Copy
Nieuwsbrief mei 2022 

Welkom bij de nieuwsbrief!

Welkom bij de 23e nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief aandacht voor twee masterclasses in Vlaanderen en voor een factsheet van CropEye over rassenkeuze van walnoten. Doel van het project FARM LIFE is om bij te dragen aan een klimaatbestendig Europa, door informatie te verzamelen en te delen, door het ontwikkelen en tonen van innovatieve adaptatietechnieken en door burgers, belanghebbenden en beleidsmakers bij elkaar te brengen. De nieuwsbrief verschijnt 11x per jaar en bereikt telkens zo’n 300 belangstellenden.

Uitnodiging minisymposium Agroforestry en Notenteelt 18 mei

Datum: 18 mei 2022

Tijd: alle masterclasses hebben twee rondes en duren telkens een uur:

15:00 uur    Masterclassronde 1
16:00 uur    Masterclassronde 2

Praktische planvorming agroforestry: Hoe kom je tot een plan? door Dyon Temming

Het startpunt van een ontwikkeling is het huidig bedrijfsmodel. Binnen de agroforestry worden verschillende categorieën onderscheiden zoals sylvoarable systemen (bomen in akkers), sylvopastorale systemen (bosbeweiding) en lijnvormige agroforestry elementen (windsingels en bufferstroken). In deze workshop laat Dyon zien welke afwegingen een boer kan maken m.b.t. het bedrijfsmatig functioneren, het landschappelijk effect en de planologische randvoorwaarden op je bedrijf. En het moet je liggen. 

Ontwerpen aan voedsellandschappen door Timo Cents

Stel je voor: je wilt jouw bedrijf geheel of gedeeltelijk omvormen naar een bedrijf met notenbomen. Het biedt op termijn de samenleving veel voordeel: productie van lokaal geteeld voedsel, kansen voor biodiversiteit en andere ecosysteemdiensten. Maar misschien wil je naast notenbomen nog verder verbreden, zoals een speelplek, een tiny house, een belevingstuin etc. Dan kun je niet zonder een samenhangende ruimtelijke visie opgesteld door een landschapsarchitect. Timo laat aan de hand van voorbeelden zien hoe krachtig zo’n visie kan zijn.

Inzichten van een agroforestry-ondernemer door John Heesakkers

John deelt zijn inzichten als ondernemer bij de implementatie van een zeer interessant en inspirerend agroforestry bedrijfsmodel. Hij heeft een 18 ha groot intercroppingsysteem met vruchtdragende bomen en struiken (o.a. noten en fruit) en andere veelbelovende eenjarige gewassen (snijmaïs, spelt, lupine, gras/klaver en pompoen). Daarnaast houdt hij op de bosboerderij zoogkoeien voor vlees en een mobiele kippenkar met legkippen die gedurende het jaar door het agroforestry-gedeelte beweegt. Dit is een mooi voorbeeld van een rationeel ontwerp met een zeer groot potentieel.

 

Verdienmodellen op bedrijfsniveau door Jacob Haalstra (Advisie-Agro) en Sebastiaan Masselink (Van Hall Larenstein)

Hoe identificeren we het verdienvermogen met Agroforestry? Welke stappen moet je nemen om te komen tot een verdienmodel? Tijdens deze workshop werken we van een brede naar een individuele aanpak. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: welke stappen kan ik zetten om te komen tot een werkend verdienmodel? Welke verdienmodellen zijn er? En wat kan het mij opleveren? Verschillende uitgewerkte voorbeelden worden met u besproken.

Op excursie 

Onder de pioniersboeren en de replicatorboeren bestaat de wens om binnenkort met elkaar een aantal bedrijven in het buitenland te bezoeken. Daartoe is geïnventariseerd waar de belangstelling naar uit gaat. Die belangstelling is heel divers, maar grosso modo gaat het om: verdienmodellen, de combinatie van gewassen en dieren, de verwerking van producten en het opstarten van agroforestry. De volgende stap bestaat uit het kiezen van bedrijven die kunnen beantwoorden aan deze belangstelling.

Food festivals en Fresh Markets 

Het project FARM LIFE  beoogt verschillende soorten festivals te organiseren, waaronder Food Festivals en Fresh Markets. Om goed te kunnen inspelen op de behoefte van de betrokken boeren vindt op dit moment overleg plaats over wat de festivals zouden moeten zijn en waar ze gehouden kunnen worden. De organisatie is erop gericht om deze zomer de eerste festivals te kunnen aanbieden. U leest er meer over in de komende nieuwsbrieven.

Publiciteit project FARM LIFE

We zouden graag zien dat we nog meer mensen met onze activiteiten bereiken dan we nu al doen. U kunt daarbij helpen! Deel de nieuwsbrief en de website met vrienden en bekenden en vraag of ze belangstelling hebben voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Een mailtje naar euridice.leyequienabarca@hvhl.nl is voldoende.

Vragenlijst voor studenten APCM
 

Dear Farm Life friends,

We are international master students of Agricultural Production Chain Management (APCM) at Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (VHL). We are conducting research on Chestnut Value Chain in the Netherlands. We kindly request you as a Dutch subscriber of Farm Life magazine to participate in this survey by providing your responses to the questions below before Sunday, 15th May 2022.  All responses will be treated with confidentiality and used for the sole purpose of the research.The questionnaire will take 5 - 10 minutes of your time.

Here's the link to the form "Questionnaire on Chestnut Value Chain Development in the Netherlands":

https://forms.office.com/r/4W5WziLkqb

Thank you!

Isaac Mupeta

Vlaams project Foodforward

De Operationele Groep FoodForward is een partnerschap tussen landbouwers, onderzoekers en andere facilitators. De focus ligt op voedselbossen als inspirerend en innovatief verdienmodel dat een breed gamma aan ecosysteemdiensten binnen een landbouwcontext kan genereren.

Zie verder

 

Inschrijven en uitschrijven voor de nieuwsbrief
Wilt u zich  uitschrijven voor de nieuwsbrief? Volg de instructies onderin de mail.


Inschrijven op onze website: www.farm-life.eu

Partners
Netwerkpartners
Facebook
Website
LinkedIn
The project Farming the Future – Building Rural Networks for Climate-Adaptive Agriculture - FARM LIFE – is co- funded by the LIFE Programme of the European Union under contract number LIFE17 CCA/ NL/000093

Disclaimer: Copyright © 2021 | farm-life.eu https://www.farm-life.eu/


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.