Copy
Conferentie | Ikzoekjeugdhulp.nl | Factsheets

Nieuwsbrief Regionale Specialistische Jeugdhulp

Januari 2018
Na intensieve voorbereidingen is 1 januari is de vernieuwde werkwijze jeugdhulp van start gegaan. Graag vieren we deze mijlpaal samen met u op de conferentie jeugdhulp 2 februari aanstaande. Wees er snel bij, u kunt zich aanmelden tot en met dinsdag 30 januari. Verder leest u in deze nieuwsbrief over de vernieuwde website ikzoekjeugdhulp.nl en een oproep aan aanbieders om de eigen organisatiepagina nog in januari compleet te maken, zodat u vindbaar bent op de website. 

Heeft u vragen? Wilt u iets weten? Kijk hier per thema waar u terecht kunt met uw vraag. We helpen u graag verder!

Vriendelijke groet namens het Regionale Ondersteuningsteam,
Nicole Hendriksma

Conferentie regio jeugdhulp 2 februari - laatste kans om u aan te melden!

Op vrijdag 2 februari 2018 organiseren de 14 samenwerkende gemeenten op het gebied van jeugdhulp in de regio de conferentie: Jeugdhulp, het resultaat telt! Graag vieren we dan samen de start van de volgende fase in de decentralisatie jeugdhulp. Jeugdhulpaanbieders, verwijzers, artsen, partners uit het onderwijs, cliëntenorganisaties, gemeenten en andere betrokkenen, zijn van harte welkom om met elkaar in gesprek te gaan.
Aan het eind van de middag zal Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn ervaring met en visie op het domein jeugd met ons delen.
De conferentie is in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en start om 13.30 uur. Bekijk hier het programma en meld u aan! Aanmelden kan tot en met 30 januari.

Trefwoorden en gebruikersoverleg ikzoekjeugdhulp

De vernieuwde website van ikzoekjeugdhulp.nl staat per 1 januari online. Deze website dient als hulpmiddel bij het vinden van de juiste jeugdhulpaanbieder, zowel voor verwijzer als ouders en jongeren.
 
Trefwoorden
Ikzoekjeugdhulp.nl maakt gebruikt van trefwoorden (specialismen) om het zoeken te vereenvoudigen. Achter de schermen klikt u de voor uw relevante trefwoorden aan. Hierop  kunnen mensen jeugdhulporganisaties vinden. Om niets uit te sluiten, brengen we bij alle trefwoorden de  synoniemen in kaart en koppelen deze aan elkaar. Een overzicht van deze basislijst met  trefwoorden en synoniemen is hier te vinden. Synoniemen zijn niet zichtbaar op de website maar worden wel gebruikt door de zoekfunctie. Mist u iets? Laat het ons weten.
 
Gezocht: deelnemers gebruikersoverleg ikzoekjeugdhulp
Voor het verbeteren van de website zoeken we een aantal vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders die samen met gemeenten en gezinnen circa twee keer per jaar het gebruik van de site willen bespreken en een verdere ontwikkeling willen vormgeven. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden per mail. Nb: indien veel aanbieders zich aanmelden, maken wij een selectie om de verschillende doelgroepen te vertegenwoordigen.

Aanbieders: vul z.s.m. uw pagina in op ikzoekjeugdhulp

Alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben op ikzoekjeugdhulp.nl een eigen pagina. Een groot deel van de aanbieders heeft haar pagina al ingevuld. Bent u er nog niet aan toegekomen om de pagina voor uw organisatie in te vullen? Dan willen we u verzoeken dit zo snel mogelijk te doen en om te starten met de contactgegevens. Dit helpt de verwijzers en andere jeugdhulporganisaties erg bij hun dagelijkse werk. Meer informatie over ikzoekjeugdhulp.nl >>>

Veelgevraagd uitgelicht: moet een onderaannemer gecontracteerd zijn door de regio?

Nee, een onderaannemer hoeft niet gecontracteerd te zijn door de regio. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de inzet van hulp en heeft de vrijheid de onderaannemer te kiezen die het beste past bij de ondersteuningsbehoefte. De onderaannemer dient te vallen binnen de kaders van de Jeugdwet en te voldoen aan de kwaliteitseisen die de wet daarbij stelt aan jeugdhulpverleners. Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer om dit te controleren en te weten wat er bij de onderaannemer gebeurt. Dat kan bestaan uit: zicht op kwaliteit die wordt geleverd binnen een casus, tot het zicht op een gezonde bedrijfsvoering (continuïteit). Het is een nieuwe taak van de hoofdaannemer om dit goed in te vullen. Let wel op, de hoofdaannemer is nooit hoofdelijk aansprakelijk voor de geleverde inzet van de onderaannemer, mits de hoofdaannemer heeft voldaan aan de eisen uit de jeugdwet (bestaande jurisprudentie). Een uitwerking van de eisen uit de Jeugdwet vindt u in het kwaliteitskader Jeugd. Meer informatie over hoofd- en onderaannemerschap >>>

Nieuwe documenten op zorgomregioamsterdam

Snel naar...

Heeft u een vraag of opmerking? Neem contact op!
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. 

Copyright © 2018 Jeugdhulp regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren aanpassen?
U kunt uw contactgegevens hier aanpassen of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp