Copy
Fietsflits Haagse regio
 
 

INHOUDSOPGAVE
+ ALV Fietsersbond Haagse Regio 8 juni 2021
+ Geef fietsen uit fietsdepot aan Ooievaarspashouders
+ Toename in fietsdoden vereist snelle actie
+ Spoorwegovergang 't Haantje definitief dicht
+ Fietsflat Rijnstraat vanaf 17 mei tijdelijk gesloten wegens opknapbeurt
+ Fietsenstalling onder stationsplein in oktober voor langere tijd dicht 


 
 
        ALV FIETSERSBOND HAAGSE REGIO                
OP 8 JUNI 2021
Op dinsdagavond 8 juni 2021 houdt de Fietsersbond afdeling Haagse regio vanaf 19.30 uur haar Algemene Ledenvergadering in zaal Concordia Hoge Zand 42 Den Haag.  Voor de pauze staan onder meer de verkiezing van 2 nieuwe leden van het bestuur, de uitvoering van het jaarplan 2021 en het jaarverslag 2020 op de agenda.
Kandidaten voor bestuurslid kunnen zich vòòr 1 juni melden bij de voorzitter Jos de Jong via haagseregio@fietsersbond.nl.

Het tweede deel na de pauze (vanaf 20.15 uur) gaat over het fietsen in de Grote Marktstraat. In de gemeenteraad is er in januari een motie aangenomen om het fietsen in de Grote Marktstraat zo spoedig mogelijk aan banden te leggen. De gemeente onderzoekt nu of er een veilig en comfortabel alternatief mogelijk is via de Gedempte Burgwal en de Gedempte Gracht. Het bestuur wil in gesprek met de leden komen tot een standpunt van de afdeling hierover.

Leden die de vergadering willen bijwonen worden verzocht zich aan te melden bij de secretaris (haagseregio@fietsersbond.nl). Dit in verband met het beperkt aantal leden dat vanwege de Coronamaatregelen aanwezig kan zijn.  
 
MOTIE HAAGSE STADSPARTIJ: GEEF FIETSEN UIT FIETSDEPOT AAN OOIEVAARSPASHOUDERS
 

        

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij heeft tijdens de bespreking van het uitvoeringsprogramma 'Ruim baan voor de fiets' in de gemeenteraad een motie ingediend. Hierin verzoekt hij het college om de niet opgehaalde fietsen uit het fietsdepot ter beschikking te stellen aan Ooievaarspashouders. Het is namelijk gebleken dat een derde deel van de fietsen die in het depot terecht komen niet door de eigenaar opgehaald worden.
De niet opgehaalde fietsen worden nu voor een groot deel verkocht aan commerciële handelaren en veel ooivaarspashouders hebben niet voldoende geld om een fiets te kopen.
Deze motie is voorlopig aangehouden. 
 
TOENAME IN FIETSDODEN VEREIST SNELLE ACTIE   
   


Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2020 maar liefst 229 fietsers in het verkeer omkwamen. Dit is het hoogste aantal in 25 jaar. De directeur van de Fietsersbond, Esther van Garderen vindt deze stijging schokkend en roept daarom op tot onmiddellijke actie. "De snelheid in onze dorpen en steden moet echt zo snel mogelijk naar 30 km per uur en daar moet streng op gehandhaafd worden". Ook moet er flink geïnvesteerd worden in de fietsinfrastructuur. Zo zijn er bredere fietspaden nodig zonder obstakels en gevaarlijke stoepranden.  


 
SPOORWEGOVERGANG 't HAANTJE  BIJ RIJSWIJK DEFINITIEF DICHTProrail heeft half april de spoorwegovergang t Haantje aan de zuidrand van Rijswijk voor alle verkeer permanent afgesloten. Vanwege de veiligheid wil Prorail zoveel mogelijk overwegen schrappen en grijpt de verdubbeling van het spoor tussen Rijswijk en Delft Zuid aan om dat hier te realiseren. 

Met ingang van juli is er een alternatief in de vorm van de nieuwe spooronderdoorgang Rijswijk Buiten iets ten noordwesten hiervan. Met deze onderdoorgang is er straks ook een goede verbinding tussen Parkrijk en Pasgeld, twee nieuwe woonwijken van Rijswijk. 

't Haantje vormde vroeger samen met de Sionweg een belangrijke fietsroute tussen Delft en Den Hoorn.  Deze route werd een aantal jaren geleden al afgesloten bij de Prinses Beatrixlaan.
 
FIETSFLAT RIJNSTRAAT TIJDELIJK GESLOTEN VANWEGE EEN OPKNAPBEURT

De fietsflat Rijnstraat bij het Centraal Station is van 17 mei tot 1 augustus gesloten omdat de stallingsruimte opgeknapt wordt. In deze periode kan de fiets geparkeerd worden in de megastalling onder het stationsplein of in de stalling aan het Anna van Buerenplein.

Gelukkig heeft de gemeente dit keer besloten het opknappen van de fietsflat in een periode te doen dat er voldoende parkeerruimte elders is. Bij het vervangen van de opgang (trap) van de fietsflat in 2020 was er niet voldoende alternatieve stallingsruimte omdat er niet gewacht werd op de opening van de megastalling onder het stationsplein.  

FIETSENSTALLING ONDER HET STATIONSPLEIN IN OKTOBER DICHT VOOR LANGE TIJD
Het zag er vorig jaar zomer allemaal prachtig uit toen de nieuwe megastalling onder het stationsplein feestelijk werd geopend. Maar nu blijkt dat de stalling per oktober dit jaar weer dicht moet omdat deze niet veilig gebruikt kan worden tijdens de bouw van de woontorens op het stationsplein. Pas vanaf oktober 2022 kan de fietsenstalling misschien gedeeltelijk weer open gesteld worden.

Daar komt bij dat de bouwplannen op het plein ook nog eens 2 miljoen euro extra zullen gaan kosten. Eén en ander is onder meer te wijten aan het apart aanbesteden van de fietsenstalling onder het plein en de bouw van de torens bovenop het plein.
Een uitgebreid verhaal van Mieke van Dixhoorn hierover vindt u in Den Haag Centraal van 6 mei: 
https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/politiek/bouw-kj-plein-weer-twee-miljoen-duurder-fietsenstalling-opnieuw-dicht/


 
maling address is:                                                                      

fietsflits@gmail.com
Klik hier:
als u zich wilt afmelden


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fietsersbond afdeling Haagse regio · Stephensonstraat 11 Den Haag · Den Haag, 2561XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp