Copy
View this email in your browser
GrowWizzKid (GWK) merkt dat steeds meer scholen interesse krijgen in het creëren van een gezonde, maar ook duurzame schoolomgeving. Zo'n omgeving is alleen mogelijk als scholen deze thema's fundamenteel doorvoeren. De methode GrowWizzKid is structureel te implementeren waardoor (de herkomst van) gezonde voeding, natuur, milieu en techniek  en duurzaamheid doorlopend kunnen worden opgenomen in het curriculum. 
GWK Actueel
Webinars
GWK is begonnen met het geven van webinars om meer scholen te informeren over de methode GrowWizzKid. Tijdens deze sessies vertellen Ida Hendricks (bedenker GWK) en Erwin Visee (accountmanager GWK) je alles wat je weten wilt over hoe je een gezonde schoolomgeving vormt. Zij leggen uit hoe je - zonder leerling en leerkracht extra te belasten - structureel voedselonderwijs doorvoert. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt uitgelegd welke voordelen GWK kan opleveren voor jouw school en bovendien is er naderhand voldoende ruimte voor vragen. 

De sessies vinden plaats op 18 en 23 juni en zijn geschikt voor het PO, VO en (V)SO. Vanwege de grote respons, komen er meer webinars aan. Hou de website en onze socials in de gaten voor updates hieromtrent. 

 
INSCHRIJVEN WEBINAR
Beter weten over eten
De NVON bracht 'Beter weten over eten' uit over onderwerpen als consumptie, bewerkte voeding en de toekomstige wereldvoedselvoorziening. Ida leverde de bijdrage 'Duurzame innovatieve teelttechniek op school' en gaat dieper in op het toekomstgerichte onderwijs van GWK. Het boek is geschikt om docenten van VMBO t/m VWO, maar ook studenten en docenten van lerarenopleidingen te voorzien van achtergrond- en nieuwe informatie.

Benieuwd? Het boek koop je in de webshop van de NVON.
GWK Online
Edventure

Edventure ondersteunt scholen en instellingen bij advisering op het gebied van onderwijs. Van basisonderwijs tot beroepsonderwijs en alles ertussenin. Vanaf nu vind je GrowWizzKid ook in deze onderwijsdatabase, als kapstok, volledige methode, maar ook als thematische methode. Kijk in de database voor meer informatie. 

Jong Leren Eten
Afgelopen maand maakte GWK digitaal kennis met de Jong Leren Eten (JLE) Makelaars naar aanleiding van onze erkenning door het RIVM. De makelaars verbinden vraag en aanbod tussen de partijen in een bepaalde regio. Door de kennismaking weten de makelaars nog beter wie wij zijn en welke impact GWK heeft en kunnen zij scholen objectief adviseren als deze met een hulpvraag omtrent voeding-, milieu- en natuureducatie komen. 

De subsidie van JLE kunnen scholen gebruiken om de GrowWizzKid aan te schaffen. Het aanvraagproces hiervoor loopt via mijn Gezonde School en opent op 1 september. Medio oktober worden de selecties en toewijzingen kenbaar gemaakt. Ga naar de website om je te registreren.

Gezonde school
Waar we ook te vinden zijn, is het platform van de Gezonde School. Zij helpen scholen mee te werken aan een gezonde leefstijl door gebruik te maken van Gezonde School-activiteiten. Van GWK is inmiddels vastgesteld dat onze methode voldoende kansrijk is om effect te hebben. Zo kan met GWK het vignet van de Gezonde School behaald worden. 
 
GWK in de Praktijk
Bewateringssysteem Dongemond college
Begin deze maand presenteerden leerlingen uit 4 VWO hun bevindingen uit het onderzoek dat zij deden naar het automatische bewateren in meerlaagsteeltsystemen. Handig voor wanneer iedereen op vakantie is! De leerlingen kwamen met opvallende ideeën, waarbij er nagedacht was over elk aspect van het bewateringssysteem. Zij kwamen tot de conclusie dat een sprinklersysteem het beste werkt om planten water automatisch water te geven. Ida en Juanita beoordeelden de opdracht en gaven de leerlingen een dikke voldoende voor hun geleverde werk!

Heeft jouw school ook interesse in een passend project of onderzoek omtrent de thema's natuur, milieu, techniek en voeding? Stuur dan even een mailtje naar info@growwizzkid.nl

Technolab Leiden
Afgelopen week bracht Ida een bezoekje aan Technolab Leiden. Zij zetten de GrowWizzKid in voor workshops, activiteiten en projecten waarbij het om techniek & voeding gaat, of om techniek & natuur. Voedsel kweken zonder daglicht is hoe futurologen de toekomst zien en het is belangrijk dat kinderen daar op jonge leeftijd mee in aanraking komen. Niet alleen voor hun eigen kennis, maar ook ter bevordering van loopbaanoriëntatie en de doorstroom van leerlingen die voor een technische richting kiezen op het voortgezet onderwijs. 

GWK Evenementenkalender
Wegens alle omstandigheden omtrent corona zijn
alle evenementen uitgesteld. Wij houden jullie up-to-date. 
Volg je ons ook al op onze social media kanalen? Hier vind je relevante updates en informatie over allerlei onderwerpen die met GrowWizzKid te maken hebben. 
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Website
Copyright © 2020 GrowWizzKid, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp