April 2017
   

Omfamna ovetskapen

Björn Arvidsson

Vi människor gillar att göra som igår. Upprepning ger oss trygghet och vilar hjärnan. Men vill vi verkligen ha det som vi hade det igår? Vill vi göra samma sak om och om igen i ett ekorrhjul? Måndag hela veckan. Eller bör vi förbereda oss för morgondagen – även om den är otrygg, kräver mycket energi och utmanar våra tankesätt.

Ingen kan med säkerhet veta vad som händer imorgon. Trots stora vetenskapliga och teknologiska framsteg att förutsäga morgondagens väder misslyckas meteorologerna med precisionen på sin endygnsprognos. Det har nu lett till att regeringen tagit bort SMHIs tidigare mätbara målsättning och ersatt den med ett flummigt utvecklingsmål.

Hur mycket vi än vill kontrollera vår omgivning och planera för morgondagen kommer yttre faktorer att ha större påverkan på oss. Vår suboptimering har ingen chans när större krafter vill annorlunda.

Vad händer om vi istället inser att vi inte kan bestämma vårt livsöde och istället omfamnar ovetskapen? Bara genom att vara beredd på förändring – kanske även uppskatta den – så kommer vi istället för att bli besvikna eller otrygga, att vara nyfikna och beredda på de förändringar som sker i vår närvärld. Klokt. Och kanske även tryggt.

Björn Arvidsson
Policychef, Roche AB

Vad är Innovationsbrevet?

Innovationsbrevet är ett nyhetsbrev från Roche, ett forskande diagnostik- och läkemedelsföretag. För Roche är innovationer – nya affärsidéer, produkter och tjänster – avgörande för en utveckling som gör att vi kan klara av vårdens stora utmaningar. För att inspireras uppmärksammar vi innovationer och framtidsspaningar.

Prenumerera på Innovationsbrevet
Månadens fråga

Vilken är den viktigaste mötesplatsen för samverkan med andra aktörer i innovationsarbetet?

Lisa Ericsson
Lisa Ericsson,
avdelningschef på KTH Innovation

Väl fungerande samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle är oerhört viktigt för framgångsrik innovationsutveckling. Detta gäller särskilt de stora samhällsutmaningar vi står inför såsom digitalisering, åldrande befolkning samt en mer hållbar framtid. Vi på KTH Innovation jobbar ständigt för att ny teknologi ska nå en marknad för att antingen underlätta, förbättra eller modernisera de tekniska lösningar vi ser idag.
Tobias Krantz
Tobias Krantz,
chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv

En viktig form av mötesplatser uppstår när människor med bakgrund i olika samhällssektorer möts. Därför måste vi exempelvis skapa tydligare drivkrafter för rörlighet mellan akademi och näringsliv. Däri ligger en betydande potential för framtida innovationer.
Vivianne Macdisi
Viviane Macdisi
(S), regionråd i Region Uppsala

Mötesplatsen är inte det viktigaste utan snarare vilka som möts och av vilket skäl. Gränsöverskridande möten skapar förutsättningar för innovationer. Men få innovativa idéer kan frodas utan att det finns ett bra strukturerat system som fångar upp idén och förädlar efter det mötet. Finns inte det omhändertagandet och förädlande systemet så faller även de bästa idéer platt till marken utan att kunna gå vidare till att bli en innovation.
Innovationsnyheter
Gift från spindlar kan förhindra hjärnskador
Gift från spindlar kan förhindra hjärnskador
Forskare vid University of Queensland och Monash University har upptäckt att gift från en dödlig spindel, “funnel web spider”, kan användas för att skydda hjärnan från skador vid en stroke. Spindelns gift kan döda en människa på 15 minuter, men det innehåller samtidigt ett ofarligt protein som forskarna nu testar. Försök på möss har minskat hjärnskadorna vid en stroke med upp till 80 procent.
> Mer
Ryggsäck med konstgjorda lungor
Ryggsäck med konstgjorda lungor
En konstgjord lunga som är liten nog att rymmas i en ryggsäck kan förändra livet för personer med lungsvikt, som i dagsläget är beroende av stora maskiner. Patienter med lungproblem blir ofta sängliggande vilket gör möjligheterna till återhämtning sämre. Med den nya tekniken skulle patienterna vara friare att röra sig och förhoppningsvis må bättre.
> Mer
Andningstest för att upptäcka cancer
Andningstest för att upptäcka cancer
Forskare vid University of Southern California testar om cancer kan upptäckas genom ett andningstest. Mekaniken är liknande den som används vid utandningstest för alkohol, men mycket känsligare. Den nuvarande studien är inriktad på att upptäcka lung- och bröstcancer samt om patienter stöter bort ett transplanterat hjärta.
> Mer
Snabbare vård för strokepatienter med videokameror
Ny teknik för att få benvävnad att växa
Ett hål i skallen hos en mus har läkts ihop av en forskargrupp i USA genom en ny teknik. Jämfört med andra och äldre försök var denna metod snabbare och bildade inte någon ärrvävnad. En framgångsfaktor var att olika teknologier kombinerades. I framtiden skulle detta på ett dramatiskt sätt kunna förbättra behandlingen av patienter med allvarliga skallskador.
> Mer
Håll ögonen på 
25-27 april
Vitalis
Vitalis arrangeras av Svenska mässan i Göteborg och är en konferens för e-hälsa. Under konferensen möts aktörer från olika sektorer för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.
> Mer
25-27 april
conhIT
En tysk organisation för leverantörer av IT i vården (bvitg.de) bjuder för tionde gången in till en hälsomässa i Berlin. Syftet med mässan är bland annat att visa hur modern IT kan förbättra den offentliga sjukvården.
> Mer
Official Disclaimer: This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain confidental and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete the message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

Copyright © 2017 Roche AB, All rights reserved.


Du kan uppdatera dina inställningar eller avregistrera dig från detta brev.