Copy
   Regionale Jeugdhulp juli 2019
 
Nieuwsbrief Programma Transformatie Jeugd
 
Het programma Transformatie Jeugd heeft als doel alle kinderen gezond, veilig en zo thuis mogelijk op te laten groeien. Een ambitie die vraagt om een andere manier van werken, organiseren en leren door alle professionals op het gebied van jeugdhulp. Om onze ambitie te verwezenlijken , ontwikkelen we nieuwe werkwijzen en starten we met negen projecten die bijdragen aan een verbetering van het dagelijks leven van het kind, de jongere en de ouders.

Voorwoord


Het is op het moment schaken op vele borden binnen het programma. Dat is boeiend en het is van belang goed te overzien wat de stappen zijn die we zetten. De projecten zijn heel verschillend, met de één zijn we nog in de verkennende fase zoals Onderwijs - Jeugdhulp en bij een ander project zoals 'Gezinsaanpak bij GGZ problematiek' worden de voorstellen al concreter.
Fantastisch is de kickoff die op 17 juni plaatsvond voor het project Effectieve Jeugdbescherming. Er wordt een nieuwe werkwijze uitgedacht en ontwikkeld waaraan de bestuurders in de jeugdhulp zich ook echt hebben gecommitteerd. Dat noem ik lef tonen! Het feit dat dit project is aangemerkt als landelijke pilot vanuit het ministerie van Justitie &Veiligheid is grote winst omdat het op deze manier kan zorgen voor structurele veranderingen. En misschien wel in de wet- en regelgeving.
Verder krijgt communicatie een grotere plek, delen en leren projectleiders van elkaar, gaan we data benutten om te monitoren en kijk ik er naar uit om samen met ouders en jongeren te gaan werken in het programma. En ik ga er vanuit dat er altijd weer nieuwe ideeën en uitdagingen zijn die we binnen het programma kunnen oppakken.

Alvast een fijne zomer!

Groet,
José Vianen Programmamanager 

Waar staan we met...
Project #3 Afbouw JeugdzorgPlus


Vanuit de ambitie om kinderen gezond, veilig en zo thuis mogelijk op te laten groeien, zijn er negen projecten gestart. Gezamenlijk geven ze de transformatie vorm. Dit keer staat project drie "Afbouw JeugdzorgPlus" centraal.


We willen heel graag manieren vinden om dwang en drang te reduceren – wetende dat de ‘harde hand’ uiteindelijk niet gaat helpen. Het project Afbouw JeugdzorgPlus is in maart 2019 van start gegaan met een verkenning en ontwikkeling van een plan van aanpak.
 
lees verder

Kickoff pilot
Project #7 Effectieve aanpak Jeugdbescherming


Op 17 juni vond de kickoff plaats van de project effectieve aanpak Jeugdbescherming op een mooie locatie die de Raad van de Kinderbescherming voor het nieuwe team beschikbaar heeft gesteld.
 
De professionals van de organisaties ontmoeten elkaar voor het eerst, zij zullen het team gaan vormen die de nieuwe werkwijze gaat ontwikkelen. De Kick-off was een kennismaking met elkaar, met de projectleider Janneke van Eijck en de begeleider Mirjam Coret maar vooral een statement van de bestuurders naar de professionals dat zij achter hen staan en hen aanmoedigen out of the box te denken en alle mogelijke middelen te bedenken en in te zetten om tot nieuwe dingen te komen.

Terugblik op ontwerpsessie van 16 mei

Project #2 Veiligheid & zo thuis mogelijk

 
Wat is de urgentie om een kind uit huis te plaatsen? Hoe loopt dit proces? Wat gaat goed en wat moet beter? Welke partijen zijn betrokken bij analyse en uitvoering? Welke experts hebben interessante informatie om te delen? Wat zijn inspirerende voorbeelden? Welke rol speelt data/ technologie of welke rol kan het spelen? Deze vragen en meer kwamen de ontwerpbijeenkomst op 16 mei. Professionals van verschillende organisaties gingen die dag met elkaar aan de slag.  Hoe kijken deelnemers terug op deze sessie? Een aantal vertellen.

Simone Hordijk, gedragswetenschapper, 10 voor toekomst, Leger des Heils
“Ik ben blij met deze bijeenkomst. Fijn dat we met elkaar bedenken hoe we het gaan aanpakken. Dat niet ieder voor zich iets gaat doen. Er is nu ruimte om samen invulling te geven aan dit project. Ook is het goed om kennis te delen met elkaar. Zo hoorde ik bijvoorbeeld dat er ook parttime pleegzorg is. Waar ik me zorgen om maak? Ja, dat is toch de financiering. Dat hoor ik ook om me heen”.
 
lees verder

Onder de aandacht..

Kijk op www.zorgomregioamsterdam.nl voor meer informatie
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. 

Copyright © 2019 Jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw contactgegevens hier aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp