Copy
Nieuws over de inkoop en veranderingen in de regionale jeugdhulp.
 

NIEUWSBRIEF #1

Oktober 2016
Beste lezer,

Dit is de nieuwsbrief over de inkoop en transformatie in de specialistische jeugdhulp in de regio Amsterdam - Amstelland en Zaanstreek - Waterland. U ontvangt deze omdat u bekend bent als zakelijke relatie bij de samenwerkende gemeenten. Mogelijk ontving u van ons eerder nieuwsflitsen of voortgangsberichten. Deze worden met dit nieuwe nieuwsbulletin vervangen.

Indien u de nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Wilt u op de hoogte blijven, dan hoeft u niets te doen. Eventueel kunt u uw contactgegevens controleren. Dan kunnen wij u gericht uitnodigen voor bijeenkomsten en trainingen.

Kent u collega's die ook graag deze nieuwsbrief willen ontvangen? Stuur deze mail dan door. Aanmelden kan hier.

Hartelijk dank.

Aanbesteding 2018: Alle binnen de termijn gestelde vragen zijn beantwoord


Donderdag 6 oktober heeft de gemeente alle vragen, horende bij de aanbesteding specialistische jeugdhulp 2018 - die tot en met 23 september 2016 via de vragen en antwoorden module van Negometrix zijn gesteld - van een antwoord voorzien op Negometrix.com. Op 23 september sloot de termijn van vragenstellen. De gemeente zal vragen die na 23 september 2016 zijn gesteld niet lezen en niet beantwoorden. Aanbieders kunnen zich nog inschrijven voor deelname aan de aanbesteding tot 20 oktober, 14.00 uur. 

Lees verder

Voorbereiding op de nieuwe werkwijze

Gemeenten, verwijzers, aanbieders. Allemaal gaan we ons voorbereiden op de verdere vernieuwing van de jeugdhulp in onze regio. Vanaf 1 januari 2018 werken we in de jeugdhulp niet meer met producten of programma’s, maar gaat het om het behalen van resultaten. Daarbij gaan we, nog meer dan voorheen, onder andere uit van het perspectief van het gezin. Hoe gaan we ons hierop voorbereiden? Een team van medewerkers uit de veertien regiogemeenten hebben plannen gemaakt en zijn al flink aan de slag.

Lees op onze website over de vernieuwing van de jeugdhulp, de plannen van de projectorganisatie en meer over de werkgroepen.

VNG Berichtenapp gratis beschikbaar

Snel, makkelijk en veilig Jeugdzorgberichten versturen en ontvangen.

De VNG Berichtenapp voor iWmo en iJeugd is sinds juli beschikbaar. Deze applicatie maakt het ook voor kleine(re) zorgaanbieders en gemeenten zonder softwareoplossing mogelijk om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJw. De gemeenten uit Regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek- Waterland moedigen het gebruik van deze App van harte aan.

Lees meer hierover op onze website en op de site van de VNG.

Social return
Drie verhalen ter inspiratie
 

“Onwetendheid en onbekendheid speelt een belangrijke rol in de leefwereld van de LVB-er. We verzorgen daarom extra preventieve voorlichting en workshops.” - Hüseyin Kayapinar. Perspectief GZ

Lees ook de interviews met
Pieter Bijkerk, Jeugdbescherming Regio Amsterdam: “We zijn recent ook gestart met jobcarving. Het is een puzzel en een zoektocht.” en
Jos van Berkel, Parnassia Groep: “Het is een succes, al kost de begeleiding best veel tijd.”
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. 

Copyright © 2016 Jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw contactgegevens hier aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp