Copy
Kwaliteit voor de bouw herken je aan het KOMO-keurmerk

08-04-2020
KOMO en CI'en gaan (vooral online) door in coronacrisistijd!
De bouw- en infrasector heeft net als andere marktsectoren te maken met de gevolgen van het coronavirus. Niet alleen overheden en brancheorganisatie denken na over de beste aanpak, ook KOMO en haar certificatie-instellingen pakken de problematiek daadkrachtig op. Veilig werken en gezondheid staat daarbij voorop. In dit artikel brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Lees meer

Jan Koers (Kiwa): ‘BRL 5019 praktisch en onmisbaar voor gekwalificeerde externe kwaliteitsborgers onder de Wkb’

"Gecertificeerd worden op grond van BRL 5019 (‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’) is een belangrijke meerwaarde voor gekwalificeerde externe kwaliteitsborgers en deskundigen in de bouw- en infrasector."
Lees meer

Houtskeletbouw en Wkb: pilot onderzoekt ‘meenemen’ projectmatige eisen in KOMO-certificatie

“Onder de Wkb is de mogelijkheid om producten en bouwprocessen te kunnen inzetten die aantoonbaar voldoen aan het Bouwbesluit van wezenlijk belang. Het KOMO-certificaat levert vaak het bewijs."
Lees meer

QR-code certificaatgegevens toegevoegd aan Mijn KOMO

‘Mijn KOMO’ -het afgeschermde deel op de website van KOMO- is uitgebreid met de mogelijkheid om de QR-code te downloaden van de gegevens van uw certificaat. Deze kunt u gebruiken in uw communicatie. U toont daarmee onomstotelijk aan dat uw product of proces aan de KOMO-kwaliteitseisen voldoet.
Lees meer
Dirks Klimmaterialen heeft al bijna 14 jaar KOMO KlimKeur
Henk Dirks, directeur van Dirks Klimmaterialen zweert bij het KOMO KlimKeur®. Niet omdat het nou zou gemakkelijk is, maar omdat hij kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Het vraagt een lange adem om de kwaliteit op peil te houden. “Kwaliteit onderscheidt mij van de concurrent”, aldus Henk Dirks.
Lees meer

KOMO-certificaat ontsloten via 12Build

KOMO streeft ernaar samen te werken met diverse partijen om de vindbaarheid van KOMO-keurmerken en daarmee KOMO-certificaathouders te vergroten. Zeker nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 2021 ingaat en de bouwsector bewezen kwaliteit moet aantonen. Ook daarom werkt KOMO samen met 12Build, offerteplatform voor de bouw.
Lees meer

Digitalisering bouwsector op stoom met DigiDealGO-programma

De digitalisering en uitwisseling van relevante data is van het grootste belang om de opgaven van De Bouwagenda te bereiken. Daarvoor is veel meer effectiviteit en een verhoogde productiviteit nodig.
In het kader van DigiDealGO kwamen leden van het nieuwe platform voor het nationaal digitaliseringsprogramma van de gebouwde omgeving, de Bouw Digitaliserings Raad (BDR), kwamen samen met circa 40 ambassadeurs van DigiDealGO.
Lees meer