Copy
Dit is een uitgave van de Stichting Breedband Westerkwartier.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld als belangstellende voor glasvezel in het Westerkwartier.
FiberFlits nr. 3, maart 2017
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Stichting Breedband Westerkwartier

samen voor ons eigen glasvezelnetwerk

Een heus Telecombedrijf

Of toch een bewonersinitiatief?

Laten we daar duidelijk over zijn: we blijven een groep gedreven bewoners die snel internet voor iedereen in het Westerkwartier wil realiseren, zonder winstoogmerk. In de provincie Groningen werken we samen met een aantal initiatieven om in aanmerking te komen voor subsidie. Ondertussen is de fase van de voorlopige subsidie-aanvraag bij de provincie omgezet in een definitieve. In mei neemt de provincie een definitieve beslissing.
Dit subsidietraject kost veel tijd en energie, we hopen dat het de moeite waard zal zijn. We zijn daarnaast druk met het providers en financiers zoeken en het vinden van de geschikte aannemer. 

Coöperatie Samen Glasvezel Groningen

In december 2016 heeft de Stichting Breedband Westerkwartier zich aangesloten bij de Coöperatie Samen Glasvezel Groningen U.A. (CSGG). Deze Coöperatie is opgericht door de glasvezelinitiatieven Humsternet, Stichting Breedband Westerkwartier, Oldambt Verbindt en Stichting Glasvezel Groningen.  Gezamenlijk is de voorlopige aanvraag voor de provinciale subsidieregeling snel internet ingediend. 

In februari heeft het CSGG opnieuw gezamenlijk vragen ingediend, dit na een overleg met de provincie. We wachten nog op de antwoorden. Ook moeten de initiatieven een intentie verklaring ondertekend hebben met een tweetal professionele partijen voor samenwerking. In mei weten we definitief of we voor de subsidie in aanmerking komen of niet. 

Grijs en wit 
Na de succesvolle belangstellingsregistratie in het Zuidelijk Westerkwartier kunnen we de volgende stap zetten. En dat is het regelen van financiering (waaronder het bepalen van de kosten van aanleg) en daarna het daadwerkelijk afsluiten van contracten. Zoals al eerder uitgelegd, geldt de subsidie alleen voor de 'witte' adressen en niet voor de 'grijze' adressen. Toch willen we alle woningen in één keer bedienen. De witte adressen zijn die adressen waar marktpartijen geen 30Mbit/sec. kunnen leveren. 
Financiën en planning
We blijven koersen op de eerder genoemde € 60,- per maand. Ook krijgen de bewoners de kans om uit meerdere providers te kiezen. In het najaar zullen de definitieve contracten afgesloten kunnen worden. Eind 2017 – begin 2018 kan er dan begonnen worden met het aanleggen van een super modern en snel glasvezelnetwerk. Om te beginnen in het Zuidelijk Westerkwartier.

Ambassadeurs
We zijn erg blij met de vele ambassadeurs die ons geholpen hebben bij de belangstellingsregistratie. Ook bij het vervolg hopen we dat we nogmaals een beroep op hen kunnen doen. Want hier geldt opnieuw: vele handen maken licht werk.
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 
Uiteraard krijgt u als ambassadeur vooraf uitgebreide voorlichting van ons.
Blijf op de hoogte via: www.glasvezelwk.nl
Marseille

Een heus congres over glasvezel? Ja, vorige maand in Marseille (Frankrijk).

Ga naar deze link.

De politiek

Wist u dat de politiek het ook door begint te krijgen? Daar spreekt men langzamerhand van de Gigabit Society.

Glasvezel Drenthe

In Drenthe zijn vijf glasvezel coöperaties gestart. De Stichting 'VerbindDrenthe' begeleidt dit.

Sociale ondernemingen

Vanuit Europa is er een speciale belangstelling aan het ontstaan voor Sociale ondernemingen. Deze komen regelmatig voor in het landelijk gebied en hebben vaak betrekking op huisvesting, duurzame energie en de financiële sector. Dit soort ondernemingen kan in aanmerking komen voor steun van de EU. Meestal ligt het accent op de impact die ze hebben op de maatschappij. Ze beogen een meetbaar resultaat op enerzijds sociaal en milieu gebied, anderzijds op financieel gebied mits dit meer omvat dan alleen winst voor eigenaren en aandeelhouders. Glasvezel-initiatieven worden gezien als onderdeel van de 'harde' sector waar techniek centraal staat. En daarom worden deze initiatieven dan ook vanuit de 'harde sector' potjes gefinancierd. Toch valt er veel voor te zeggen om ook de 'zachte sector' potjes hier voor open te stellen. En daarmee de glasvezelinitiatieven als sociale ondernemingen te erkennen.

 

Een dergelijke manier van benaderen doet een ander beroep op de verantwoordelijkheid van beleidsmakers. Hen wordt gevraagd een tweede bril op te zetten bij het kijken naar het onderwerp: niet alleen de korte termijn - financiële bril maar ook de lange termijn - leefbaarheids bril. Succes hebben of falen komt zo in een ander perspectief te staan. Door beleidsmakers er nauwer bij te betrekken, kan er eerder worden bijgestuurd of zelfs gestopt. De 'verantwoording achteraf' die zij opstellen, is tegelijkertijd een verantwoording van het proces en van hun rol en aandeel erin.  
Tot nu toe wordt er bij glasvezel-initiatieven nooit gesproken van een 'impact investering'. Toch kunnen ze wel degelijk op die manier bekeken worden. FTTH projecten dragen bij aan de leefbaarheid en hebben direct impact op terreinen als gezondheid, energie, sociale en economische vitaliteit.

Ga naar de website

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dat zouden wij natuurlijk jammer vinden, want dan mist u alle informatie over deze ontwikkeling in het Westerkwartier. Maar hieronder vindt u de mogelijkheid u af te melden. U kunt zich via de website altijd weer aanmelden als u van gedachten verandert.
Wilt u ons iets vragen of zeggen? Stuur een e-mail naar: info@glasvezelwk.nl

Ons postadres is:
Coöperatie WesterGlas
Haarsterweg 14
Marum, Groningen 9363 VD
Netherlands

Add us to your address book

Email Marketing Powered by Mailchimp
Wilt u deze nieuwsbrief niet of anders ontvangen?
verander uw voorkeuren
meld u af voor deze nieuwsbrief