Copy
Implementatie Jeugdhulp 2018 | Conversie | ikzoekjeugdhulp.nl

Nieuwsbrief Regionale Specialistische Jeugdhulp

oktober 2017
Langzaamaan kunnen we beginnen met aftellen; over twee maanden starten wij gezamenlijk met de nieuwe werkwijze specialistische jeugdhulp 2018. In deze nieuwsbrief leest u onder meer over de inspiratiebijeenkomst voor gemeenten uit andere regio's, het oefendocument Segment C voor verwijzers en professionals, en een update over conversie en ikzoekjeugdhulp.nl.

Vriendelijke groet namens het Regionale Ondersteuningsteam,
Nicole Hendriksma

Update conversie

De conversie wordt met grote zorgvuldigheid door jeugdhulporganisaties en gemeenten uitgevoerd. Op 25 oktober zijn twee uitvragen verstuurd naar vrijgevestigden en groepspraktijken. Het gaat om de administratieve omzetting van bestaande duurzame cliënten naar een Segment Profiel Intensiteit Combinatie (SPIC), plus de afkoop van niet duurzame cliënten. Gemeenten willen de vrijgevestigden en groepspraktijken voldoende tijd geven om de administratieve omzetting van hun cliënten goed te regelen. Vandaar dat de deadline voor de ingevulde uitvraag 19 januari 2018 is.

Overige gecontracteerde jeugdhulporganisaties kregen al eerder uitvragen voor deze groepen cliënten. Het merendeel heeft hierop gereageerd. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd tussen gemeenten en de betreffende jeugdhulporganisaties. De inzendingen voor de uitvraag rond de afkoop van niet-duurzame ondersteuning, worden door een externe accountant gecontroleerd. Jeugdhulporganisaties ontvangen hierover een persoonlijk bericht. Meer informatie over conversie >>>

Oefendocument jeugdhulporganisaties segment C

Om vast te oefenen met casussen, indeling in segment, profiel en intensiteit en het vinden van een selectie van passende jeugdhulporganisaties, is er een oefendocument segment C voor verwijzers en jeugdhulporganisaties. Het geeft een overzicht van de gecontracteerde jeugdhulporganisaties segment C, met bijzonderheden en uitleg per gecontracteerd profiel en intensiteit. De teksten zijn door de jeugdhulporganisaties aangeleverd. Vanaf januari zijn alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders te vinden via de vernieuwde en gebruiksvriendelijke jeugdhulpwijzer ikzoekjeugdhulp.nl. Lees meer en bekijk het oefendocument >>>

Ikzoekjeugdhulp.nl in ontwikkeling

Ikzoekjeugdhulp.nl helpt per 1 januari 2018 zowel verwijzers als gezinnen/jeugdigen bij het vinden van passende jeugdhulp. Alle gecontracteerde jeugdhulporganisaties krijgen een eigen pagina, waarop zij onder andere informatie over hun werkwijze en specialismen kunnen opnemen. De website wordt naar verwachting in december opgeleverd, rond die tijd ontvangen alle organisaties een bericht wanneer en hoe zij hun eigen pagina compleet kunnen maken. Het oefendocument segment C kan tot die tijd gebruikt worden door professionals en verwijzers.

Belangrijke data en bijeenkomsten

  • 13 november – Bijeenkomst voor alle gecontracteerde aanbieders segment B en C
  • 30 november - Bijeenkomst voor nieuw gecontracteerde jeugdhulpaanbieders segment B
Bekijk voor meer informatie de website.

Inspiratiebijeenkomst voor andere gemeenten

Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 11 oktober, in de Burcht van Berlage, gaf de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland een kijkje in de werkwijze resultaatgericht inkopen. De bijeenkomst diende ter inspiratie voor andere regio’s die bezig zijn met een soortgelijk jeugdhulp traject, of nog gaan starten. De aanwezigen wisselden veel informatie uit en stelden kritische vragen aan elkaar. Maar bovenal was iedereen behulpzaam; alle regio’s willen hetzelfde resultaat bereiken, en de jeugdhulp binnen hun regio zo goed mogelijk regelen. Bekijk verslag >>>

Pilots en trainingsdagen voor lokale teams

De afgelopen tijd volgden lokale teams trainingsdagen en startten een aantal gemeenten met pilots. We spraken met de gemeenten Zaanstad, Waterland en Landsmeer over hun ervaringen. Lees meer >>>

Snel naar...

Heeft u nog opmerkingen, tips of verzoeken? Neem contact op!
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. 

Copyright © 2017 Jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw contactgegevens hier aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp