Copy

Aikido Nieuwsbrief
Februari 2017

JBN
In deze nieuwsbrief
  1. 2e Aikido Festijn weer groot succes
  2. 1 jaar bestaan aikidoschool voor kinderen met een beperking
  3. Pupillenstage Veghel
  4. Tamura Memorial Seminar Rotterdam / Amsterdam met Nebi Vural
  5. Lidmaatschapstarief sportscholen en verenigingen
  6. Agenda Maart - Mei

Ken je iemand die nog niet is geabonneerd? Stuur deze nieuwsbrief dan door!

2e Aikido Festijn weer groot succes
Groepsfoto Aikido Festijn

Op 8 januari namen ongeveer 170 deelnemers mee aan het tweede Aikido Festijn in Papendal, Arnhem. Zestien leraren van de drie stijlen gaven les verdeeld over 4 matten. Daarnaast waren er demonstraties van het Ju-no-kata en Mugai ryu iai hyodo.

Het festijn begon om 10:00 uur. De deelnemers verdeelden zich over de vier matten waarna de trainingen begonnen. De verdeling was niet vooraf vastgesteld maar het bleek dat de verdeling over de matten de hele dag netjes gespreid was. Ondanks de grootte van de zaal bleek deze toch niet opgewassen te zijn tegen zo’n grote groep fanatieke aikidoka. Het werd dan ook al snel erg warm in de zaal. De combinatie van de drie stijlen maakt dat het festijn interessant is voor eigenlijk alle aikidoka. Veel mensen maakten dan ook gebruik om kennis te maken met een andere stijl.

Naast het geluid van vallende mensen werd de ruimte ook gevuld met het geluid van een bel en kotodama klanken. Eugène du Long (7e dan) gaf les in misogi-oefeningen, het reinigen van lichaam en geest.

Na de eerste sessie werd er een demonstratie gegeven van het Ju-no-kata door Lilian Limpens en Nicole Bitsch van de Nederlandse Kata Kernploeg. Deze kata is gekozen door de overeenkomst met het aikido. Jigoro Kano and Morihei Ueshiba kenden elkaar, en het is dan ook niet uit te sluiten dat Kano geïnspireerd is geweest door Morihei Ueshiba sensei toen hij zijn Ju-no-kata ontwikkelde. De kata toont het harmonieuze samenspel van twee judoka die elkaars tegenstander spelen maar ook elkaars partner te zijn. Na de demonstratie was er een les om de kata te leren. Deze les werd verzorgd door Wil Lüschen (7e dan), trainer en coach van de Nederlandse Kata Kernploeg, geassisteerd door Lilian en Nicole.


Aikido Festijn

Foto's: Dennnis Goedbloed

In de middag werd er door Arjen Tervoort en Ronald Frowijn een demonstratie Mugai ryū Iaihyōdō gegeven door Arjan Tervoort. Mugai ryū Iaihyōdō is een Japanse zwaardvechtschool die stamt uit de tijd dat samoerai) Japan regeerden. Mugai ryū is een stijl karakteristiek voor deze vroege Edo periode en legt de nadruk op gebruik van langzwaard (katana), kortzwaard (kodachi/wakizashi) en beide zwaarden (ryōtō) in een ongeharnast gewapend conflict. Binnen de school worden 3 disciplines beoefend iai, kenjutsu/kumitachi, en tameshigiri. Iai is de kunst van het gebruik van het zwaard direct vanuit de schede. Kenjutsu en kumitachi zijn de technieken die uitgevoerd worden met een partner en met een houten zwaard (bokken/bokuto).Tameshigiri is het testen van de vaardigheden van de beoefenaar in het snijden met een echt zwaard. Er wordt wekelijks les gegeven in Haarlem.

De kamiza is gemaakt door Gerrit de Koe en gaf de gedachte weer van takemusu, “de liefde verschaffende krijgskunst”. Morihei Ueshiba beschouwde dit als de ultieme essentie en als hoogste waarheid. Iedere techniek in de krijgskunst moet in overeenstemming zijn met de waarheid van het universum. In de kamiza zijn verschillende materialen van verschillende herkomst samengebracht wat een harmonieuze schikking tot stand heeft gebracht. Hiermee verwijst Gerrit naar onze hedendaagse multiculturele wereld, en hoe wij gezamenlijk het aikido beoefenen.

Na de laatste training volgde het gebruikelijke opruimen van de matten. Door de vele hulp was dit klusje ook zo geklaard. Rond 16:30 uur was de dag teneinde. Gezien de reacties kunnen we stellen het weer een geslaagde dag was. We willen de organisatie, de leraren, en de deelnemers dan ook hartelijk danken om dit mogelijk te maken. Dit gezegd hebbende, kijken we uit naar een derde editie van het Aikido festijn in 2018.

1 jaar bestaan aikidoschool voor kinderen met een beperking
Groepsfoto Only Friends

Only Friends is een sportclub speciaal voor kinderen en jongeren met een beperking. Dit jaar bestaat de school 1 jaar.

In januari 2016 is Dennis Vorster gestart met lesgeven aan een groepje kinderen met een beperking bij Sportclub Only Friends in Amsterdam. Only Friends is een sportclub speciaal voor kinderen en jongeren met een beperking. In een modern sportcomplex bieden zij een scala van sporten aan meer dan 600 kinderen en jongeren onder het motto “je bent goed zoals je bent”.

In 2015 is "Only Friends" gekozen als goed doel van de jaarlijkse Aikido Goededoelenstage, georganiseerd door Ron Bakkers, Patrick van Engelen en Dennis Vorster. Tijdens de overhandinging van een cheque van 1.000 euro is er ook een demonstratie gegeven. Dennis Gebbink, de oprichter van Only Friends, was zo enthousiast dat hij vroeg of we Aikido voor de kinderen van Only Friends wilden verzorgen.

Mede vanwege het feit dat ik zelf ook een kind met een beperking heb, was mijn interesse direct gewekt. Na enkele mooie gesprekken ben ik gestart als “Afdelingshoofd Only Friends Aikido”. Ik geef les aan een groepje van maximaal zes kinderen en word geholpen door drie assistenten, Pyrrha, Marijke en Stevie, Aikidoka met een groot hart voor de doelgroep. De kinderen zelf zijn tussen de 9 en 14 jaar oud en hebben uiteenlopende beperkingen, van rolstoelgebonden en spasticiteit tot Downsyndroom en autisme- en gedragsstoornissen. Het is ons doel om de kinderen als groep en individueel een leuk uur te bieden waarin zij centraal staan. We willen dat ze vrolijk en trots op zich zelf de dojo verlaten. Het is wekelijks een uur feest… en soms ook hard werken.

We openen de les met kort stil zitten met de ogen dicht (dat is al een beste uitdaging voor sommigen). Na het aangroeten doen we een warming up waarin we ook spelelementen zoals tikkertje verwerken en uiteraard oefenen we ook met rollen en vallen. Daarna gaan we de technieken doen. Omdat de concentratiespanne erg kort is, leg ik de technieken voor de groep heel kort uit en laat ik ze lang oefenen en rouleren. We geven constant veel aandacht aan veiligheid en goede samenwerking. Technisch beperk ik me tot basistechnieken zoals kokyunage, iriminage, ikkyo en shihonage, meestal op aihanmi katatedori. De kinderen zijn nog in de groei en extra kwetsbaar en daarom doen we geen klemmen zoals bij nikyo of sankyo. Ze werken soms met elkaar maar ook vaak met de assistenten of met mij.

We hebben een aantal vast terugkerende patronen in de les; Zo mogen ze de getrainde techniek altijd voor de groep demonstreren met een partner naar keuze. Meestal ben ik dan de pineut omdat ze het leuk vinden om mij te mogen gooien. Ze steken allemaal hun hand op om als eerste te mogen demonstreren. En daarna krijgen ze uiteraard een warm applaus van de hele groep. We sluiten alle lessen af met suwariwaza kokyuho en na het afgroeten komen we nog even in een kring bij elkaar voor de speciale “Only Friends yell”. Het is een intensief uur en de tijd vliegt voorbij. De samenstelling van de groep wisselt met enige regelmaat en het komend jaar mag de groep iets groeien naar maximaal acht kinderen. Dat levert vast weer nieuwe uitdagingen en dynamieken op.

Al met al een prachtige leerschool en een enorme verrijking aan mijn en onze studie van Aikido. Mocht je meer willen weten over onze lessen mag je altijd contact met me opnemen of een keer komen kijken. Meer informatie is te vinden op Only Friends

Geschreven door Dennis Vorster

Puppillenstage Veghel
PupillenStage

Op 17 december hebben 24 enthousiaste kinderen deelgenomen aan de pupillenstage in Veghel.

Ieder jaar wordt er in district Zuid-Nederland een stage georganiseerd speciaal voor pupillen. Ook dit jaar was de opkomst weer groot. Na het splitsen van de groep werd er lesgegeven door Toby Voogels, en Pierre Krijnen. Zij werden geassisteerd door Bert Stoop, Gijs Schouten, Ronald Jansen, Maarten Huiskamp, Jos van der Heyden en Claudia Voogels. Een verslag van de kinderen zelf:

De kinderen vonden het erg leuk en merkten op dat dat het anders is als in de eigen dojo. Sommigen zagen verschil tussen ki-aikido en Aikikai aikido. Er werden onder andere tai-sabaki's beoefend met twee personen, en er werden kranten door midden geslagen. (Red.: deze laatste techniek is bij de redactie vooralsnog niet bekend). De zaal lag dan ook bezaaid met kranten.

Milan, Tigo, David, Mustafa: Leuk om met andere kinderen aikido te doen, en om andere leraren te zien en les van te krijgen. Bij Pierre was het heel anders dan bij Toby, bij Pierre hebben we een tai-sabaki gedaan die ik niet kende en bij Toby moesten we shikko lopen als hij groen riep, maar dan zei hij soms groentesoep en dan moesten degene die bezig waren weer terug.

Tamura Memorial Seminar Rotterdam / Amsterdam met Nebi Vural
Tamura_shihan

Op vrijdag 3 t/m zondag 5 maart komt Nebi Vural sensei naar respectievelijk Rotterdam, Amsterdam en Rotterdam voor de Tamura memorial seminar.

Nebi Vural sensei is internationaal bekend en zijn aanwezigheid in Nederland zorgt waarschijnlijk voor een grote opkomst. Op zaterdag geeft Nebi Vural les in Amsterdam, waar de dag door Chris de Jongh zal worden afgetrapt. De dojoruimte bij Sho Shin in Amsterdam is beperkt tot maximaal 40 deelnemers. Wil je er bij zijn, laat het dan zo spoedig mogelijk weten om teleurstelling te voorkomen. De stage wordt georganiseerd door Aikido Rotterdam en Sho Shin in Amsterdam.

Aanmelden stage Rotterdam: Niet nodig, genoeg ruimte

Aanmelden voor stage in Amsterdam

Informatie over prijzen, tijden en locaties

Lidmaatschapstarief sportscholen en verenigingen

Sinds vorig jaar heeft de Judo Bond Nederland de contributie voor sportscholen en verenigingen met een fors bedrag verhoogd naar 295 euro per jaar. Er bestaat echter een mogelijkheid om deze contributie gerestitueerd te krijgen in de vorm van een bonusregeling.

Er is vanuit verschillende JBN-geledingen, waaronder de Nationale Commissie Aikido, geageerd tegen deze verhoging, tot nu toe zonder resultaat. Omdat in veel gevallen een Aikidoschool of vereniging een gering aantal leden kent betekent deze contributie een forse aanslag op de financiële middelen van de scholen of vereniging.

Er bestaat echter een mogelijkheid om deze contributie gerestitueerd te krijgen in de vorm van een bonusregeling. Deze mogelijkheid geldt helaas uitsluitend voor scholen of verenigingen met méér dan 20 leden. Dit is een pijnlijk obstakel voor de veelal kleinschalige Aikidoscholen of verenigingen waardoor deze de financiële pijn het meest voelen.

Mogelijkheid 1 - "Club Centraal"

Indien uw school of vereniging voldoet aan bepaalde voorwaarden kunt u de betaalde Clubcontributie gerestitueerd krijgen in de vorm van een bonus. De voorwaarden voor deze bonus zijn:

1. De mutaties van de leden worden verwerkt in Sport Link Club (Lite)

2. Het ledenaantal van de club is minimaal 20

3. In de lidmaatschapsvoorwaarden van de club is opgenomen dat alle leden worden aangemeld bij de JBN

4. Het ledenaantal van de bond minimaal 95% is van het totaal aantal leden bij de club (de club kan de resterende 5% inzetten voor ereleden of andere bijzondere leden).

Een aanvraag voor de bonus dient te worden verzorgd met behulp van het formulier dat te vinden is op de website van de Judo Bond Nederland, hieronder vindt u de link naar het formulier: https://www.mijnjbn.nl/clubservice/bonus-aanvragen/

Mogelijkheid 2 – Vorm samen een nieuwe school of vereniging

Hiermee wordt niet bedoeld dat u uw school of vereniging opheft, maar dat u op papier een fusie aangaat met andere bij de Judo Bond aangesloten verenigingen of scholen, waardoor u slechts één maal de Clubcontributie behoeft te voldoen. En gedeelde smart is in dit geval maximaal halve smart . . .

De Nationale Commissie Aikido blijft zich inzetten om de JBN te overtuigen dat deze verhoging zou moeten worden teruggedraaid of dat op zijn minst de voorwaarde van een minimum van 20 leden dient te komen te vervallen om in aanmerking te komen voor de restitutie.

Agenda maart - mei

Maart
5 Gennep District Limburg: Yudansha training
5 Hillegom District Zuid-Holland: Hans Belder en Maarten Huiskamp
11-12 Oosterhout Claude Pellerin
18 Midden Ned. District Midden-Nederland: Leonard van Kuijk
19 Roermond Tessa Huiskamp
19 Veghel District Zuid-Nederland: Gijs Schouten
25-26 Amstelveen Inner Aikido School (o.a. C. Zappeij, H. Belder, E. Kamalski)

April
02 Gennep District Limburg: Yudanshatraining
8-9 Heerenveen Claude Pellerin
23 Amersfoort Dan-Examens
30 Veghel District Zuid-Nederland: Koos de Graaf

Mei
6-7 Helmond Chris Curtis
6 Haarlem Carel Zappeij
7 Gennep District Limburg: Yudanshatraining
16-17 Heerhugowaard Clubstage: Fukakusa Shihan, 8e dan
16-19 Alkmaar Clubstages Renbukai: Fukakusa Shihan, 8e dan
18 Amstelveen Clubstage: Fukakusa Shihan, 8e dan
20-21 Eindhoven Fukakusa Shihan, 8e dan
27-28 Limburg Mickael Martin
28 Veghel District Zuid-Nederland: Harry Kat en Leonard van Kuijk
28 Haarlem Kees Bruggink en Patrick van Engelen


Meer weten? Zie de evenementenkalender voor tijden, prijzen en contactgegevens.


Deze Aikido Nieuwsbrief is een initiatief van de
Nationale Commissie Aikido van de JBN
Aanmelden · UitschrijvenDeze email is verzonden naar: <<Email adres>>
Waarom krijg ik deze nieuwsbrief? Uitschrijven nieuwsbrief Instellingen wijzigen
JBN-Aikido · Blokhoeve 5 · Nieuwegein, 3438 LC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp