Copy
KiK. Verbindende factor in bouwkwaliteit.

Omgevingswet en Wkb uitgesteld

De invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt vooruitgeschoven. De geplande ingangsdatum was 1 januari 2021. Eerder werd al de Omgevingswet uitgesteld. De twee wetten hebben een sterke onderliggende relatie. Dit schrijft minister Ollongren van BZK aan de Tweede Kamer. Zij streeft ernaar om vóór de zomer van 2020 een definitieve invoeringsdatum bekend te maken.
Lees meer

GWW-sector lijkt impact van Wkb te onderschatten

René de Kwaadsteniet, bestuurder van de KiKCampus, ontmoet veel mensen uit de bouw- en infrabranche. Ook van brancheverenigingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Uit de gesprekken maakt hij op dat de sector zich onvoldoende lijkt te realiseren dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ook voor hen geldt.
Lees meer

Coronavirus, ook KiK past zich aan

Het coronavirus grijpt om zich heen en treft velen over de hele wereld. Het kabinet heeft aangescherpte maatregelen gepresenteerd voor Nederland. Ook KiK past zich aan en neemt de volgende maatregelen.
Lees meer

ZiN Kwaliteitsborging tweede kwaliteitsborger met KiK-licentie

ZiN Kwaliteitsborging heeft de KiK-licentie verworven! Onlangs tekenden Ruud Verhagen, directeur ZIN Kwaliteitsborging en Ton Jans, directeur KiK, de overeenkomst (ieder op eigen locatie vanwege het coronavirus).
Daarmee is de organisatie de eerste kwaliteitsborger in 2020 die is toegelaten om het instrument KiK toe te passen in Wkb-proefprojecten. Een interview met Ruud Verhagen, directeur ZiN Kwaliteitsborging.
Lees meer

Jan Koers (Kiwa): ‘BRL 5019 praktisch en onmisbaar voor gekwalificeerde externe kwaliteitsborgers onder de Wkb’

“Gecertificeerd worden op grond van BRL 5019 (‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’) is een belangrijke meerwaarde voor gekwalificeerde externe kwaliteitsborgers en deskundigen in de bouw- en infrasector. Met het KOMO-procescertificaat op basis van BRL 5019 profileert u zich als onbetwiste specialist. En dus als een in alle opzichten preferente partij om mee te werken onder de Wkb.”
Lees meer

Pas KiK toe in uw proefproject

KiK is er klaar voor!

U weet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat in op 1 januari 2021. Deze wet verandert het bouwproces en stelt onder andere een kwaliteitsborger en een kwaliteitsborgingsinstrument verplicht. Voorlopig geldt de nieuwe wetgeving alleen voor gevolgklasse 1.

Lees meer
Schrijf u in voor de KiK-training ter voorbereiding op de Wkb!
Bent u opdrachtgever in bouw/infra, voorschrijver, bouwer, aanstaande kwaliteitsborger of werkzaam bij een afdeling Bouw- en Woningtoezicht? Bereid u dan optimaal voor op de Wkb met de KiK-training. De training bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk verdeeld over twee dagen.

U kunt nu inschrijven! 
Schrijf u in!
Altijd op de hoogte zijn? Volg ons op LinkedIn voor de laatste nieuwtjes.
Volg ons op LinkedIn