Copy
Klik hier om deze nieuwsbrief in de browser te bekijken.
Kwaliteit voor de bouw herken je aan het KOMO-keurmerk

22-03-2023

Eerste Kamer is eruit: Omgevingswet per 1 januari 2024

Na zes keer uitstel hield de markt zijn adem in voor de besluitvorming op 14 maart van de Eerste Kamer over de ingangsdatum van de Omgevingswet. “Dit besluit hadden we nodig. Het geeft de duidelijkheid waar de markt zo lang naar heeft uitgekeken", aldus Ton Jans. 
Lees meer

Cobouw kopt ‘Wkb-prestatieladder: gelijkwaardigheid van certificaten voor risicoreductie’

In de aanloop naar de Wkb ontwikkelt de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland (VKBN) de Wkb-prestatieladder. De Wkb-prestatieladder is een nationale, breed afgestemde leeswijzer zodat iedere kwaliteitsborger in Nederland op dezelfde manier de bestaande kwaliteitsregelingen kan hanteren ten behoeve van de risicoreductie tijdens het bouwen.
Lees meer

Aantoonbare kwaliteit voor hout

Bouwen met hout, het is niet meer weg te denken. Of het nu gaat om houten gevelelementen, dakkappellen, buitendeuren, dakconstructies of complete houten energiezuinige conceptwoningen.  Niet alleen vanwege zijn circulaire eigenschappen. Er zijn meer voordelen van bouwen met hout. Het KOMO-keurmerk helpt de houtbouw aan aantoonbare kwaliteit.
Lees meer

KOMO-innovatiecertificaten

Binnen de KOMO-systematiek bestaat de mogelijkheid tot het verstrekken van innovatiecertificaten. Maar wat is dat nu precies? En hoe verhoudt zich een KOMO-innovatiecertificaat tot een regulier KOMO-productcertificaat? Daarover blijkt onduidelijkheid te bestaan. Erik-Jan de Bont, operationeel manager bij Stichting KOMO, licht dit daarom toe.
Lees meer

Elphi Nelissen nieuwe voorzitter KKTC, vertrek van Jos Lichtenberg

De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC) heeft een nieuwe voorzitter. Elphi Nelissen neemt het stokje over van Jos Lichtenberg. Het voorzitterschap van de KKTC is een serieuze aangelegenheid. De KKTC toetst of een certificatieregeling van KOMO voldoet aan de eisen van KOMO en de afspraken die met de licentienemers (certificatie-instellingen die een licentieovereenkomst hebben met KOMO) zijn gemaakt. De aansluiting bij de regelgeving is daar onderdeel van. 
Lees meer

Kwaliteitsborging van ontwerpfase tot assemblage

Nederland staat voor een grote bouwopgave. Of die bouwopgave wordt gerealiseerd, hangt af van de aanpak. Lukt het de bouwsector om over te schakelen naar een industriële bouwmethode met een grote mate van standaardisering? In het licht van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft die omschakeling een zeer positief effect op het bouwproces. Tegelijkertijd maakt het proces van kwaliteitsborging een grote efficiëncyslag. 
Lees meer

KOMO-Wkb-procescertificaat voegt as-built-label toe aan reguliere KOMO-procescertificaat

U leest in dit artikel over de laatste KOMO-ontwikkelingen rondom certificering in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb): het KOMO-Wkb-procescertificaat. Met het KOMO-Wkb-procescertificaat zetten wij met een ‘as-built’-label de laatste puntjes op de ‘i’ van het reguliere KOMO-procescertificaat. 
Lees meer

‘Wkb is een gamechanger, verbetering van bouwkwaliteit kan niet snel genoeg gebeuren.’

Minister Hugo de Jonge heeft besloten de Omgevingswet (en daarmee de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Wkb) opnieuw met een half jaar uit te stellen tot 1 juli 2023 (inmiddels 1 januari 2024, red.). “We missen in de berichtgeving rondom het uitstel, en daarmee ook van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), toch de impact die dat heeft op de bouwwereld”, zegt Ton Jans directeur KOMO en KiK. Wij hebben een paar vragen voor hem.
Lees meer

Conceptueel bouwen kan woningbouw versnellen

Margriet Drijver is lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Vestia en interim directeur van woningcorporatie Woongroep Marenland én lid van de Raad van Toezicht van KiK. In BouwTotaal pleit zij voor conceptueel bouwen. De voordelen van conceptueel bouwen, ook wel geprefabriceerd bouwen of industriële woningbouw, zijn evident. Onderdelen van woningen industrieel op grote schaal produceren is minder arbeidsintensief, vermindert de kans op fouten en is goedkoper. Daarnaast zorgt geprefabriceerd bouwen voor minder milieubelasting dan het bouwen op locatie.
Lees meer

Groen KOMO-productcertificaat

Het vakblad De Aannemer heeft in zijn special Circulariteit aandacht voor het groene KOMO-productcertificaat  op basis van de BRL 7010. In het artikel vertellen Erik-Jan de Bont van KOMO en Robert Daamen van certificatie-instelling SKH wat dit betekent voor de aannemer en de markt. 
Lees meer

Wkb-prestatieladder

De Wkb-prestatieladder is een nationale geharmoniseerde werkwijze waarmee kwaliteitsborgers dezelfde waarde kunnen toekennen aan kwaliteitsregelingen (conformiteitsregelingen, certificaten) ongeacht met welk instrument voor kwaliteitsborging zij werken. 
Lees meer
Uw referentieproject op de KOMO-website?
Wij hebben de homepage van onze KOMO-website zodanig ingedeeld dat de referentieprojecten van KOMO-certificaathouders prominent in beeld komen. Zij doen mooi werk en wij willen hen graag een gezicht geven. Bent u KOMO-certificaathouder en wilt u met uw product/project op de site, laat het ons weten via ceciel.butterhoff@komo.nl. U hoeft er niet veel tijd aan te besteden, wij doen het werk. 
 
KOMO op LinkedIn en een aanvullende tip
Hier vindt u een kleine selectie van KOMO-bijdragen op LInkedIn
Oproep digiGO voor Open Space bijeenkomst
Op 14 april komen honderden doeners en denkers samen op de Hoge School in Den Haag rond de vraag Hoe gaan we met digitalisering zorgen voor versnelling van circulair industrieel bouwen? Dat gebeurt met een zogenoemde Open Space bijeenkomst. Een Open Space is een effectieve manier om problemen snel op te lossen. Een proces zonder vergaderstructuur, maar wel met een gezamenlijk doel of vraagstelling. De uitkomsten zijn vaak verrassend praktisch, haalbaar en in enkele gevallen laagdrempelig door te voeren. Organisatie is de BouwDelta, een grote groep enthousiaste koplopers (van ontwerpers tot en met bouwers, installateurs en mensen die werken bij kennisinstellingen) die in de gebouwde omgeving werken aan versnelling van digitalisering en innovatie. Aanmelden voor de gratis Open Space bijeenkomst kan via deze link