Copy
UKK Nyhedsbrev – DecemberGIF, Året 2016 & medlemskab i 2017
View this email in your browser
Nyhedsbrev December 2016
+ UKKs December-GIF
Kære medlemmer og venner

I juni fik UKK nye bestyrelsesmedlemmer og sagde samtidig farvel til et par gamle. Bestyrelsen består nu af Gro Sarauw, Line Sandvad Mengers, Iben Elmstrøm, Maj Horn, Isis Meander, David Hilmer Rex, Anders Visti, Line Ellegaard, Barbara Skovmann Thomsen, Amalie Frederiksen, Anne Haaning (suppleant), Anna Weile Kjær (studenterrep.) og Mark Tholander (studenterrep.). 

Bestyrelsen fungerer, anno 2016, som en praktisk tænketank der arbejder med fokus på kunstnere og kuratorer, kritikere og formidleres plads i kulturpolitikken; herunder hhv. kunstarbejderens arbejdsmarked; arbejdsvilkår for både kuratorer og kunstnere; kunststøttesystemet; samfundsnytteværdien af kunstnerisk praksis –gældende for kunst som både tænkning, proces og materiale; og mange andre delkategorier.


Nye arbejdsgrupper
Siden august har bestyrelsen fordelt sig på forskellige, nyetablerede arbejdsgrupper. Vores policy-gruppe arbejder med at opdatere og forfatte vores politiske målsæt og på at etablere og fastholde den afgørende dialog med politikerne. Vores web-gruppe har stået for færdiggørelsen af vores nye hjemmeside, som vi er stolte af endelig at kunne præsentere. Vores redaktion arbejder med UKK Journal som er online og udgiver diskursive, politiske tekster forfattet af inviterede skribenter. Vores event-gruppe står for planlægningen af UKKs events i form af symposier, talks, ture til udstillinger, repræsentationen af UKK på Kulturmødet på Mors og lignende. En fundraising-gruppe er netop under opsejling og skal stå for at rejse projektpenge til etableringen af en helt ny(tænkende) tænketank for kunsten i Danmark. 

Studenterrepræsentanter
Siden maj har vi optaget studenterrepræsentanter i bestyrelsen. De fungerer i øjeblikket dels, som en arbejdsgruppe, der skal være med til at finde modellen for mulighed for studentermedlemskaber i UKK og dels, som en forbindelse mellem UKK’s organisation, de studerende og uddannelsesinstitutionerne.

Kommunekunst-gruppe
Derudover har vi nedsat en kommunekunst-gruppe der, med et mere specifikt projekt går i dialog med kommunerne med fokus på deres kunst- og kulturpuljer og ser på hvordan vi konkret kan bygge bro fra de yngre, og/eller mere eksperimenterende kunstnere og udøvere til kommunernes forvaltning af deres puljer.  

Gratis arbejdskraft
I løbet af de seneste par måneder har vi fået henvendelser fra medlemmer vedrørende danske institutioner der har efterspurgt gratis arbejdskraft. Når det drejer sig om institutioner der allerede trækker enorme ressourcer, burde man som et minimum sørge for aflønning til den arbejdskraft der rent faktisk sætter værkerne i verden, kunstnerisk såvel som teknisk. Senest drejede det sig om et stort, nyåbnet udstillingssted midt i København, der, med egne ord, beskriver sig som et idealistisk projekt. I kraft af vores henvendelse, kom de med den indrømmelse at der i dette tilfælde nok ikke var plads til ’ideologien’ om aflønning. Hvordan kan det hænge sammen, spørger vi. Manglende aflønning bryder i de fleste tilfælde fødekæden. Derfor ser UKK gerne at alle udstillingssteder, store som små, statsstøttede som private, holder op med kun at forholde sig til egen organisme, men begynder at tænke på hele økosystemet, også når de starter op.

Nye Tiltag i 2017
Vi ser frem til et meget spændende nyt år, hvor vi vil begynde at frugten af de mange nye tiltag beskrevet og hvor vi glæder os til at invitere jer til flere arrangementer. Det er vores store håb at 2017 bliver året hvor mange flere vil organisere sig og dermed være med til at sætte seriøs vind i vores fælles kunstsejl.

Det er blevet nemmere at forny dit medlemskab for 2017
Endeligt skal vi huske vores medlemmer på, at de skal forny deres medlemskab inden 1. januar 2017

Det kan gøres på følgende måder og gælder også for nye medlemmer: 


Kontingent 2017 er stadig kun 300 kr.
Overfør til Kontonr.:  9570 – 12040636
Eller
MobilePay 26 21 57 55   

Send en mail til medlem@ukk.dk
Skriv navn, postadresse, e-mail og telefonnr. og at du har betalt enten via bankoverførsel eller Mobilepay.
Du modtager kort/eller 2017 klistermærket med posten i løbet af januar.UKK ønsker alle en glædelig jul. På gensyn i det nye år! 

 

UKKs december-GIF
Louise Haugaard Jørgensen præsenterer i denne udgave af UKKs nyhedsbrev værket 'Meanwhile. A halfway meeting. 1st day, 2nd night.', kanaliseret gennem formatet ORAUM. Louise Haugaard Jørgensen er billedkunstner og arbejder stedsspecifikt med skulptur, performance, sprog og kamerabaserede medier. ORAUM er en viruskataklysme i mobile rum.

Værket er kurateret og kommissioneret af UKK.

Louise Haugaard Jørgensen  'Meanwhile. A halfway meeting. 1st day, 2nd night.'
ORAUM om Louise Haugaard Jørgensens værk:
L er en form for vinkel eller et hjørne. L er et rum. 
Der er et fald mellem tingene.

Vi ser ikke, at møblerne omarrangeres når vi tænder lyset, selvom dette strengt taget er tilfældet: vi ser ikke, når verden synes - vi synes: vi lysnes. Ingenting rammes af lyset, men lysnes: synes: falder. Verden består i høj grad af tomrum, men tomrummet er også en bevægelse: og hvad er bevægelsen i det tomme? - et fald. Der er et fald mellem tingene og tingene falder mellem hinanden. Vi ser ikke, at møblerne omarrangeres når de falder, selvom dette strengt taget er tilfældet. At fotonere: synets bane kan opføre sig både som bølger og linjer. Vi er i et begge: sådan set. Men faldet er udenfor synets bane. L er en form for vinkel eller et hjørne. L er et fald.

http://www.louisehaugaardjrgensen.dk
http://www.oraum.xyz
 
Copyright © 2016 UKK, All rights reserved.


Vil du gerne ændre hvordan du modtager disse mails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp