Copy
Nieuws over de inkoop en veranderingen in de regionale specialistische jeugdhulp.
 

NIEUWSBRIEF #2

Februari 2017
Deze nieuwsbrief gaat over de voorbereidingen naar een vernieuwde werkwijze in de jeugdhulp. U heeft de nieuwsbrief moeten missen gedurende de periode van aanbesteding regionale specialistische jeugdhulp. De aanbesteding is nu in een afrondende fase.
 

Grote opkomst bij symbolische ondertekening contracten segment B
 

Vrijdag 27 januari 2017 zijn in het stadhuis van Amsterdam op symbolische wijze de contracten regionale specialistische jeugdhulp 2018 voor segment B ondertekend door jeugdhulpaanbieders en de veertien wethouders uit de regio Amsterdam – Amstelland en Zaanstreek – Waterland. Wethouder Kukenheim van Gemeente Amsterdam feliciteerde namens de veertien samenwerkende gemeenten alle jeugdhulpaanbieders met deze mijlpaal en bedankten hen voor hun actieve medewerking. De opkomst was hoog en de stemming opperbest.

Lees hier verder het sfeerverslag en persbericht, en bekijk de foto’s.
De inkoopdocumenten en een overzicht met aanbieders segment vindt u hier.
 

Implementatie regionale specialistische jeugdhulp 2018


De voorbereidingen op de vernieuwde werkwijze in de regionale specialistische jeugdhulp zijn flink op stoom. De aanbesteding regionale specialistische jeugdhulp 2018 is in een afrondende fase. Segment B jeugdhulpaanbieders hebben inmiddels de raamovereenkomsten getekend. In maart ondertekenen segment C aanbieders de contracten.

Ondertussen bereiden de regionale werkgroepen middelen voor ter ondersteuning van de implementatie binnen de gemeenten zoals een modelverordening voor gemeenten, een introductie- en trainingsprogramma voor medewerkers in de toegang, een model perspectiefplan en een algemene presentatie en infographic over de nieuwe werkwijze (gereed en online vanaf half maart).

In de volgende artikelen vindt u meer informatie vanuit het regionale implementatieteam. In de loop van dit jaar zal de nieuwsbrief ook berichten over ervaringen uit de veertien gemeenten.

Kijk hier voor een samenvatting over de vernieuwing in de regionale specialistische jeugdhulp vanaf 2018
 

Gemeentelijke implementatiemanagers


Om binnen de veertien gemeenten de implementatie regionale jeugdhulp 2018 goed te laten verlopen, zijn per gemeente implementatiemanagers aangewezen. Voor vragen over de implementatie binnen uw gemeente, kunt u bij hen terecht. Voor vragen over (lopende) contracten en het daarbij horende administratieve inkoopproces kunt u contact opnemen met het regionaal ondersteuningsteam.
 
klik hier voor de namen van implementatiemanagers per gemeente.

Introductiebijeenkomsten en trainingen


Voor alle medewerkers van lokale teams, gecertificeerde instellingen, en overige medewerkers die betrokken zijn in de toegang tot jeugdhulp, starten vanaf half maart introductiebijeenkomsten over de specialistische jeugdhulp vanaf 2018. Daarna volgen voor dezelfde groep verschillende trainingen.
 
Lees verder

Perspectiefplan


Een werkversie van het perspectiefplan is vastgesteld door de directeuren van de veertien samenwerkende gemeenten op 7 december 2016.
 
Lees verder en bekijk het perspectiefplan.

Modeltekst Verordening en nadere regels jeugdhulp 2018


De modeltekst Verordening en nadere regels jeugdhulp 2018 is bijna gereed. Op 1 maart wordt deze voorgelegd aan de directeuren jeugd van de veertien gemeenten. Daarna wordt de model verordening op onze website geplaatst.

Alle veertien gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland dienen hun Verordening en nadere regels jeugd vóór 1 januari 2018 aan te passen in het kader van de nieuwe inkoop van de regionale specialistische jeugdhulp. In de verordening staan de jeugdhulpvoorzieningen beschreven en hoe inwoners daar toegang toe krijgt.  

Op 29 november is de regionale modeltekst besproken tijdens een bijeenkomst voor gemeenten en lokale teams. Lees het verslag
 
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. 

Copyright © 2017 Jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw contactgegevens hier aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp