Copy
Koersflits week 24 | 2017/7
Het Moreel Kompas
Zorg vanuit het Hart | De Cliënt Centraal | Een Gezonde Organisatie | Innovatie en Creatie

Zelforganisatie en de rol van de cliëntenraad

Als derde blog in het vierluik over zelforganisatie wil ik graag ingaan op de rol van de cliëntenraad en de mogelijke wijzigingen in deze rol door de introductie van zelforganisatie. Na de eerdere blogs  “Zelfsturing, zelforganisatie en de rol van de Raad van Toezicht” en “Zelforganisatie: waar haakt de medewerkster af” staat nu dus de cliënt en meer specifiek diens vertegenwoordigend orgaan binnen de organisatie centraal.

Lees verder...

Jan Verdonk

Wmcz 2017: kritiek op ambtelijk ontwerp terecht?

Cliëntmedezeggenschap gaat gepaard met passie. Begrijpelijk. Er is kritiek op het ambtelijke ontwerp voor de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2017. Bij het lezen van de kritiek bekroop mij het gevoel dat, over het versterken van de positie van de cliënt binnen de zorgsector, wél heel erg gedacht wordt vanuit de regel. Is de kritiek terecht?

Lees verder...

Henry Goverde

Hoe gaat het?

Een klein vraagje, een wereld van verschil, ook voor een toezichthouder of een bestuurder. De waarde van informele informatie wordt nog onderschat of de weg ernaartoe ligt nog te gevoelig. Neem initiatief om dit pad verder te verkennen. Het loont de moeite.

Lees verder...

Ger Haan

Congresagenda

Uit de ruime keuze aan congressen in de komende periode willen wij uw aandacht vragen voor deze interessante congressen en seminars:

Wij wensen u veel plezier en nieuwe inzichten als u een van deze congressen bezoekt.

ZorgopKoers
Zorg vanuit het Hart | De passie van de zorgprofessional als motor gebruiken | De voordelen van veerkracht en aanpassingsvermogen gebruiken
De Cliënt Centraal | Weten waarop de cliënt uw organisatie beoordeelt | Ontleden verband tussen genezing en verzorging
Een Gezonde Organisatie 
Zich oprecht willen verantwoorden  |  Nagaan wanneer toepassingen wél of niet voldoen
Innoveren & Creëren  | Samen met de medewerker en de patiënt | Essentieel voor de zorg van morgen
Vind jij Koersflits ook voor anderen interessant? Klik hieronder om te delen.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2017 Dispicio B.V. Alle rechten voorbehouden.


E-mail: info@zorgopkoers.nl
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp