Copy
Koersflits week 43
View this email in your browser
Wij menen er goed aan te doen u op de hoogte te houden. Mocht u hierop geen prijs stellen, onze excuses. U kunt zich op Koersflits afmelden door hieronder te klikken.

Versterking invloed cliënten binnen de zorg

 

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) wordt binnenkort gewijzigd. Eind september is het ambtelijk ontwerp van het voorgestelde wetsontwerp open gesteld voor internetconsultatie. 
 
Hoofdlijn van de nieuwe Wmcz is dat cliëntenraden in plaats van een verzwaard adviesrecht instemmingsrecht krijgen voor onder meer de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Indien de bestuurder geen instemming krijgt van de cliëntenraad dat moet hij de lastige route bewandelen van het verkrijgen van toestemming van een commissie van vertrouwenslieden. Het instemmingsrecht zal de invloed van cliënten versterken.
 
De nieuwe Wmcz zal ook nieuwe taken creëren voor het IGZ. Onder meer zal het IGZ erop toezien dat er sprake is van goed werkende cliëntenraden binnen instellingen. Grotere zorginstellingen moeten een gelaagd systeem van cliëntenraden inregelen.
 
De nieuwe Wmcz sluit aan bij het rapport van het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg over gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars. Het rapport bevat een pleidooi voor veelzijdigheid bij het inregelen van cliëntmedezeggenschap. Jammer is dat het rapport sterkt leunt op het juridische onderscheid tussen zeggenschap en medezeggenschap. Voor goed functionerende cliëntenmedezeggenschap, waarbij de behoeften en belangen van cliënten centraal staan, is meer nodig dan nieuwe regels.
 
Meer weten over de nieuwe regels? Klik hieronder en ga naar onze website voor onze analyse en aanbevelingen.

ZorgopKoers
Henry Goverde

ZorgopKoers: Ontwerp Wmcz 2017

Het Moreel Kompas

ZorgopKoers handelt vanuit de volgende overtuigingen.
 
Zorgpartijen die bewust en expliciet koersen op hun morele kompas zijn in staat integraal hoge kwaliteit te leveren.

Patiëntbeleving en kwaliteit in de zorg worden steeds meer leidend voor de patiënt, de zorgverlener, de zorginstelling en de verzekeraar.

De huidige signalen en richtlijnen vanuit de overheid versterken deze richting.

De passie van de zorgprofessional staat op spanning met regelstromen en bureaucratie.

 


ZorgopKoers voor U

Zorg vanuit het hart
 
De passie van de zorgprofessional als motor gebruiken | De gewenste cultuur schetsen en borgen | Ruimte voor de professional scheppen | De voordelen van veerkracht en aanpassingsvermogen gebruiken

De patient centraal

Weten waarop de patiënt uw organisatie beoordeelt | Ontleden verband tussen genezing en verzorging | Weten wat diens naasten belangrijk vinden | Borgen betrokkenheid patiënt en naasten

Een gezonde organisatie

Zich oprecht willen verantwoorden | Juiste balans tussen vandaag en morgen | Nagaan wanneer toepassingen wél of niet voldoen | Ontleden paradox tussen geest en letter van de wet

Innovatie en creatie
 
Innoveren | Creëren | Samen met de medewerker en de patiënt | Essentieel voor de zorg van morgen

 
 
 
ZorgopKoers
Copyright © 2016 ZorgopKoers B.V., Alle rechten voorbehouden.


update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp