Copy
Fietsflits Haagse regio
  
INHOUDSOPGAVE
+ De Constant Rebecquestraat onveilig voor fietsers 
+ Paaltjes in fietspad over de Escamplaan
+ Verbreding fietsoversteek Savorin Lohmanplein
+ 30 km/u In bebouwde kom Amsterdam vanaf 2023, wanneer volgt Den Haag? 
+ Verbetering oversteek voor fietsers van het Rijswijkseplein
+ Tweerichtingenfietspad bij Vaillantplein 
+ Wisseling secretariaat Fietsersbond Haagse regio per 1 augustus 2021


 
DE CONSTANT REBECQUESTRAAT ONVEILIG VOOR FIETSERS 
 

Door werkzaamheden is de Constant Rebecquestraat enige tijd afgesloten geweest voor het doorgaand autoverkeer. Fietsers en voetgangers konden de afsluiting passeren over het voetpad daarnaast. Meteeen voelde het voor fietsers een stuk veiliger. Fietsers die van de Constant Rebecquestraat naar de Conradkade rijden kunnen onverwacht geconfronteerd worden met een in de verkeerde richting rijdende auto. Er is namelijk voor de bocht geen zicht op het verkeer vanuit de Conradkade.


De Fietsersbond stelt de veiligheid van fietsers voorop en verzoekt de gemeente om daar een stop voor het doorgaande autoverkeer te overwegen.

 
 
PAALTJES IN HET FIETSPAD OP DE ESCAMPLAAN 
        

Om het doorgaand autoverkeer te weren op de Escamplaan zijn ter hoogte van het Hagaziekenhuis pollers geplaatst. Daar is inmiddels al 24 keer een auto op gebotst. Er zijn automobilisten die daar hoe dan ook willen rijden. Lukt het niet over de weg, dan rijden sommige automobilisten over het fietspad. Om dat te voorkomen heeft de gemeente het fietspad versmald met paaltjes en een belijning.
Soms zijn paaltjes nuttig om ongewenst autoverkeer te weren. Maar paaltjes leveren altijd risico en gevaar op de fietsers. Opvallend veel fietsers verongelukken bij paaltjes op fietspaden, soms met ernstige en langdurige of zelfs chronische gevolgen.
Heeft de gemeente hier een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van paaltjes? In ieder geval heeft de gemeente de paaltjes in dit geval niet op z’n veiligst aangebracht.
De door het CROW-Fietsberaad geadviseerde afstand tussen de paaltjes is 1,60m. Hier staan de paaltjes op een afstand van 1,33m van elkaar. Als het rechter paaltje 27cm naar rechts wordt verplaatst dan staat het niet meer op het fietspad en dat is een stuk veiliger voor de fietsers.  
VERBREDING OVERSTEEK FIETSPAD  
SAVORIN LOHMANPLEIN 
   

Bij de aansluiting van de Albardastraat op het De Savornin Lohmanplein is in de middenberm het fietspad verbreed. Dat is mooi. Jammer dat de hoge stoepbanden zijn gebleven. Net als bij paaltjes vallen ook veel fietsers over opstaande stoepranden.


Dat het ook anders kan bewijst de fietsoversteek van het Nassauplein bij de Javastraat. De meneer die het Nassauplein oversteekt zou zeker gevallen zijn als daar opstaande stoepranden hadden gelegen. 
AMSTERDAM: 30 KM/U IN BEBOUWDE KOM


De gemeente Amsterdam wil vanaf 2023 dat de bebouwde kom een 30 kilometer zone wordt. De belangrijkste reden hiervoor is de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers: voetgangers en fietsers. Zo is de overlijdenskans van voetgangers bij 50 km/u botssnelheid drie keer zo groot dan bij 30 km/u.  
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) noemt het plan een goede ontwikkeling omdat dat het aantal doden en gewonden met bijna een derde kan verminderen. Het is wel noodzakelijk om de wegen op de lagere maximum snelheid aan te passen door bijvoorbeeld  verhoogde plateaus.
Onze vraag is wanneer gaat Den Haag hiermee aan de slag?

 
BETERE OVERSTEEK RIJSWIJKSEPLEIN


 

Op het Rijswijkseplein is er voor fietsers vanuit de Scheepmakersstraat een deel tweerichtingen fietspad gemaakt om bij het verkeerslicht te komen. Vanuit de Rijswijkseweg is de opstelruimte voor fietsers langer gemaakt. Dit naar aanleiding van meldingen van fietsers in het kader van Fiets Onvriendelijke Situaties (FOS). (foto: Valerie Kuypers).
Verder wil de gemeente binnenkort een fietsveilige Pletterijkade en een tweerichtingen fietsoversteek in het verlengde hiervan bij het Rijswijkseplein realiseren. 


 
 

 

FIETSPAD BIJ VAILLANTPLEIN


Bij het Vaillantplein is een gedeelte van het fietspad aan de zijde van de Delftselaan tweerichtingen gemaakt (foto Valerie Kuypers). 
Ook de oversteek bij de verkeerslichten wordt ruimer ingericht. Zo wordt het makkelijker van de Delftselaan via het Vaillantplein naar het Buitenom te fietsen. Dit maakt onderdeel uit van de sterfietsroute Wateringse Veld

 

 

WISSELING SECRETARIAAT FIETSERSBOND HAAGSE REGIO PER 1-8-2021

Per 1 augustus 2021 wordt de huidige secretaris Jetse Timmers opgevolgd door Jacob Tammes. De coördinatie van de bezorging van de Fietsbel wordt per diezelfde datum overgenomen door Thomas Knap.  Beiden zijn te bereiken via het mailadres van de afdeling: denhaag@fietsersbond.nl.

 
maling address is:                                                                      

fietsflits@gmail.com
Klik hier:
als u zich wilt afmelden
 

 

 
  


 

 

 

 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fietsersbond afdeling Haagse regio · Stephensonstraat 11 Den Haag · Den Haag, 2561XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp