Copy

UITNODIGING bijeenkomst Verordening en nadere regels Jeugdhulp 2018
 

Uitnodiging bijeenkomst
Verordening en nadere regels Jeugdhulp 2018

 

voor de samenwerkende veertien gemeenten en de lokale teams
dinsdag 29 november 2016 van 10.00 tot
12.00 uur
stadhuis Amsterdam,
Amstel 1, De Rooszaal
 

Kom naar de bijeenkomst
Verordening en nadere regels Jeugdhulp 2018


De vernieuwde inkoop van de specialistische jeugdhulp in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland betekent dat elke gemeente vóór 1 januari 2018 haar verordening (en nadere regels) Jeugd dient te hebben aangepast. We nodigen je van harte uit mee te praten over een concept tekst voor de nieuwe verordening. Doel is te komen tot een zo breed mogelijk gedragen modeltekst als basis voor het opstellen van de nieuwe verordeningen en nadere regels Jeugdhulp door de afzonderlijke gemeenten.
 

Informatie
 

Kern van de verordening en nadere regels vormt de organisatie van de toegang. De belangrijkste afspraken hierover willen we zo veel mogelijk op eenzelfde manier vertalen in de gemeentelijke regelgeving van de veertien gemeenten. Hoe verankeren we het perspectiefplan, de rol van de lokale teams, het ondersteuningsprofiel en de intensiteit, zoals vastgelegd in de inkoopdocumenten, in de verordening en nadere regels? Het is belangrijk dat we hier op hoofdlijnen - in de verordeningen - dezelfde keuzes maken, zodat aanbieders zo min mogelijk met verschillende procedures per gemeente te maken krijgen.
 

Voor wie?


Deze uitnodiging is gestuurd naar beleidsadviseurs, juristen en backofficemedewerkers van de veertien gemeenten uit de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Ook medewerkers lokale teams die betrokken zijn bij de toegang tot specialistische jeugdhulp zijn zeer welkom. We verzoeken u een vertegenwoordiger uit het lokale team mee te nemen. De bijeenkomst is niet bedoeld voor vertegenwoordigers van de jeugdhulpaanbieders (omdat zij nog in de aanbestedingsprocedure zitten). Zij zullen in een later stadium (begin 2017) worden betrokken.
 

Programma

10.00 – 10.15    Toelichting op de modeltekst verordening en nadere regels
10.15 – 10.45    Verhelderingsvragen n.a.v. de modeltekst
10.45 – 11.15    Reactie op de modeltekst: wat moet anders?
11.15 – 11.45    Reactie op de modeltekst: wat moet erbij?
11.45 – 12.00    Vervolg: hoe verder?

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Verordening.
 
MELD JE AAN
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. 

Copyright © 2016 Jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw gegevens aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp