Copy
Implementatie Jeugdhulp 2018 | MULTIsignaal | Hulpmiddel

Nieuwsbrief Regionale Specialistische Jeugdhulp

november 2017
Met de laatste maand van 2017 in het vooruitzicht, is het tijd voor verdieping. Tijdens de bijeenkomst op 13 november (voor gecontracteerde aanbieders segment B en C), was dit merkbaar. De gesprekken en gestelde vragen zijn gedetailleerder. Een goed teken; het betekent dat we allemaal bezig zijn met de puntjes op de i te zetten. Sandra Tax, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Zaanstad, vroeg tijdens de plenaire afsluiting of mensen spanning voelen. Sommigen knikten heftig ja, anderen minder. De boodschap is: zolang de zorgcontinuïteit voorop staat, komen we er wel.

Vriendelijke groet namens het Regionale Ondersteuningsteam,
Nicole Hendriksma

Hulpmiddel stappenplan voor aanbieders segment B

De regio heeft een handig stappenplan ontwikkeld voor alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders segment B. In dit middel staan stappen en tips om een aanbieder te helpen op 1 januari gereed te zijn voor de vernieuwde werkwijze. Naar het stappenplan >>>

Ikzoekjeugdhulp.nl: aanbieders vullen eigen pagina

Momenteel wordt ikzoekjeugdhulp.nl vernieuwd. Op ikzoekjeugdhulp.nl krijgen alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders een eigen pagina, waarop zij basisinformatie geven over hun werkwijze, specialismen en meer. Aanbieders kunnen zelf hun pagina vullen. Om dit te doen ontvangen alle gecontracteerde aanbieders eind november een uitnodiging om zich te registreren op de website en een login aan te maken. Het verzoek is om binnen twee weken na ontvangst van de uitnodiging, de basisinformatie te plaatsen op ikzoekjeugdhulp.nl. Daarna is het altijd nog mogelijk om de informatie aan te vullen en te wijzigen. Vanaf 1 januari is de vernieuwde versie ikzoekjeugdhulp.nl online, zowel voor ouders en jongeren als professionals.

Verwijsindex MULTIsignaal

De verwijsindex is een instrument uit de Jeugdwet en een belangrijk hulpmiddel voor onder andere vroegsignalering. Het geeft een professional de gelegenheid zichzelf in een vroeg stadium – wanneer er alleen nog zorgen zijn – zichtbaar en vindbaar te maken als betrokkene bij een jeugdige. Hierdoor komen professionals met elkaar in contact als zij over dezelfde jeugdige een signaal afgeven. In de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland heet de verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam. Deze regionale verwijsindex, waarin de veertien regiogemeenten samenwerken, is gekoppeld aan de landelijke verwijsindex.
Meer over MULTIsignaal >>>
 

Webinar: veranderingen specialistische jeugdhulp

Wat is de rol van de hoofdaannemer, gecertificeerde instelling, de professional en de gemeente? Dit wordt besproken in de vierdelige webinarreeks, ter voorbereiding op de vernieuwde werkwijze 2018. De webinarreeks is georganiseerd door drie gecertificeerde instellingen Jeugdbescherming regio Amsterdam, William Schrikker Groep en Leger des Heils voor hun professionals. Zij stellen de webinars nu gratis beschikbaar voor alle jeugdhulporganisaties in de regio tot februari 2018. Vraag een inlogcode en wachtwoord aan, en kijk de webinars terug. Meer informatie >>>

Overeenkomsten dyslexiezorg ondertekend

De gemeenten uit de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben gezamenlijk overeenkomsten gesloten met achttien aanbieders van dyslexiezorg 2018 en verder. De dyslexiezorg sluit aan bij de werkwijze in de regionale specialistische jeugdhulp 2018 en verder. Een symbolische ondertekening door de directeuren Jeugd van de veertien gemeenten en de directeuren van dyslexie aanbieders vond op feestelijke wijze plaats op 15 november 2017. Lees verder >>>

Regionaal Administratieplatform i.p.v. Regioportaal

Het Regionaal Administratieplatform (RAP) ondersteunt gecontracteerde jeugdhulporganisaties bij het administratieve proces. In het RAP krijgen de organisaties inzicht in de SPIC productcodes, vastgestelde tarieven en de actuele status van de administratieve afhandeling van hun cliënten. Het RAP vervangt het gedeeltelijk het Regioportaal. Deze zal gefaseerd worden vervangen. Meer informatie >>>

Vernieuwd magazine JONG rond Amstel & Zaan

Binnenkort verschijnt het vernieuwde magazine Jong Rond Amstel en Zaan. Het magazine valt bij veel gecontracteerde jeugdhulporganisaties, lokale teams en gemeenten op de mat en is voor en door professionals.  In JONG rond Amstel & Zaan is er aandacht voor de vernieuwingen van de jeugdhulp in de regio Amsterdam-Amstel & Zaanstreek- Waterland met interviews, verhalen en achtergronden. De redactie is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en de instellingen. Meer informatie >>>

Interview VNG met contractmanagers regio en vrijgevestigden: "We zijn lerend met elkaar bezig"

Onlangs verscheen op de VNG website een artikel waar twee contractmanagers van de regio, en twee vrijgevestigden en tevens bestuurders van de AKJP020 (een vereniging voor vrijgevestigde BIG-professionals) met elkaar het gesprek aangaan. "Welke punten in de samenwerking beschouwen jullie als verbeterpunten?" Naar het interview >>>

Nieuwe documenten op zorgomregioamsterdam.nl

Snel naar...

Heeft u een vraag of opmerking? Neem contact op!
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. 

Copyright © 2017 Jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw contactgegevens hier aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp