Mars 2017
   

En ovanligt innovativ förbättring

StefanJutterdal

En av de största innovationer jag kan tänka mig skulle vara att hitta sätt att tillvarata den kunskap som redan finns. För mig som fysioterapeut och ordförande för professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna ligger det nära till hands att jag börjar tänka kring just fysioterapi. 
 
Fysisk inaktivitet och stillasittande är en av de största riskfaktorerna inom hälsoområdet. Det finns mycket forskning och stark evidens för betydelsen av fysisk aktivitet som är en behandlingsmetod som många gånger är bättre än läkemedel, men det får inte genomslag i praktiken.
 
Vår vision är att ”alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse”. Vi vill vara möjliggörare för en bättre och mer hållbar hälsa. Vi vill bidra i stadsplanering och samhällsförändringar så att rörelse blir en mer naturlig del av vår vardag. Vi vill leva vår vision helt enkelt. 
 
För att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse krävs att alla tar sitt ansvar. Inte minst ledare inom olika delar av samhället som måste gå före och visa vägen. Det behövs mer rörelse i alla delar av livet. I skolan, i arbetslivet och när vi blir äldre. Att använda den kunskap som redan finns kan göra avgörande skillnad.
 
Det här är en innovation som alla vinner på. Du mår bättre samtidigt som det på lång sikt minskar kostnaderna i samhället. Synergieffekter som gör det till en ovanligt innovativ förbättring. Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.

Stefan Jutterdal
Förbundsordförande
Fysioterapeuterna

Vad är Innovationsbrevet?

Innovationsbrevet är ett nyhetsbrev från Roche, ett forskande diagnostik- och läkemedelsföretag. För Roche är innovationer – nya affärsidéer, produkter och tjänster – avgörande för en utveckling som gör att vi kan klara av vårdens stora utmaningar. För att inspireras uppmärksammar vi innovationer och framtidsspaningar.

Månadens fråga
Regeringen och SKL har kommit överens om att sätta ett mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens och e-hälsas möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd till år 2025. Vilka är de två viktigaste komponenterna för att nå målet?
Johanna Ulfvarson
Programledare, Avdelning hälsa på Vinnova:

Starka innovationsmiljöer är avgörande när företag väljer var de ska investera i kunskapsintensiv verksamhet. Vinnova anser att verklighetslabb och testbäddar är framgångsfaktorer. En fungerande och sammanhållen infrastruktur, en god samtalsmiljö och äkta medborgarmedverkan är också avgörande för god, jämlik hälsa. I framtiden ser vi artificiell intelligens som en integrerad del av vården, där beslut fattas på ett brett och evidensbaserat underlag.
Martin Andreasson (M) 
Regionråd, Västra Götalandsregionen:

De två viktigaste komponenterna är att: 1. visionen handlar egentligen inte om teknik utan om hur människor kan nå god hälsa. Här är Sverige redan långt fram 2. Det är en vision som hela det offentliga Sverige skrivit på. Det kommer inte att bli lätt, men förutsättningarna att återigen bli bäst finns absolut.
Britta Wallgren
VD, Capio S:t Görans sjukhus:

Förutsättningar för att nå målet är en lagstiftning som bättre balanserar patientintegritet och patientsäkerhet, ett snabbt genomförande av en nationell standard för informationsöverföring, ersättningssystem som främjar nya arbetssätt och att vi som arbetar i vården är nyfikna och modiga, både att möta patienter på nya sätt men också att ändra på hur vi arbetar med digitala verktyg.
Innovationsnyheter
Världens minsta hammare ska krossa hjärnceller

Världens minsta hammare ska krossa hjärnceller
Forskare vid University of California i USA har tagit fram världens minsta hammare för att kunna studera vad som händer med våra hjärnceller när vi slår i huvudet. Den lilla hammaren behövs för att kunna slå på de små cellerna och sedan analyseras skadorna. Forskarna hoppas att detta ska leda till bättre förståelse av allvarliga hjärnskador och att nya behandlingsmetoder kan utvecklas. 
> Mer

Tekniken som hjälper förlamade patienter att kommunicera

Tekniken som hjälper förlamade patienter att kommunicera
Locked-in syndrome är ett tillstånd där patientens kognitiva förmåga fungerar men kroppen är helt förlamad och talet borta. Forskare har visat att det är möjligt att kommunicera med helt förlamade patienter men hjälp av en teknologi som läser av hjärnan. Genom att ställa ja- och nej-frågor går det att studera blodflödet i olika delar av hjärnan och på så sätt förstå vad patienten svarar.
> Mer

Nya ryggradskotor i 3D-utskift

Nya ryggradskotor i 3D-utskift
Läkare i Indien har bytt ut skadade ryggradskotor på en kvinna till kotor gjorda i 3D-utskrifter i titan. Tekniken har gjort det möjligt för läkarna att skapa perfekta ersättningsdelar till patienten. Kvinnan, som nu förväntas kunna leva ett normalt liv, hade förlorat förmågan att gå efter att ha varit svårt sjuk i turberkolos. Experter från Indien, USA och Sverige har varit inblandande i processen.
> Mer

Snabbare vård för strokepatienter med videokameror

Snabbare vård för strokepatienter med videokameror
När en person drabbas av en stroke är tiden tills behandling kan sättas in avgörande. I Västra Götalandsregionen bedrivs ett projekt med uppkopplade videokameror i ambulanser. Metoden ska hjälpa ambulanspersonalen att göra en snabb bedömning av vilken typ av stroke som patienten har drabbats av och på så sätt kan rätt behandling påbörjas tidigare. 
> Mer

Håll ögonen på 
16 mars
Social innovation
Social Innovation Skåne arbetar med utveckling av sociala innovationer, bland annat produkter och metoder som kan möta samhällets utmaningar. En konferens arrangeras i Malmö för att påbörja arbetet med en framtida agenda för social innovation.
> Mer
23 mars
Framtidens metoder för innovativ ide- och konceptutveckling
Vinnova bjuder in till seminarium i Stockholm på temat hur framtidens metoder för innovativ idé- och konceptutveckling kan se ut. Seminariet hålls av tre forskare från Luleå tekniska universitet.
> Mer
Official Disclaimer: This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain confidental and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete the message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

Copyright © 2017 Roche AB, All rights reserved.


Du kan uppdatera dina inställningar eller avregistrera dig från detta brev.