Copy
Koersflits week 11
View this email in your browser

Het Moreel Kompas

Zorg vanuit het hart | De patiënt centraal | Een gezonde organisatie | Innovatie en creatie
Zelfsturing, zelforganisatie en de rol van de Raad van Toezicht

Zelforganisatie en zelfsturing zijn organisatieprincipes die in de zorg momenteel erg populair zijn. Maar wat is nu precies het verschil tussen beide en hebben deze principes invloed op de taakuitoefening van de Raad van Toezicht?
 
Lees verder
Thuiszorg: geen overeenkomst en tóch overgang van een onderneming
 
Organisaties die huishoudelijke hulp verlenen (thuiszorg) zoeken naarstig naar mogelijkheden om de kwaliteit en continuïteit van hun dienstverlening te verbeteren. Sommige organisaties nemen het moeilijke besluit om te stoppen met het verlenen van thuiszorg. Waardoor een dilemma ontstaat. Want hoe moet het verder met hun cliënten?
 
Een voorbeeld van hoe het niet moet lezen we in het vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant van 3 oktober 2016. Daar dacht de thuiszorginstelling te kunnen stoppen en de werkzaamheden over te laten aan de opvolger. Dat kan wel, maar dan niet zonder het respecteren van de rechten van de thuiszorgwerknemers.
 
Ook wanneer partijen geen overeenkomst sluiten om de activiteiten aan de opvolger over te dragen is er tóch sprake van een overgang van een onderneming, zoals bedoeld in artikel 7:662 BW. Met als gevolg dat de opvolger de arbeidsovereenkomsten van de werknemers moet accepteren.
 
Lees verder
Genoeg regels om disfunctionerende zorgbestuurders aan te pakken, aldus Minister. Maar... regels helpen niet

Met haar brief van 13 februari 2017 aan de Tweede Kamer heeft Minister Schippers duidelijk gemaakt dat zij het niet nodig acht om aanvullende maatregelen te nemen tegen disfunctionerende bestuurders in de care sector. De brief ziet op bestuurders in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ.
 
De brief is door ambtenaren zorgvuldig geschreven. Het geeft een opsomming van de civielrechtelijke, strafrechtelijke en publiekrechtelijke mogelijkheden om slechte bestuurders aan te pakken. Maatregelen die variëren van ontslag tot een bestuursverbod voor maximaal vijf jaar. Kortom: het ministerie hecht eraan te benadrukken welke regels er zijn en welke nieuwe regels eraan komen. Voldoende regels, dus. Business as usual.
 
Maar het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur gebeurt niet aan de hand van regels. Daarvoor is iets anders nodig. Waaronder kwetsbaar gedrag, een drang tot dialoog en het sturen op vertrouwen. Onderwerpen die centraal staan in de nieuwe Zorgbrede Governancecode. Onderwerpen die op ons terrein liggen. ZorgopKoers.
 
Brief Minister Schippers
Zorgbrede Governancecode 2017: ZorgopKoers helpt
 
Met ingang van 1 januari is de Zorgbrede Governancecode 2017 van kracht. De transitie van regelgedreven naar waardengedreven toezien is hiermee ingezet. Sturen op gedrag en cultuur is voortaan leidend. “Open en integer’, ‘verantwoord en transparant’ en ‘lerend en zelfreinigend’ zijn enkele termen die door de IGZ en NZa gebezigd worden om de code te verduidelijken en inhoud te geven. Maar wat betekent dit nu in de praktijk voor raden van toezicht en de organisatie waarop zij toezien?

ZorgopKoers helpt raden van toezicht, bestuurders en hun organisaties deze uitdagingen aan te gaan.

Geïnteresseerd, lees verder. 
Lees verder
 

Het Moreel Kompas


ZorgopKoers handelt vanuit de volgende overtuigingen.
 
Zorgpartijen die bewust en expliciet koersen op hun morele kompas zijn in staat integraal hoge kwaliteit te leveren.

Patiëntbeleving en kwaliteit in de zorg worden steeds meer leidend voor de patiënt, de zorgverlener, de zorginstelling en de verzekeraar.

De huidige signalen en richtlijnen vanuit de overheid versterken deze richting.

De passie van de zorgprofessional staat op spanning met regelstromen en bureaucratie.

 


ZorgopKoers voor U


Zorg vanuit het hart
 
De passie van de zorgprofessional als motor gebruiken | De gewenste cultuur schetsen en borgen | Ruimte voor de professional scheppen | De voordelen van veerkracht en aanpassingsvermogen gebruiken

De patiënt centraal

Weten waarop de patiënt uw organisatie beoordeelt | Ontleden verband tussen genezing en verzorging | Weten wat diens naasten belangrijk vinden | Borgen betrokkenheid patiënt en naasten

Een gezonde organisatie

Zich oprecht willen verantwoorden | Juiste balans tussen vandaag en morgen | Nagaan wanneer toepassingen wél of niet voldoen | Ontleden paradox tussen geest en letter van de wet

Innovatie en creatie
 
Innoveren | Creëren | Samen met de medewerker en de patiënt | Essentieel voor de zorg van morgen

 
 
 
Vind jij Koersflits interessant. Klik hieronder om te delen.
Share
Tweet
Forward
Share
ZorgopKoers
Copyright © 2017 ZorgopKoers B.V., Alle rechten voorbehouden.


update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2017 ZorgopKoers B.V., All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp