Copy
Addendum administratieprotocol | Conversie | Privacy wetgeving

Nieuwsbrief Regionale Specialistische Jeugdhulp

Mei 2018
In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het addendum administratieprotocol dat in is gegaan per 1 mei, de afronding van regionale conversie en de regionale bijeenkomst afgelopen 12 april.

Overigens verschijnt de nieuwsbrief vanaf nu maximaal één keer per maand en alleen wanneer er relevante nieuwsberichten zijn. Voor actuele nieuwsberichten kunt u ook kijken op de nieuwspagina van Zorgomregioamsterdam.nl.

Vriendelijke groet namens het Regionale Ondersteuningsteam,
Nicole Hendriksma

Addendum administratieprotocol ingegaan op 1 mei 2018

Per 1 mei is het addendum op het administratieprotocol ingegaan. Het betreft de te gebruiken tijdeenheid bij het declareren van duurzame trajecten. Tijdens het verwerken van de eerste declaraties over 2018 is namelijk een onvolkomenheid aan het licht gekomen binnen het administratieprotocol. Dit is besproken met de technische ondersteuning binnen de regio en een aantal jeugdhulporganisaties. Deze gesprekken hebben geresulteerd in het addendum op de huidige versie van het administratieprotocol. Alle gecontracteerde jeugdhulporganisaties zijn hierover per mail geïnformeerd. Het addendum kan een aanpassing veroorzaken binnen de administratie van zowel gecontracteerde jeugdhulporganisaties als de veertien regiogemeenten. Bekijk het addendum >>>

Ontwikkeling nieuwe versie administratieprotocol
Naast de publicatie van het addendum werkt de regio tegelijkertijd aan een reguliere nieuwe versie van het administratieprotocol. Dit addendum loopt vooruit op de aangepaste versie zoals die komende zomer gepubliceerd wordt. De inhoud van het addendum zal dan ook terug keren in deze versie van het administratieprotocol.

Documenten regionale bijeenkomst 12 april online

Op 12 april vond de eerste brede inhoudelijke bijeenkomst van 2018 plaats voor alle gecontracteerde jeugdhulporganisaties in segment B en segment C. De bijeenkomst was in het Planetarium, Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst zijn  thema’s behandeld die uit de vragen van jeugdhulporganisaties en gemeenten afgelopen maanden naar voren kwamen. Op Zorgomregioamsterdam.nl staan alle presentaties en verslagen. Bekijk documenten >>>

Nieuwe privacy-wet en huisvesting kwetsbare gezinnen in JONG rond Amstel en Zaan

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacy-wet is uiteraard ook van toepassing op alle jeugdhulporganisaties in Nederland. In het nieuwe magazine JONG rond Amstel en Zaan staat een artikel over de AVG, onder andere met tips, praktijkverhalen en het AVG 10-stappenplan. Verder staat in deze editie het thema Huisvesting Kwetsbare Gezinnen centraal. Wat is JONG >>> of direct naar het magazine >>>

Regionale conversie afgerond

In de overgang van de nieuwe werkwijze zijn zowel jeugdhulporganisaties als de regio druk bezig geweest met de conversie. Na het aanleveren van alle aangeleverde overzichten van jeugdhulporganisaties, is de regionale conversie afgerond in mei 2018. In de meeste gevallen vraagt de conversie lokaal nog om verdere uitwerking. Dit verloopt tussen de lokale gemeenten en de specifieke jeugdhulporganisaties. Voor vragen over de conversie kunt u contact opnemen met de desbetreffende backoffice van de gemeente.

Voor de Jeugd Dag op 5 november

Op maandag 5 november vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in de Westergasfabriek Amsterdam. De dag wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut, de VNG, en de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid & Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op deze dag komen beleidsambtenaren, bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg- en onderwijsprofessionals, raadsleden, gezinnen en jeugd bij elkaar. Onder andere om kennis en informatie te vinden én delen, pittige discussies te voeren en om inspiratie op te doen. Tot en met 25 mei is het mogelijk om een voorstel in te dienen voor een workshop of activiteit. Lees meer >>>

Nieuwe documenten op Zorgomregioamsterdam.nl

Recentelijk zijn de volgende documenten online gekomen op Zorgomregioamsterdam.nl: Alle documenten van de regio zijn te downloaden op de documenten en toolkit pagina.

Snel naar...

Uitschrijven nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich ten alle tijden uitschrijven. Onderaan elke nieuwsbrief kunt u klikken op 'afmelden voor deze nieuwsbrief', of stuur een mail naar info.zorgomregio@amsterdam.nl onder vermelding van  uitschrijven nieuwsbrief. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om de nieuwsbrief te sturen.
Heeft u een vraag of opmerking? Neem contact op!
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. 

Copyright © 2018 Jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw contactgegevens hier aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp