Copy
Implementatie Jeugdhulp 2018 | Aanbestedingen | Conversie | SPIC | Vraag & antwoord

Nieuwsbrief Regionale Specialistische Jeugdhulp

augustus 2017
Het zomerreces komt ten einde. Ondanks de vakantieperiode zijn de afgelopen weken weer stappen gezet met betrekking tot de implementatie van de specialistische jeugdhulp 2018. In deze nieuwsbrief leest u over de actualiteiten, updates en geplande bijeenkomsten.

Vriendelijke groet namens het Regionale Ondersteuningsteam,
Nicole Hendriksma

Aanbestedingen dyslexie en segment B

Momenteel zijn er twee actuele aanbestedingen voor de specialistische jeugdhulp 2018:
 • De tweede aanbestedingsronde voor specialistische jeugdhulpaanbieders Segment B start op 4 september 2017. Door mee te doen aan de aanbesteding kunnen jeugdhulpaanbieders zich contracteren voor 2018. Daarnaast hebben aanbieders die al gecontracteerd zijn voor 2018 de mogelijkheid zich, indien gewenst, voor extra profielen in te schrijven. De aanbesteding sluit op 4 oktober. Lees meer >>>
   
 • Op 11 september aanstaande sluit de aanbesteding voor dyslexie. Het betreft de inkoop van diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED) bij kinderen in de leeftijd van 7 – 13 jaar. Deze is op 7 juli 2017 van start gegaan. Meer informatie >>>

Conversie

Om op 1 januari 2018 te starten met de vernieuwde specialistische jeugdhulp is het noodzakelijk dat de indicaties van huidige cliënten die ook in 2018 jeugdhulp nodig hebben, worden omgezet naar de administratieve afspraken van 2018. Dit proces wordt 'conversie' genoemd. Hierbij staat zorg-continuïteit voorop en dat het gezin/jeugdige zo min mogelijk merkt van de vernieuwde werkwijze. 

De belangrijkste twee onderdelen uit de conversie-strategie zijn:
 1. Bestaande cliënten met een duurzaam profiel die ook na 1 januari 2018 langdurige ondersteuning krijgen worden zoveel als mogelijk ‘overgezet’ naar het nieuwe stelsel op basis van een SPIC: de segment, profiel en intensiteit-combinatie.
 2. Voor de cliënten met een niet-duurzaam profiel wordt de in 2018 resterende ondersteuning afgekocht door de gemeente. Dit voorkomt dat een grote groep cliënten inhoudelijk moet worden omgezet naar een nieuwe SPIC, en dat gedurende 2018 met twee administraties moet worden gewerkt.
Inmiddels hebben de aanbieders die zowel in 2017 als 2018 gecontracteerd zijn een uitvraag ontvangen om de duurzame cliënten over te zetten naar SPIC. Uitgezonderd zijn de vrijgevestigden en groepspraktijken, en de uitvraag voor niet-duurzame cliënten. Deze uitvragen volgen nog. Bekijk de pagina over conversie >>> of de veel gevraagd >>> voor meer informatie.

Belangrijke data en bijeenkomsten

 • 4 september – start tweede aanbestedingsronde Segment B
 • 11 september – aanbesteding dyslexie sluit
 • 21 september – informatiebijeenkomst en Meet&Greet voor alle gecontracteerde aanbieders van 2018
 • 4 oktober – aanbestedingsronde Segment B sluit
Meer informatie over de bijeenkomsten staat op de website.

Hulplijn voor vrijgevestigden en groepspraktijken

Vanuit de regio is er een 'hulplijn' beschikbaar gesteld. Deze is per direct beschikbaar. Jannet Denekamp, medewerker Backoffice Jeugd, zal contact opnemen met alle vrijgevestigden en groepspraktijken om vragen over het berichtenverkeer te beantwoorden. Heeft u als vrijgevestigde of medewerker bij een groepspraktijk een vraag? Neem dan contact op met Jannet. Bekijk de contactgegevens >>>

Perspectiefplan, administratieprotocol en SPIC

In juli is het definitieve perspectiefplan op de website gepubliceerd. Zo hebben alle betrokkenen ruim de tijd om te oefenen met de nieuwste versie. In het perspectiefplan legt het gezin vast welke resultaten zij willen halen met de inzet van jeugdhulp. Download het perspectiefplan van de website en lees aanvullende informatie over uitgangspunten, kanttekeningen en bijbehorende uitleg. De introductie in het perspectiefplan zal overigens naar aanleiding van de uitkomsten van het oefenen tekstueel nog worden aangepast, de inhoud van het perspectiefplan blijft dezelfde. Naar het perspectiefplan >>> 

Het administratieprotocol beschrijft hoe de administratieve processen in 2018 gaan verlopen. Op de website is een pagina over het administratieprotocol aangemaakt waar de recentste versie te vinden is. Ter ondersteuning verschijnen hier later deze maand procesplaten die het berichtenverkeer toelichten. Het administratieprotocol >>>


SPIC - de segment, profiel, intensiteit-combinatie. Per 1 januari 2018 is dit een dagelijks begrip. Lees op de website over de uitleg van alle drie de onderdelen. Hier worden de 11 profielen, het verschil tussen de intensiteiten duurzaam en niet-duurzaam, en de drie segmenten toegelicht. Naar SPIC >>>

Cliëntervaringsmonitor 2016: ruime voldoende aan jeugdhulp, wel aandachtspunten

Ouders en jeugdigen geven een ruime voldoende voor de hulp die ze hebben ontvangen in de regio. Wel zijn er aandachtspunten. Dit blijkt uit de jaarlijkse Cliëntenervaringsmonitor over 2016, uitgevoerd in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Eenmaal in contact met een hulpverlener, zijn ouders en jeugdigen (cliënten) overwegend positief over de wijze waarop gewerkt wordt en het resultaat van de geboden hulp. Voorafgaand aan de ondersteuning wisten ze echter niet goed waar ze terecht konden met problemen. Bekijk de uitkomsten en het volledige rapport >>> en lees hoe de vernieuwingen 2018 aansluiten bij de uitkomsten van het rapport.

Documenten en toolkit jeugdhulp 2018

 • In de zomer is de 'veel gevraagd' webpagina geactualiseerd. Bekijk bijvoorbeeld de nieuwe vragen en antwoorden over conversie, of de aangevulde hoofd- en onderaannemerschap.
 • De pagina documenten en toolkit is verder aangevuld. Inhoudelijke documenten over de nieuwe werkwijze zijn opgenomen in het overzicht. De toolkit geeft inzicht in handige communicatiematerialen. Zowel voor professionals en aanbieders in de jeugdhulp. Heeft u nog een toevoeging? Stuur een email.
Heeft u nog opmerkingen, tips of verzoeken? Laat het ons weten
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. 

Copyright © 2017 Jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw contactgegevens hier aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp