Copy
Kwaliteit voor de bouw herken je aan het KOMO-keurmerk

05-06-2019
Wkb aangenomen: bent u voorbereid?
De Eerste Kamer heeft de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 14 mei 2019 aangenomen! Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging is waarschijnlijk op 1 januari 2021 formeel van kracht. Wie dan in de pas wil lopen, moet zich nu al goed voorbereiden. KiK en KiKCampus helpen u daarbij.
Lees meer
KOMO-certificaat BRL 5029 biedt bouwers straks grote voordelen
Het KOMO-certificaat op grond van BRL 5029 biedt aannemers onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) grote voordelen”, zegt Bastiaan Benz, directeur van de certificatie-instelling SKG-IKOB in Geldermalsen. “Aannemers kunnen opdrachtgevers geld besparen doordat minder toezicht van de externe kwaliteitsborger nodig is. En tegelijk faalkosten beslissend verlagen.
Lees meer
Waarom certificeren voor KOMO nu meer loont dan ooit
Nederland krijgt een nieuw bouwstelsel. Andere wetgeving, die een stimulans is voor het toepassen van producten en bouwprocessen met vóóraf geborgde kwaliteit. De markt zal daarom objectief getoetste kwaliteit nog meer gaan honoreren. Niet in de laatste plaats omdat bouwbedrijven onder de nieuwe wetgeving een groot belang hebben bij de keuze voor kwalitatieve producten en processen. Certificeren voor KOMO loont nu dus meer dan ooit.
Lees meer
De bouw vraagt om kitten en lijmen met KOMO-keur
“De bouw vraagt om elastische kitten en lijmen die onder KOMO-keur geleverd worden. En waarbij dus het KOMO-keurmerk op de verpakking staat. Essentiële waarden worden aan de hand van monsters regelmatig door deskundigen getoetst. En dus krijg je als afnemer, zoals KOMO dat zelf zo mooi zegt, altijd kwaliteit zoals beloofd. Objectief vastgesteld en steeds opnieuw volgens de hiervoor opgestelde, officiële beoordelingsrichtlijn.”
Lees meer
DigiDealGO: digitalisering bouwsector beslissend versnellen
Vijfendertig organisaties bekrachtigden op 11 april jl. in Den Haag hun commitment aan DigiDealGO. DigiDealGO betekent: versnelde, sectorbrede afspraken over de uitwisseling, het eigenaarschap en de organisatie van data en informatie in de bouw. Afspraken die het mogelijk maken om gegevens rond het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten. KOMO is één van de deelnemende organisaties. Lees hier waarom en wat DigiDealGO bijdraagt aan De Bouwagenda.
Lees meer