Copy
Nooit uitgelezen!
BO!NK Theater bestaat 10 jaar en dat vieren wij!

Hoe? We staan stil en blikken terug op een dynamisch decennium als theatermakers. Steeds meer krijgen wij het besef dat het hebben en houden van focus een thema is voor ons.

Wat betekent focus? Hoe ziet focus voor ons als organisatie eruit? En wat bedoelen wij met focus op de vloer?

Daarom is het thema van deze nieuwsbrief FOCUS.

Behind-the-scenes: Bestuursapp van BO!NK Theater

Margo: Idee, zullen we voortaan een themagerichte nieuwsbrief doen?

Sven: Ja… ik krijg meteen ideeën!

Dirk: Eens, waar dacht je zelf aan, lief?

Margo typt bericht…

Dirk: Ik kom er zo aan btw, nog even langs de AH :O

Margo: Kan je dan nog een stokbrood meenemen?

Sven:-speelt spelletje terwijl hij wacht op Dirk-

Dirk: Wil je bruin of wit?

Margo: Wit. Pindarotsjes zijn ook lekker.

Claudia: FOCUS

Sven: Wat heb ik gemist?

Focus voor de komende 10 jaar

Met 10 jaar BO!NK Theater willen we niet alleen maar terugkijken. Het vraagt ook om vooruit te kijken. Wat gaan wij de komende 10 jaar doen? Op 19 oktober hebben wij een teamdag gehouden. Tijdens deze dag hebben wij gekeken naar de komende jaren. Wat zijn de kernkwaliteiten van de theaterschool en de stichting? 

Met de docenten, bestuursleden en vrijwilligers samenkomen vergt planning. Noem het focus. En focus was ook het doel van deze teamdag. Als groep hebben wij gekeken naar de kracht van BO!NK Theater als theaterschool & productiehuis, maar ook van de individuen die vanuit passie en professie theater maken. Vanuit eigen waarden werd onderzocht welke kwaliteiten BO!NK Theater heeft en uitstraalt, maar minstens net zo belangrijk - wat belangrijk is om in de toekomst nog meer te profileren.
Wat maakt BO!NK Theater zo uniek in wat zij doet?

Na een dag waarin iedereen zichzelf, maar ook de anderen beter heeft leren kennen, is een mooie basis gelegd voor een meerjarenplan. Het eerste gefocuste actiepunt is het samenvoegen van de Theaterschool VOF met de Stichting Theaterproducties. Met de oprichting van één overkoepelende stichting hopen wij focus te krijgen, gericht op samenwerking in en met de gemeente, naast een grotere (online) zichtbaarheid en financiële ondersteuning.

Heeft u affiniteit met theater en wilt u meedenken en uw expertise met ons delen, als extern adviseur of eventueel bestuurslid? Wij komen graag met u in contact. Voor meer informatie kunt u mailen naar margo@boinktheater.nl

Hoe oefen je focus?

Focus is het concentreren van je aandacht op één ding, terwijl je andere dingen negeert. In theater kan je dit ook vertalen naar ‘in het moment zijn’, geen aandacht hebben voor het publiek en enkel het spel telt op dat moment. Tijdens het repeteren moet je naast focus hebben op jezelf en het spel ook nog de regisseur in de gaten houden. Dit noem je een ‘lijntje openhouden met de regisseur’. Een regisseur kan spelaanwijzingen geven die je dan direct moet opvolgen. Als je steeds afgeleid raakt, is het lastig om weer in je spel te duiken met focus. Focussen is geen vaardigheid die we wel of niet meekrijgen bij onze geboorte, maar iets wat je kan oefenen. Daarom trainen we focus iedere les, vaak als opwarming. Hier twee oefeningen, die je ook thuis, op school of op het werk met elkaar kunt doen;

Tellen om de beurt (concentratie)
Iedereen in de groep doet z’n ogen dicht. Het is de bedoeling dat je samen met elkaar tot 20 telt. Elk getal wordt door één iemand uitgesproken. Niemand weet wie het volgende getal zal zeggen. Zodra er twee of meerdere personen tegelijk een getal zeggen, begin je weer bij 1. Je probeert het net zo lang tot je bij 20 bent.

De lift (concentratie)
Laat vier deelnemers in een rijtje naast elkaar staan. Zij staan 'in de lift'. Op een gegeven moment gaat de liftdeur open en zijn zij op de goede etage. Dit kun je aangeven door ‘ping’ te roepen. Ze stappen precies tegelijk uit de lift, door allemaal een stap naar voren te zetten. Ze kunnen daarna nog een aantal stappen naar voren zetten. Maar wel precies tegelijk.

Focus theaterschool

Op de theaterschool ontwikkelt iedere maker (deelnemer) op eigen tempo en binnen eigen mogelijkheden. De focus van de theaterschool en haar ontwikkellijnen is beschreven in een document. Dit document geeft inzicht in hoe de verschillende groepen op elkaar aansluiten en waar er per groep focus op wordt gelegd.

Als groot inspiratiebron voor dit document is gebruik gemaakt van de theatertoolkit. Dit is gebaseerd op het gedachtengoed van Ivo van Hove en Jan Versweyveld, beide regisseurs van Internationaal Theater Amsterdam (ITA). De theatertoolkit gaat uit van het principe dat iedereen een maker is. Iedereen is een maker in de kunst. Maker van zijn of haar eigen leven, maker van theater (ITA, 2019)

Een tweede grote inspiratiebron is De Diamant van het creatief vermogen. De Diamant werkt met de visie dat creativiteit niet beperkt blijft tot de kunstvakken, maar creativiteit is een principe dat in alle thema’s van het leven aan bod kan komen. In onze ervaring geeft theatraal vermogen eveneens een verrijking op meerdere gebieden van het leven. De diamant heeft negen stralen en ieder is uitgewerkt in doelen (Overdijk, 2016). Wij hebben de vertaalslag gemaakt van de Diamant naar het theatraal vermogen voor de BO!NK Theaterschool.

Meer lezen?
Jungerius, M.J.; Iedereen is een maker! BO!NK Theaterschool; Bunnik 2019
Overdijk; De Diamant. Utrecht, 2016
Internationaal Theater Amsterdam (ITA); Theatertoolkit; Amsterdam 2019

Waarop ligt de focus het komend jaar?

Trainingsjaar 1: Personages, lef en speelplezier!
Trainingsjaar 2: Verhalen vertellen, stevig op de vloer en speelplezier!
Opleidingsjaar 1: grotesk spelen, ontdekken en durven te bewegen!
Opleidingsjaar 2: introductie makerschap en op zoek naar de boodschap!
Opleidingsjaar 3: samenspel, bewegen als groep en als individu!
Opleidingsjaar 4: noodzaak, voelen in spel/beweging en absurde gekte opzoeken met een mooi randje!
TheaterMakers: ontdekken waar je goed in bent plus wat jezelf tof vindt om te maken!
TheaterCollectief: een repertoire opbouwen, terug naar spel en passie!

De Avondploeg: regisseren, verbindingen maken en deze gebruiken om een compleet stuk te ontwikkelen
JO!N: maken van een nieuw concept en ontwikkeling van het plot

Focus achter de schermen “Plankenkoorts”! Een interview met Alstje den Ouden:

Alstje speelt in de theatergroep JO!N. Op 12 en 13 oktober stond zij samen met de rest van JO!N voor twee uitverkochte zalen! Maar hoe bleef zij in focus? 

Alstje, hoe blijf jij in focus bij het oefenen van jouw teksten, tijdens repetities en de uitverkochte optredens? Focus bij het oefenen zit bij mij in de voorbereiding. Goed de tekst begrijpen en emoties van de karakter daaraan koppelen. Ook steeds blijven inleven in de rol die je speelt. Focus bij de optredens zit hem in meerdere aspecten. Vooraf goed uitgerust zijn en even jouw gedachtes rust geven. Voordat het optreden start een goede warming-up met de groep en niet laten afleiden door anderen die gestresst zijn. Ook komt hierbij om de hoek kijken, dat er een goede voorbereiding is. De tekst kennen, alle props checken en bewust vooraf schminken, waardoor je al goed in je rol komt te zitten.

Wow, dank voor de tips! Hoe blijf je in focus, als je even geen tekst meer weet of jouw gedachten ergens anders zijn? Wat voor mij erg werkt bij de focus als je gedachten ergens anders zijn, is steeds weer terug te gaan naar je eigen rol. Maar kijk en luister ook naar de ander en reageer dan daarop. Je blijft dan in je rol reageren tot het weer klopt. 

Je vertrouwt in de kracht van jouw medespeler, raakt niet in de stress en samen kom je er wel. Hoe help je anderen bij zijn of haar focus? Anderen helpen bij hun focus start voor mij al bij het schminken van de medespelers. Tijdens het schminken al richten op de rol van de ander. Hen vertrouwen bieden door ze nog mooier te maken met grime. Vanuit mijn eigen rol kijken en reageren naar de ander, om zo uit te lokken dat de ander ook in zijn haar rol reageert.

Dank Alstje, voor jouw genomen tijd! Geen enkel probleem. Het meeste gaat vanzelf, qua focus. Maar wat het allerbelangrijkste is, het gaat vooral om spelplezier. Zolang je met plezier speelt, en jezelf in die flow daarvan mee durft te laten gaan, gaat het vanzelf.
“Focus mensen, concentratie! Anders maak je fouten!”
quote: Donna Zomer, Plankenkoorts (Theatergroep JO!N, 2019)
gespeeld door Alstje den Ouden

Drie cirkels van focus

Spelen op de speelvloer is onwennig. Je bent gewend om zelf te handelen en te reageren maar ineens kijkt er een regisseur of zelfs publiek mee. In iedere scène moet je weer opnieuw, soms herhaaldelijk, hetzelfde doen. Maar wel met dezelfde focus! Alsof je een handeling weer voor het eerst doet, bekijkt, aanhoort. Concentratie, focus behouden is daarom belangrijk, zodat je ‘in het moment kan spelen’. Maar hoe moeilijk is het als je spelaanwijzingen krijgt dat je zelfs even niet meer weet hoe je normaal moet lopen? Je constant eruit schiet door je eigen gedachten of gelach aan de kant? Stanislavsky ontwikkelde hiervoor de drie cirkels van aandacht. Hoera voor structuur!

De eerste kleine cirkel van aandacht: dat ben jezelf als speler. Focus enkel op je eigen ademhaling, je eigen lichaam, jij bent de enige die er even is op de speelvloer.

De tweede middelste cirkel van aandacht: het gebied om de eerste cirkel heen. Als de concentratie uit de eerste cirkel bereikt is, dan kan je om je heen kijken. Wie staan er op de vloer? Welke personages, decorstukken zijn er? Probeer niet alles ineens te pakken, maar bouw het langzaam op.

De derde grote cirkel van aandacht: het gebied dat de speler kan zien, de wanden, de vloer. Maar let op: hoe groter de cirkel wordt, hoe moeilijker het is de concentratie vast te houden.

Dwaal je af? Ga dan terug naar de eerste cirkel. Jij bent namelijk het centrum van je eigen spel. Wat levert het je op? Meer spelplezier en geloofwaardig spel!

Meer lezen? Twijnstra, R, Van den Hurk, P, en Verspaget, B.; Dramatiseren: Van idee tot voorstelling; Amsterdam, 2001

 

Geen focus op podium?

Margo: Jazeker, Ik heb een keer tijdens een voorstelling mezelf voorgesteld als Margo in plaats van de naam van mijn personage. De rest van de voorstelling heette daarom mijn personage dus noodgedwongen Margo.

Sven: Ik ben altijd hypergefocust tijdens voorstellingen. Ik sta altijd ‘aan’. Ik ben soms zó gefocust, dat ik daardoor mijn focus kwijtraak - ik stond een keer tijdens een voorstelling in supermooi tableau (althans, dat vond ik zelf). Maar… we moesten af! Dus ik heb heel voorzichtig tijdens het spel van anderen al schuifelend mezelf naar de coulissen moeten manoeuvreren… Opvallend onopvallend zeg maar…

Dirk: Tijdens de voorstelling “Levensweg” van het BO!NK Theaterkoor. Tijdens het nummer “Wij Zemen de Schuifpui” moest ieder bij zijn eigen ladder eindigen. Echter, mijn ladder was al bezet, dus ik liep naar achter om te checken of daar nog een ladder stond. Geen ladder gevonden, dus liep verdwaasd terug. Ik had een stukje verder moeten kijken, want al 30 seconden was een ladder onbemand.

Claudia: Mijn mooiste verhaal is iets wat mij niet zelf is overkomen: we speelden een stuk, waarin op een gegeven moment de hoofdrolspeelster een bonbon moest eten. Wij hadden het idee bedacht om de bonbon leeg te halen en te vullen met mosterd. Wij, de andere spelers in de coulissen, vonden dit hilarisch. De hoofdrolspeelster iets minder, maar gelukkig was zij zo gefocust dat zij haar scène kon afmaken. Tip: doe dit nooit met je eigen medespelers. Zorg ervoor dat je medespelers hun eigen focus kunnen houden!

BO!NK Theater Facebook
BO!NK Theater Youtube
BO!NK Theater Instagram
BO!NK Theater Twitter
BO!NK Theater Website
Copyright © * 2019* *BO!NK THEATER*, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Tolhuislaan 3A
3981 HR Bunnik

Heeft u geen interesse meer in onze nieuwsbrief?
U kunt dan uw voorkeuren aanpassen of afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
BO!NK Theater · Tolhuislaan 3A · Bunnik, Utrecht 3981 HP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp