Copy
24.4.2018
Uutiskirje 1/2018
Avaa viesti selaimessa

HANKE TUTKII, MITEN AMMATTIRAKENTEEN MUUTOS VAIKUTTAA OSAAMISTARPEISIIN.

TYÖN MURROKSEN MESTARIKURSSI KATSOI TYÖN MUUTOKSEEN

Työn murroksen mestarikurssi tarjosi runsaasti ajattelun aineksia ja uutta tutkimustietoa, jotta työn ja työelämän muutokseen voidaan vastata päätöksenteolla niin yksilöitä ja yrityksiä kuin koko yhteiskuntaa tukevalla tavalla. Neljän seminaarikerran (13.3.–10.4.2018) mestarikurssilla keskusteltiin työn murroksesta, sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja haasteista sekä sen vaatimista ratkaisuista. Polkuja työhön -hankkeen tutkijoista esillä olivat:

  • Osmo Kivinen, Turun yliopisto: Suomalaisen koulutuksen tila ja tulevaisuus (osa 2)
  • Hanna Virtanen, Etla: Ammatillisen ja lukiokoulutuksen vaikutus työllisyysnäkymiin (osat 2 ja 4)
  • Antti Kauhanen, Etla: Työssäkäyvien aikuiskoulutustuen toimivuus (osa 3)

Katso esitysten tallenteet ja puheenvuorojen diaesitykset
Osa 2: Nuoret uuden työn kynnyksellä (20.3.)
Osa 3: Työ opettaa (27.3.)
Osa 4: Synteesi: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvinvointia (10.4.)

 

BLOGI

Aikuiskoulutustuki edistää kouluttautumista ja ammatinvaihtoa

Miten nykyisissä työn murroksen oloissa yhteiskunta voi tukea osaamisen ylläpitämistä työuran aikana? Lue lisää
 

Taitojen yhteensopimattomuus – ajankohtainen mutta moniulotteinen ilmiö

Taitojen yhteensopimattomuus (engl. skill mismatch) on termi, jota käytetään hyvinkin erilaisten ilmiöiden kuvaamiseksi. Lue lisää
 

Pitenevätkö työurat korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistamalla?

Opiskelijavalinnoilla voidaan vaikuttaa vain rajallisesti sijoittumisviiveisiin ja opintojen etenemiseen. Lue lisää
 

Koulutuksen määrä vs. laatu

Väestön koulutustason tiedetään olevan keskeinen kansantalouden ja siksi myös koko yhteiskunnan menestymiseen vaikuttava tekijä. Lue lisää
 

Pitkäaikaistyöttömät nuoret

Osa I: Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden eri mittarit Lue lisää
Osa II: Miksi nuorista tulee pitkäaikaistyöttömiä? Lue lisää
Osa III: Pitkäaikaistyöttömyydellä on kauaskantoiset seuraukset Lue lisää
Osa IV: Toimenpiteet ja niiden implementointi Lue lisää

 

VIIMEISIMMÄT JULKAISUT

Kivinen, Osmo & Piiroinen, Tero (2018): The evolution of Homo Discens: natural selection and human learning. Journal for the Theory of Social Behaviour 2018;1–17.

Kauhanen, Antti (2018): The Effects of an Education-Leave Program on Educational Attainment and Labor-Market Outcomes. ETLA Working Papers No. 56.  

Bask, M., T. Ristikari, A. Hautakoski & M. Gissler (2017): Psychiatric diagnoses as grounds for disability pension among former child welfare clients. Longitudinal and Life Course Studies, Volume 8, Issue 4, 365–381.

Haapakorva, P., T. Ristikari & M. Gissler (2017): The impact of parental employment trajectories on children’s early adult education and employment trajectories in the Finnish Birth Cohort 1987. Longitudinal and Life Course Studies, Volume 8, Issue 4, 341–364.

 

TAPAHTUMAT


Polkuja työhön -hankkeen tutkijat Rita Asplund, Tiina Ristikari ja Hanna Virtanen osallistuivat opetus- ja kulttuuriministeriön 5.4.2018 järjestämään OECD:n tutkijaryhmän ja suomalaisten tutkijoiden yhteistapaamiseen, jossa pohjustettiin OECD:lta tilattua Investing in Youth -raporttia.

Polkuja työhön -hankkeen tutkijat kertoivat tutkimustuloksistaan Rakkaudesta tieteeseen -tapahtumassa 14.2.2018. Tapahtumassa julkistettiin Antti Kauhasen tutkimus aikuiskoulutustuen vaikuttavuudesta työllistymiseen ja ammatinvaihtoon. Anu Yijälä ja Tiina Luoma kertoivat puolestaan tuoreeseen julkaisuun nojautuen työstä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja uuteen kulttuuriin sopeutumisen perustana. Lue lisää
 
Peruskoulun päättäneet työ- ja koulutusmarkkinoille -keskustelutilaisuudessa 13.2.2018 kansanedustajat haastoivat tutkijoita ajankohtaisilla kysymyksillä koulutuksesta. Polkuja työhön -hankkeen Hanna Virtanen alusti tilaisuudessa oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutuksista. Katso diaesitys

Polkuja työhön -hankkeen tutkija Erling Solheim esitteli maahanmuuttajien työllisyyteen liittyviä tutkimustuloksiaan Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön tilaisuudessa 12.2.2018. Katso diaesitys

 


TUTKIJAT MEDIASSA

Iltalehti: Oppivelvollisuuden pidentäminen nyt! Pilvi Torstin Q & A 13.3.2018  

Länsi-Suomi: Tulevaisuuden ammatit valitaan nyt 26.2.2018

Maaseudun Tulevaisuus: Aikuiskoulutustuki vauhdittaa ammatin vaihtoa 14.2.2018.  

Talouselämä: Älkää uskoko Yleä, Hesaria, Aamulehteä, opetusministeriä tai talouspolitiiikan arviointineuvostoa: Korkeakoulutuksen taso ei ole romahtanut 24.1.2018

Yle: Mitä PISA-tuloksista voi päätellä? Tutkijat kriittisinä: Eivät kerro Suomen koulutuksen tasosta 15.1.2018

 
Eläketurvakeskus, Helsingin kaupungin tietokeskus, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus,
Kansaneläkelaitos, Ragnar Frisch Centre for Economic Research
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Polkuja työhön on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke.
Copyright © 2018 Polkuja työhön -hanke. All rights reserved.

Polkuja työhön -uutiskirje pitää tilaajat ajan tasalla osaamistarpeiden muutosta käsittelevästä tutkimushankkeesta.
 
Yhteystiedot:
Polkuja työhön -hanke
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI

Haluatko muuttaa uutiskirjeen tilausta?
Päivitä tilaustasi tai peru tilaus

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Polkuja työhön · ETLA · Arkadiankatu 23 B · Helsinki 00100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp