEWONE FIETS? 

Op de website van de Fietsersbond worden de voor- en nadelen van het overstappen op een e-bike besproken: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/e-bike-geen-e-bike/
Dit aan de hand van 6 punten: de conditie, de afstand, de prijs, de levensduur, het comfort en het risico van diefstal.  Zo is een gewone fiets beter voor je conditie, is de e-bike handig voor het afleggen van grotere afstanden (bijvoorbeeld naar je werk). Daar staat tegenover dat de e-bike behoorlijk prijzig is en dat de levensduur een stuk korter is.
Beslissend hierbij is of je conditie voldoende is om op een gewone fiets te kunnen blijven fietsen. Zo niet dan ligt de aanschaf van een e-bike wellicht voor de hand.
Our mailing address is:                                                                      

fietsflits@gmail.com
Klik hier:
als u zich wilt afmelden


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fietsersbond afdeling Haagse regio · Stephensonstraat 11 Den Haag · Den Haag, 2561XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp