Copy

Fietsflits Haagse Regio

        september 2022
 

Inhoud


- Overbodige/gevaarlijke paaltjes op het fietspad
- Hoe fietsvriendelijk is het nieuwe collegeakkoord in Den Haag?
- Fietsongelukken gebeuren het meest in Den Haag
- Meer dan de helft van de dodelijke fietsslachtoffers is 70-plusser
- Kruispunt Stadhouderslaan/Gr. Hertoginnelaan onduidelijk en gevaarlijk voor fietser
- Fietsbelbezorger gezocht voor Kraayenstein (postcodegebied 2553) 

Overbodige / gevaarlijke paaltjes op fietspad

In de vorige Fietsflits 2022/8 vroegen we aandacht voor de actie van de Fietserbond om overbodige/gevaarlijke paaltjes aan te melden. Dit om er voor te zorgen dat deze zo veel verwijderd worden.
Zoals iedere fietser weet zijn er veel paaltjes op het fietspad op plaatsen waar dat niet nodig is en waar het kan leiden tot ongelukken. Zo zijn paaltjes jaarlijks verantwoordelijk voor ongeveer 2400 spoedeisende hulpopnames.
Op de website van de Fietsersbond staat het voorbeeld van Jolanda die door een gevaarlijk paaltje ten val kwam en in eerste instantie ook geen medewerking van de gemeente kreeg. Inmiddels is het paaltje wel verwijderd .
https://www.fietsersbond.nl/nieuws/paaltje-brengt-fietser-ten-val/ 
In onze eigen regio (Den Haag, Leidschendam/Voorburg, Rijswijk en Wassenaar) kun je een overbodig/gevaarlijk paaltje melden via het FOS meldpunt:
https://haagseregio.fietsersbond.nl/probleem-melden/
 

Hoe fietsvriendelijk is het nieuwe collegeakkoord in Den Haag?

Na lange onderhandelingen is er in Den Haag dan toch een nieuw college met dezelfde vijf partijen uit het vorige college: D66, VVD, Groen Links, PvdA en CDA. Wat gaat dit de komende drieënhalf jaar betekenen  voor de fietser?.
Het antwoord is: het is meer van hetzelfde. Zo is er het voornemen om  verder te werken aan het voltooien van het hoofdfietsroutenet maar niets over opwaardering van routes in hoogwaardige doortraproutes. De snorscooter blijft in Den Haag  op de fietspaden die vaak te smal daarvoor zijn.
Er wordt gesproken over ruim baan voor de voetganger en de fiets maar er is weing geld voor beschikbaar. Dit in tegenstelling  tot de auto. Zo zijn er dure plannen voor autotunnels en ondergronse parkeergarages. Er komen wel hogere parkeertarieven voor de auto maar er wordt ook gesproken over een verbetering van de doorstroming van het autoverkeer..  

 
Op de website van de Fietsersbond Haagse regio staat een uitgebreide bespreking::
https://haagseregio.fietsersbond.nl/hoe-fietsvriendelijk-is-het-coalitieakkoord-2022-2026/

In Den Haag gebeuren de meeste fietsongelukken


Uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat er in Nederland maar liefst 8.628 fietsongelukken per jaar gebeuren, Dat zijn 4,9 ongelukken per 10.000 inwoners. Voor Zuid Holland gaat het zelfs om 6,5 ongelukken per 10.000 inwoners, in totaal 2.438 ongelukken met de fiets of elektrische fiets..
Maar Den Haag spant de kroon: 11,7 fietsongelukken per 10.000 inwoners, in totaal 644 fietsongevallen per jaar. Naast Den Haag hebben Leiden, Wassenaar, Zandvoort en Heemstede de meeste fietsongelukken binnen de bebouwde kom.
Den Haag is ook de gemeente waar de  autodichtheid  met 1955 voertuigen per vierkante kilometer het hoogst is van alle gemeenten in Nederlad.
 
Meer informatie:
https://www.verkeersnet.nl/actueel/44223/provincie-zuid-holland-heeft-de-meeste-fietsongelukken/
En 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/49/veel-auto-s-in-grote-steden-ondanks-laag-autobezit

Meer dan de helft van de dodelijke fietsslachtoffers is 70-plusser

Vorig jaar overleden 119 mensen door een fietsongeluk en 57% hiervan was 70-plusser. In 2010 was het aandeel 70-plussers nog 49%. Het CBS doet geen uitspraak over de oorzaak voor dit stijgende aandeel.
Sinds 2000 is het aantal verkeersdoden gehalveerd maar bleef het aantal fietsdoden stabiel. 

Kruispunt Stadhouderslaan/Groot Hertoginnelaan voor de fietser onduidelijk en gevaarlijk

De kruising van de Stadhouderslaan met de Groot Hertoginnelaan is kortgeleden door de gemeente Den Haag helemaal opnieuw ingericht.
We waren benieuwd hoe dit er nu voor fietsers uitziet.
Komende vanaf de Stadhouderslaan richting Emmakade moet je als fietser bij deze kruising eerst een kleine bocht naar rechts maken voordat je bij het verkeerslicht met de Groot Hertoginnelaan komt. Dat ziet er goed uit, er is voldoende opstelruimte voor de fietser,
Bij groen licht kun je de autoweg zonder gevaar oversteken maar dat wordt anders bij het fietspad aan de andere kant van de Groot Hertoginnelaan.
 
Hier moet je voorrang verlenen aan de fietsers die van rechts komen ondanks het feit dat je oversteekt met groen licht. Dit is onduidelijk en gevaarlijk! Hier zouden haaientanden aangebracht moeten worden om het fietsverkeer op de Groot Hertoginnelaan duidelijk te maken wie er voorrang heeft.
Aan de overkant gekomen moet je als fietser richting Emmakade een haakse bocht naar links maken, invoegen in het fietsverkeer van rechts op een smal fietspad en daarna zien of je de bocht naar rechts kunt maken. Daar komt bij dat er aan de linkerkant hoge stoepranden aangebracht zijn. Als het vol staat met wachtende fietsers kun je gelukkig nog wel uitwijken naar het trottoir rechts naast het fietspad omdat daar geen opstaande randjes zijn aangebracht. 
Al met al is deze oversteek niet erg bevorderlijk voor de doorstroming van het fietsverkeer van de Stadhouderslaan naar de Emmakade.
Het zou veel beter en veiliger zijn als de fietser vanaf de Stadhouderslaan vanaf het eigen verkeerslicht  rechtstreeks ( zonder de haakse bocht) zou kunnen oversteken naar het fietspad langs de Emmakade.

 

Bezorger voor de Fietsbel gezocht in Kraayenstein

De Fietsbel is de periodieke uitgave van de Fietsersbond Haagse regio en Zoetermeer die tweemaal per jaar verschijnt in het voorjaar en in het najaar. De Fietsbel wordt door vrijwilligers per postcodegebied bij de leden thuis bezorgd.Op dit moment zoeken we een bezorger voor de Fietsbel in Kraayenstein, postcodegebied 2553. Reactie graag naar Nol Witte, secretaris van de Fietsersbond Haagse regio: haagseregio@fietsersbond.nl.
 
De volgende Fietsflits van de Fietsersbond afdeling Haagse Regio verschijnt ongeveer eind oktober 2022. Enthousiast? Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan (fiets)vrienden en bekenden!
Forward Forward
Website
Fietsersbond Haagse Regio op Facebook
Fietsersbond Haagse Regio op Twitter
Fietsersbond Haagse Regio op Instagram
Tips of een opmerking voor de FietsFlits Haagse Regio? fietsflits@gmail.com


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fietsersbond afdeling Haagse regio · Stephensonstraat 11 Den Haag · Den Haag, 2561XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp