Copy
Vernieuwd administratieprotocol | Kerngroep | Backoffice overleg

Nieuwsbrief Regionale Specialistische Jeugdhulp

Juli 2018
In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het vernieuwde administratieprotocol, de vierde inschrijfronde jeugdhulp segment B en de steekproef van de Verklaring Omtrent het Gedrag bij kleinere jeugdhulpaanbieders.

De de nieuwsbrief verschijnt maximaal één keer per maand en alleen wanneer er relevante nieuwsberichten zijn. Voor actuele nieuwsberichten kunt u ook kijken op de nieuwspagina van Zorgomregioamsterdam.nl.

Vriendelijke groet namens het Regionaal Ondersteuningsteam,
Melissa Frederik
- Procesmanager Regionaal ondersteuningsteam

Vernieuwde versie administratieprotocol

Per 19 juli is het vernieuwde administratieprotocol ingegaan. De aangebrachte wijzigingen zijn ter verduidelijking op de voorgaande versie 1.10, met als doel om de processen tussen jeugdhulpaanbieders en regiogemeenten efficiënter te laten verlopen. Deze aangepaste versie heeft geen proceswijzigingen voor jeugdhulpaanbieders en regiogemeenten tot gevolg. Klik hier voor meer informatie en de belangrijkste wijzigingen op een rij. Het vernieuwde administratieprotocol is te vinden op deze pagina >>>

Maandelijks overleg kerngroep jeugdhulp

De kerngroep jeugdhulp komt maandelijks samen om te overleggen over knelpunten, trends en ontwikkelingen in het regionale jeugdhulpstelsel. De kerngroep pakt thema's op waarbij verdieping en uitwerking nodig is, zoals: wat betekent werken met het stelsel in de praktijk, waar lopen we tegenaan, wat gaat niet en wel goed voor gezinnen? Terugkerende vragen worden opgenomen op de Veelgevraagd pagina; stelselvragen die verdere uitwerking behoeven, worden via besluitvorming opgepakt. Meer weten over de vertegenwoordigers in de kerngroep en hoe u een agendapunt kunt inbrengen? Klik hier >>>

Driewekelijks backoffice overleg

Elke drie weken vindt het regionale backoffice-overleg plaats. Tijdens dit overleg bespreken backoffice-medewerkers (zowel van regiogemeenten als jeugdhulporganisaties) de kwesties die in de dagelijkse uitvoering van administratieve werkzaamheden naar voren komen. Gezamenlijk formuleren zij oplossingen die voor alle betrokken partijen werkbaar zijn binnen de huidige kaders.

Aansluiten overleg
Zowel backoffice-medewerkers van de regiogemeenten als gecontracteerde jeugdhulporganisaties zijn van harte welkom om aan te sluiten. Voor meer informatie (eerstvolgende overleg, agenda, uitwerking, of aandragen kwesties) neemt u contact op met het Regionaal Ondersteuningsteam.

Steekproef Verklaring Omtrent het Gedrag

Vorige week hebben alle kleine gecontracteerde jeugdhulpaanbieders van de regio een brief ontvangen over de controle op de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). In deze brief staat vermeld dat de regiogemeenten hebben besloten om steekproefsgewijs de VOG’s bij de kleinere jeugdhulpaanbieders op te vragen. De regio doet dit omdat zij formeel de opdrachtgever zijn. De gemeente Amsterdam is door alle veertien regiogemeenten gemandateerd om deze steekproef uit te voeren. Lees meer >>>

Vierde inschrijfronde segment B start 4 september

Op 4 september start de vierde inschrijfronde voor specialistische jeugdhulp segment B. Deze inschrijfronde verschilt niet van de voorgaande inschrijfronden en is gebaseerd op de oorspronkelijke inkoopdocumenten met bijlagen. De inschrijfronde sluit op 4 oktober 2018 om 17.00 uur. Wilt u meedoen? Vergeet niet de bewijsstukken tijdig aan te vragen. Meer informatie >>>

Binnenkort meer informatie over Sturen op Resultaat op Zorgomregioamsterdam.nl

De jeugdhulp in de regio is ingekocht op basis van het gewenste resultaat van de jeugdige. Om de effectiviteit van de jeugdhulp continu te vernieuwen en verbeteren, is Sturen op Resultaat een belangrijk onderdeel. De afgelopen periode heeft de regio dit verder uitgewerkt, in samenwerking met jeugdhulporganisaties, brancheorganisaties en gezinnen/jeugdigen. Zoals: op welke onderdelen vindt resultaatmeting plaats en waar moeten meetinstrumenten aan voldoen? Binnenkort verschijnt meer informatie over Sturen op Resultaat op Zorgomregioamsterdam.nl.

Nieuw JONG magazine, thema: 'Help, het is zomer!'

Deze maand is het nieuwe nummer van het magazine JONG rond Amstel en Zaan verschenen. In deze editie staat het thema "help, het is zomer!" centraal. Het gaat onder andere over probleempleinen, summerschool en vakantiepleegzorg. Daarnaast leest u over mobility mentoring, het perspectiefplan en meer. Direct naar het magazine >>>

Nieuwe documenten op Zorgomregioamsterdam.nl

Recentelijk zijn de volgende documenten online gekomen op Zorgomregioamsterdam.nl: Alle documenten van de regio zijn te downloaden op de documenten en toolkit pagina.

Snel naar...

Uitschrijven nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich ten alle tijden uitschrijven. Onderaan elke nieuwsbrief kunt u klikken op 'afmelden voor deze nieuwsbrief', of stuur een mail naar info.zorgomregio@amsterdam.nl onder vermelding van  uitschrijven nieuwsbrief. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om de nieuwsbrief te sturen.
Heeft u een vraag of opmerking? Neem contact op!
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. 

Copyright © 2018 Jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw contactgegevens hier aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp