Copy
Implementatie Jeugdhulp 2018 | Bijeenkomst 21-9 | Inschrijfrondes

Nieuwsbrief Regionale Specialistische Jeugdhulp

september 2017
Afgelopen donderdag 21 september vond een regionale bijeenkomst plaats voor gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en lokale teams. Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat de implementatie leeft onder de bezoekers; iedereen is volop en actief bezig. Komende maanden kunnen we samen de verdiepingsslag maken, zodat we op 1 januari 2018 gereed zijn voor de vernieuwde werkwijze.

In deze nieuwsbrief een verslag van de bijeenkomst, conversie-uitvraag, het geaccordeerde convenant woonplaatsbeginsel en meer.

Vriendelijke groet namens het Regionale Ondersteuningsteam,
Nicole Hendriksma

Bijeenkomst 21 september

Afgelopen donderdag kwamen gecontracteerde aanbieders (segment B en C) en lokale teams samen in het Planetarium te Amsterdam. Met maar liefst 250 bezoekers was dit een groot succes! Vooral de meet&greet tussen aanbieders en lokale teams was druk bezocht. Beide partijen gingen het gesprek met elkaar aan, zowel om kennis uit te wisselen als het bestaande netwerk te vergroten. Bekijk het sfeerverslag, documenten en presentatie >>>

Openstaande inschrijfronde segment B

De tweede inschrijfronde voor specialistische jeugdhulpaanbieders Segment B is gestart op 4 september 2017 en sluit 4 oktober aanstaande. Door mee te doen aan de inschrijfronde kunnen jeugdhulpaanbieders zich contracteren voor 2018. Daarnaast hebben aanbieders die al gecontracteerd zijn voor 2018 de mogelijkheid zich, indien gewenst, voor extra profielen in te schrijven. Lees meer >>>

Uitvraag conversie

Afgelopen maand hebben aanbieders die zowel in 2017 als 2018 gecontracteerd zijn een uitvraag ontvangen om de duurzame cliënten over te zetten naar een Segment Profiel Intensiteit Combinatie (SPIC). Dit is onderdeel van de conversie, een administratieve handeling tussen aanbieders en gemeenten. In de hulp die de cliënten ontvangen verandert niets.
De eerste resultaten zijn binnen, deze worden op dit moment geanalyseerd door de werkgroep Conversie. Omdat er uit de analyse bij diverse aanbieders verschillen naar voren komen, gaat de werkgroep een aantal aanbieders benaderen om te kijken welke afwegingen zij hebben gemaakt bij hun inschatting.
Naast de uitvraag duurzaam, is onlangs ook de uitvraag niet-duurzaam aan aanbieders verstuurd. Tenslotte krijgen medio oktober ook de vrijgevestigden en groepspraktijken een uitvraag voor niet-duurzame en duurzame cliënten. Meer informatie over conversie >>>

Belangrijke data en bijeenkomsten

  • 4 oktober – aanbestedingsronde Segment B sluit
  • Medio november brede bijeenkomst voor gecontracteerde aanbieders segment B en C, meer informatie volgt later op de website.

Akkoord convenant woonplaatsbeginsel

De regio is afgelopen 13 september akkoord gegaan met het convenant woonplaatsbeginsel. De VNG heeft alle jeugdregio’s recent het verzoek gedaan om dit convenant te ondertekenen. Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering en de levering van jeugdhulp. Lees verder >>>

Update ikzoekjeugdhulp.nl

Deze zomer hebben professionals van lokale teams en aanbieders samen met de regio een ontwerp ontwikkeld voor de website ikzoekjeugdhulp.nl. De geleverde suggesties hebben tot het nieuwe ontwerp geleid. Ikzoekjeugdhulp.nl heeft per 1 januari 2018 als doel om zowel verwijzers als gezinnen/jeugdigen te helpen bij het vinden van passende jeugdhulp. Alle gecontracteerde aanbieders 2018 worden op de website opgenomen.

Jeugdhulp belangrijk onderdeel Prinsjesdagstukken

In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die op Prinsjesdag 2017 als onderdeel van de Rijksbegroting naar de Tweede Kamer is gestuurd, is jeugdhulp een belangrijk onderwerp. Aan het doel van de decentralisatie, wordt door gemeenten hard gewerkt aan ‘lokaal maatwerk, zodat zorg en ondersteuning aansluiten bij wat mensen daadwerkelijk nodig hebben.’ Er zijn al veel goede voorbeelden waar de zorg, laagdrempelig en dichtbij de cliënt wordt aangeboden. Lees verder >>>

Procesbeschrijving berichtenverkeer

Om het jeugdhulpproces inzichtelijk te maken, hebben de regio's procesbeschrijvingen ontwikkeld die in grove lijnen de administratieve interactie tussen verwijzer, gecontracteerd jeugdhulpaanbieder en backoffice van gemeente inzichtelijk maken. Deze illustreren onder andere welke stappen er worden doorlopen, bijvoorbeeld de uitgevoerde controles door gecontracteerde aanbieders en de backoffice van de gemeente. Bekijk de beschrijving hier >>>

Hulplijn voor vrijgevestigden en groepspraktijken

Vrijgevestigden en groepspraktijken zijn de afgelopen weken benaderd vanuit de regio, om vragen te beantwoorden over het berichtenverkeer. Inmiddels heeft het merendeel een telefoontje ontvangen. Heeft u als vrijgevestigde of medewerker bij een groepspraktijk zelf een vraag, neem dan contact op >>>

Snel naar...

Heeft u nog opmerkingen, tips of verzoeken? Neem contact op!
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. 

Copyright © 2017 Jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw contactgegevens hier aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp