Copy
Kwaliteit voor de bouw herken je aan het KOMO-keurmerk
Nieuwsbrief KOMO 
08-09-2020
KOMO anticipeert op marktontwikkelingen en veranderende wetgeving
Minister Ollongren stelde eind mei de nieuwe ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vast op 1 januari 2022. Een jaar extra tijd dus voor alle partijen in de bouw, ook voor KOMO. Een gesprek met Ton Jans, directeur KOMO.
Lees meer
KOMO-BRL’en weer opgenomen in STABU-catalogus
Ketenstandaard neemt vanaf september van dit jaar KOMO-beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) geleidelijk weer op in de STABU-systematiek. Daarmee worden de KOMO-(attest-met-)productcertificaten en KOMO-procescertificaten weer ontsloten. 
Lees meer

Nieuwe KOMO-BRL 5212-3 voor monumentenmarkt

De nieuwe KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) 5212-3 ‘Aanbrengen van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies op monumenten’ is een feit! Bij de ontwikkeling van deze BRL zijn ook de richtlijnen van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en van ERM geïncorporeerd en goedgekeurd
Lees meer

Bouwbelang - Wkb: waarom KOMO-certificaat meerwaarde levert

“De bouwer is verantwoordelijk voor de door hem verwerkte producten en de verwerking daarvan door onderaannemers. De toepassing van KOMO-gecertificeerde producten en processen geeft aantoonbare kwaliteit waarop de bouwer kan bouwen. Op die manier kunnen bouwbedrijven hun aansprakelijkheid managen”, zegt Jaco Uittenbogaard.
Lees meer

Samenstelling KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie gewijzigd

De KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC) is een onafhankelijke commissie en bestaat uit deskundigen uit de bouw en infra. De samenstelling van de KKTC is veranderd. KOMO verwelkomt drie nieuwe leden en neemt afscheid van een ander lid.
Lees meer 

Omgevingswet en Wkb uitgesteld

De invoering van de Wkb vooruitgeschoven wordt vooruitgeschoven naar 1 januari 2022. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft aan waarom.
Lees meer